Spring til indhold

Trykprøvning af industri og større byggerier

Tæthedstest store bygninger

TrykprøvningVidencenterPriserKontakt

Trykprøvning Erhverv, industri og større byggerier


Blower door test for virksomheder

1. Store byggerier

Ingen byggerier som for store til at blive trykprøvet, det er kun et spørgsmål om at have tilstrækkeligt måleudstyr og ekspertisen til at udføre opgaven. Alle størrelser og typer af bygninger kan trykprøves, og er lovpligtigt samt for alle nybyggerier siden 2006.

2. Tæthedens vigtighed

Minimering af utætheder i bygninger har mange fordele. Tætte bygninger vil på længere sigt være i bedre stand og have en længere levetid, samt sikre at der er et mere komfortabelt indeklima. Ved trykprøvning erhverv vil bygningen vil blive mere energieffektiv, og over tid vil man kunne spare mange penge.


Fordele ved trykprøvning erhverv

1. Energi effektivisering

Luft der siver ud gennem utæthederne vil være medvirkende til, at energiforbruget vil stige. Der løbende skal bruges mere energi for at vedligeholde den ønskede temperatur. Derfor er det relevant at få trykprøvet og energimærket nye og ældre bygninger, for at se om de er energi effektive.

2. Luftforurening

Hvis man af praktiske grunde vælger at placerer sin bygning tæt på motorvejen, eller dagligt får besøg af mange lastbiler, er tæthed i byggeriet specielt vigtigt. Utætheder vil gøre at der kan sive forurenet luft ind i bygningen fra omgivelserne.

3. Undgå fugt og skimmelsvamp

Store utætheder i bygninger vil øge chancen for dannelse af kondens. Kondens er det dug du typisk finder ved et vindue, da denne reaktion opstår der hvor den kolde og varme luft mødes. Dette kan også foregå inde i bygningen, så der kan overtid ske en opfugtning af vægge og byggematerialer der kan lede til skimmelsvamp.

4. Byggesjusk

Trykprøvning erhverv vil afsløre hvis du har mistanke om, at der har været byggesjusk. Du kan med en trykprøvning få afklaring på, om der måske har været begået en fejl under bygge processen, eller om det er andet der kan skyldes utæthederne.


Planlægning og rådgivning

1. Planlægning

Der findes to metoder til trykprøvning erhverv. Man kan vælge at trykprøve hele bygningen på engang, eller man kan opdele bygningen i sektioner, og teste de områder i byggeriet man ønsker at undersøge. Ved en sektionsopdeling kan der testes på indvendig skillevægge, hvor der ikke er et krav om tæthed.

2. Indeklima rådgivning

For at få et godt indeklima er det ikke nok at have en tæt bygning, i takt med at tætheden af bygningerne stiger er det vigtigt at få installeret mekanisk ventilation. Vi er certificeret og eksperter i indeklima, og rådgiver gerne til hvordan i opnår bedre indeklima.

3. Udførsel af trykprøvning

CB Group er en af de få virksomheder i Danmark, som både er certificerert i trykprøvning og energimærkning. Vi kan derfor både trykprøve og energimærke industri bygninger, idrætshal, logistik center, business center og andre store byggerier. Har du spørgsmål så kontakt os på 29821361 eller Info@cbgroup.dk i dag.


trykprøvning erhverv

Kilder

Relevante artikler

VidencenterTrykprøvningPriserKontakt

Trykprøvning af Erhverv, industri og andre store byggerier

Ingen byggerier som for store til en tæthedstest, det er kun et spørgsmål om at have tilstrækkeligt måleudstyr og ekspertisen til at udføre en tæthedstest af erhverv. Alle størrelser og typer af bygninger kan få lavet en tæthedstest, og er lovpligtigt at skulle kunne bestå, for alle nybyggerier siden 2006. Minimering af utætheder i bygninger ved hjælp af en tæthedstest har mange fordele. Tætte bygninger vil på længere sigt være i bedre stand og have en længere levetid, samt sikre at der er et mere komfortabelt indeklima. Ved trykprøvning af erhverv, som også kaldes en tæthedstest, vil bygningen blive mere energieffektiv, og over tid vil man kunne spare mange penge.

Blowerdoor test og tæthedstest for virksomheder med store arealer

Luft der siver ud gennem utæthederne vil være medvirkende til, at energiforbruget vil stige. Der løbende skal bruges mere energi for at vedligeholde den ønskede temperatur. Derfor er det relevant at få en tæthedstest og energimærket nye og ældre erhverv bygninger, for at se om de er energi effektive. Hvis man af praktiske grunde vælger at placerer sin bygning tæt på motorvejen, eller dagligt får besøg af mange lastbiler, er tæthed i byggeriet specielt vigtigt. Utætheder vil gøre at der kan sive forurenet luft ind i bygningen fra omgivelserne. Dette kan afklares med en tæthedstest.

Tæthedstest og trykprøvning stort byggeri

Store utætheder i bygninger vil øge chancen for dannelse af kondens. Kondens er det dug du typisk finder ved et vindue, da denne reaktion opstår der hvor den kolde og varme luft mødes. Dette kan også foregå inde i bygningen, så der kan overtid ske en opfugtning af vægge og byggematerialer der kan lede til skimmelsvamp. En tæthedstest og en trykprøvning af erhverv vil afsløre hvis du har mistanke om, at der har været byggesjusk. Du kan med en tæthedstest af erhverv få afklaring på, om der måske har været begået en fejl under bygge processen, eller om det er andet der kan skyldes utæthederne.

Planlægning og rådgivning

Der findes to metoder til tæthedstest af erhverv. Man kan vælge at tæthedstest hele bygningen på engang, eller man kan opdele bygningen i sektioner, og teste de områder i byggeriet man ønsker at undersøge. Ved en sektionsopdeling kan der testes på indvendig skillevægge, hvor der ikke er et krav om en tæthedstest. For at få et godt indeklima er det ikke nok at have en tæt bygning, i takt med at tætheden af bygningerne stiger er det vigtigt at få installeret mekanisk ventilation. Vi er certificeret og eksperter i indeklima, og rådgiver gerne til hvordan i opnår bedre indeklima.

Udførsel af trykprøvning og tæthedstest i store bygninger

CB Group er en af de få virksomheder i Danmark som både er certificerert i tæthedstest og trykprøvning af store bygninger og energimærkning. Vi kan derfor både trykprøve og energimærke store industri bygninger, idrætshal, logistik center, business center og andre store byggerier. Har du spørgsmål så kontakt os på 29821361 eller Info@cbgroup.dk i dag.