Spring til indhold

Termografi-af-hulmur

Hulmurs termografi

VidencenterTermografiPrisKontakt

Termografi af hulmur


Hulmurs termografi

1. Gode forhold

For at lave en god hulmurstermografi, er det vigtigste at der er en stor differenstemperatur på ude og inde. Ligeledes bør det være vindstille, og ikke regne. En hulmurstermografi afslører kuldebroer. En kuldebro er et sted, hvor kulden kan trænge ind udefra gennem husets konstruktioner.

2. Kuldebro

En kuldebro kan fx opstå steder, hvor materialer har direkte forbindelse fra husets yderside til husets inderside, så kulden kan transporteres gennem materialet. Et typisk eksempel på en sådan kuldebro findes i mange huse hvor en muret ydervæg møder et vindue.

3. Vinduer

Her er den afsluttende mursten op til et vindue ofte sat på tværs mellem ydervæg og indervæg. Det skaber en kuldebro omkring vinduet, som du vil kunne se på termografien. Når du ved, at huset har kuldebroer ved vinduet, kan du gøre noget ved det.

4 Manglende isolering

I forbindelse med at du skifter et vindue kan du skære i den sten, der ligger på tværs, så kan du indsætte den manglende isolering. Allerede på nuværende tidspunkt har du minimeret kuldebroen betydeligt meget, til at du ville kunne mærke forskellen, både på varmeregningen og på indeklimaet.


Mangelfuld isolering

1. Kuldebroer

En kuldebro kan også opstå, hvis et isolerings-arbejde ikke er udført omhyggeligt nok. Isoleringen kan fx. ligge forkert inde i en hulmur, eller den kan være sunket sammen. Det kan du ikke umiddelbart se, da isoleringen jo er skjult inde i hulmuren.

2. Termografiske billeder giver indblik

Med en termografisk undersøgelse er det muligt at se, om hulmursisoleringen ligger, som den skal og om den isolerer tilstrækkeligt.
De termografiske billeder kan også vise, om der mangler isolering bestemte steder i huset og på den måde mere nøjagtig se, hvor du skal isolere mere for at forbedre dit indeklima og nedsætte energiforbruget.
 

Sådan tjekker CB Group din hulmursisolering

1. Gennemgang af hulmursisolering

For at tjekke, om din hulmursisolering er god nok, og hvor den evt. ikke fungerer, er det smarteste at få taget billeder af dit hus med et termografikamera. Et termografikamera registrerer infrarød stråling, og viser hvor der slipper varme ud af huset ved hjælp af farver.

2. Beregning af u-værdi og u-faktoren

Desuden har CB Group mulighed for at beregne og måle u-værdier direkte på bygnings-delene med temperaturfølere til beregning af u-faktoren.


Kilder

Relevante artikler

VidencenterTermografiPrisKontakt