Spring til indhold

termo-viden-træk

Termografi referencer

VidencenterTermografiPrisKontakt

Træk i bolig


Vindens påvirkning på indeklima

1. Dannelse af tryk

En bygning vil altid være vindpåvirket, uanset om det virker vindstille, eller om der er kraftig vind. Denne vind vil skabe et overtryk på den side af bygningen vinden kommer fra, og undertryk/vakuum i læsiden, når vinden passerer bygningen.

2. Potentielle utætheder

Dette vil sige, at ved bygningens vinduer, døre og andre potentielle utætheder, vil vinden søge ind i boligen, og på læsiden vil den opvarmede luft i bygningen blive suget ud igennem utætheder (f.eks. utætte tætningslister).

3. Ubehagelig indeklima

Dette vil i mange tilfælde føles som træk igennem boligen, og skabe et ubehageligt indeklima. Over- og undertrykket vil stige, jo kraftigere vindpåvirkningen er, og det kan derfor i mange tilfælde, føles som om en bolig er vanskelig at opvarme boligen, når det blæser. Det er derfor en god idé at kontrollere tætningslister, aftrækskanaler, evt. gennembrydninger i dampspærre, o. lign.

4. Forklaring på illustration

Figuren viser vindpåvirkning og luftstrømning gennem en bygning – dvs. trækgener i vindside og varmetab gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen i læsiden.
 
– De blå vandrette pile repræsenterer vindretningen.
– De andre blå pile repræsenterer det vindindtræk der sker i boligen igennem utætheder i klimaskærmen.
– De røde pile repræsenterer det varmeudslip der sker igennem lækager i klimaskærmen, i forbindelse med det undertryk der dannes på læsiden af bygningen.

Termografi med undertryk på boligen

1. Kulde træk

Føler Du koldt træk ind i din bolig, men har problemer med at lokalisere hvor det kommer fra? I så fald, vil en termografiundersøgelse, hvor der sættes undertryk i boligen, være det rigtige valg for Dig.

2. Undersøg utætheder

Ved en termografisk undersøgelse med undertryk, ses utætheder i boligens klimaskærm, som tit er årsag til indeklimagener, så som træk ind i boligen med stort varmetab til følge.

3. Lokaliserer utæthed

Herved kan vi meget præcist lokalisere hvor træk i dit hus kommer fra, og vejlede Dig til at få udbedret lækagen. Undertrykket skabes ved hjælp af en såkaldt blowerdoor, som kun tager ca. 15 minutter at opstille og dermed kan man teste hvor det trækker ind i boligen.

Hvad er forskellen på med, og uden undertryk

1. Boligens komfort

Ofte er der udelukket fokus på boligens energitab på vinduer, isolering osv., men vores erfaring er, at der er et større varmetab ved vindindtræk i gennem boligen, ligeledes har det stor betydning for boligen komfort.  Det bruges ved ældre boliger, hvor der kniber at holde varmen, samt i nybyggerier med potentielt byggesjusk.

2. Dokumenteret rapport

Du får en udførlig rapport, over hvor der skal sættes ind, og hvordan der skal sættes ind, for at fjerne trækket. Blowerdooren og det Termiske Kamera bruger vi også, hvis der skal dokumenteres fejl og mangler (byggesjusk). ved renovering af boligen i forhold til en eventuel reklamation (erstatningssager) af byggeriet.

Hvad kan man med termografi?

1. Analysemetode af huse

Termografi er en varmeteknisk målemetode og analysemetode af huse, som viser temperaturforskellen mellem ude og inde, ved hjælp af visuelle præsentationer i form af farver. Farverne afslører, hvor varmen slipper ud af huset, og hvor kulden trænger ind. Undersøgelsen kan dermed give et klart billede af, hvor varmen præcist går til spilde i din bolig.

2. Infrarødt kamera

Undersøgelsen foregår ved brug af et avanceret infrarødt kamera, som er temperaturfølsomt og hvor kameraet registrerer infrarød stråling. Her afslører kameraet temperaturen på husets overflader. Der, hvor overfladen er koldest, er farven grøn eller blå, og der, hvor den er varmest, er farven rød eller gul.

3. Identificering af små detaljer

Der dannes altså billeder, som kan identificere selv små detaljer, der har betydning for boligens tæthed, varmetab og varmespild. Den visuelle repræsentation afslører det, som vi normalt ikke kan anskue med det blotte øje, hvorfor en termografisk undersøgelse af dit hus, er første skridt på vej mod overvejelser omkring energiforbedringer.

4. Indendørs termografi

På et indendørs termografisk billede, vil de blå og grønne farver vise, hvor kulden kommer ind i huset. Ved at benytte en termografisk måling, fjerner du al tvivlen om, hvorvidt der er varmetab eller ej. Det gør, at du kan spare mange håndværkertimer, da den termografiske måling kan indsnævre problemstillingerne og være med til at kortlægge de udbedringer, dit hus kræver.

Kilder

Relevante artikler

VidencenterTermografiPrisKontakt