Spring til indhold

termo-viden-termofoto

Termografi referencer

VidencenterTermografiPrisKontakt

Om termofotografi


Formålet ved termografi

1. Varmeteknisk målemetode

Termografi er en varmeteknisk målemetode af huse, som viser temperaturforskellen mellem ude og inde, vha. visuelle præsentationer i form af farver. Farverne afslører, hvor varmen slipper ud af huset, og hvor kulden trænger ind, Undersøgelsen kan dermed give et klart billede af, hvor varmen præcist går til spilde i din bolig.

2. Undersøgelses process

Undersøgelsen foregår ved brug af et avanceret infrarødt kamera, som er temperaturfølsomt og hvor kameraet registrerer infrarød stråling. Her afslører kameraet temperaturen på husets overflader. Der, hvor overfladen er koldest, er farven grøn eller blå, og der, hvor den er varmest, er farven rød eller gul.

3. Termogrammer

Der dannes altså billeder (termogrammer), som kan identificere selv små detaljer, der har betydning for boligens tæthed, varmetab og varmespild. Den visuelle repræsentation afslører det, som vi normalt ikke kan anskue med det blotte øje, det er første skridt på vej mod overvejelser omkring eventuelle energiforbedringer.

4. Farve spektrum

På et indendørs termografisk billede, vil de blå og grønne farver vise, hvor kulden kommer ind i huset. Ved at benytte en termografisk måling, fjerner du al tvivlen om, hvorvidt der er varmetab eller ej. Det gør, at du kan spare mange håndværkertimer, da den termografiske måling kan indsnævre problemstillingerne og være med til at kortlægge de udbedringer, dit hus kræver.

Om termofotografering og udstyret

1. Undersøgelses muligheder

Termofotografering er en varmeteknisk undersøgelse af f.eks. en bolig, el og varme installationer, isolering eller utætheder iøvrigt, som viser temperaturforskelle d.v.s. hvor der slipper varme ud – eller kulde ind.

2. Kameraets nøjagtighed

Termofotografi af en bolig, foregår ved at man gennemgår boligen (tager billeder af boligen) med et særligt termisk kamera, som er temperaturfølsomt og som kan registrere temperaturforskelle på blot 0,05 grad.

3. Kameraet specifikationer

På billedresultatet kan man se temperaturen på overfladen, vist grafisk i farver. CB Groups måleudstyr er toppen af dagens standard, og lever op til alle krav inden for termografering. Vi måler temeraturer fra -20 til 600 grader, med et interval på 0.05 grader i en IR opløsning der hedder 320×240 pixels.


Hvem og hvad kan termografi bruges til

1. Rapport af vores besøg

Hvis du får udført en termofotografering på din bolig (termografisk undersøgelse), vil du efterfølgende modtage en rapport (hvis dette er tilvalgt) med fotos og forklarende tekst, som viser, hvilke svage punkter din bolig har rent energimæssigt. Hermed har du et godt grundlag for at tage stilling til, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind med energiforbedringer.

2. Laverer varmeregning

Hvis du får udbedret de svage punkter, som termografien viser, får du ikke blot en lavere varmeregning. Du får også et hus, der er meget mere behageligt at opholde sig i, fordi du ikke længere vil opleve ubehagelig træk og kulde. Termofotografering (Termografi) kan udføres på alle huse, både nye og ældre helårshuse og sommerhuse.

3. Bolig gennemgang

Du kan også sagtens få udført en termografi af en lejlighed, hvis du ønsker det. Der er faktisk ingen begrænsninger. En termografisk undersøgelse kan vise andre forhold, som energimærket på en bolig ikke viser. Den store fordel ved en termofotografi er, at den viser, hvor de værste varmesyndere er, uden at du behøver at ødelægge noget i huset.

4. Se isolering gennem materialer

Du behøver f.eks. ikke brække gulvet op for at se, om det er isoleret godt nok, og du kan se fejl, der ikke er synlige udefra, f.eks. hvis isoleringen i et hjørne ikke tønder tæt sammen,så der er opstået en kuldebro. Et termografisk foto er meget illustrativt. Det er nemt for en boligejer at se, hvis der er noget helt galt.


Kilder

Relevante artikler

VidencenterTermografiPrisKontakt