Spring til indhold

termo-viden-klimaskærm

trykprøvning nybyg

VidencenterTermografiPrisKontakt

Klimaskærm


Hvad er en klimaskærm

1. God klimaskærm sparer penge

Boligens klimaskærm er alt det, der skiller ude fra inde: Ydervægge, vinduer, tag, hoveddør, og så videre. Der er mange penge at spare på varmeregningen, hvis du har en bolig med en god klimaskærm. For mange kan det hurtigt betale sig at få efterisoleret boligen. Et velisoleret hus behøver færre radiatorer, mindre kedel eller varmepumpe.

2. Væsenlig forbedring

Din driftsøkonomi og miljøbelastning bliver væsentligt forbedret, og ikke mindst bliver det rart at være inden døre om vinteren. Klimaskærmen kan beskrives som en bygnings evne til at beskytte sig imod temperatursvingninger fra sol, vind, luft og jord – altså en ”skærm” imod det omkringliggende klima.

3. Indeklima

Normalt handler det om, at klimaskærmen skal ”holde varmen inde” og holde kulde og blæst ude, så der spares på energien til rumopvarmning. I overvejelser omkring klimaskærmen indgår også elementer som har betydning for indeklimaet – som f.eks.: ventilation, behov for køling og passiv sol.

4. Korrekt udførelse

En bygning med en behagelig og ensartet rumtemperatur, samt et sundt indeklima kræver en tæt og velisoleret klimaskærm. Ved udførelsen af klimaskærmen er der derfor vigtigt at de enkelte materialer vælges, indbygges og samles korrekt.

5. Konsekvenser

Forhøjet energiforbrug, træk-gener, kondensdannelse, skimmelvækst samt problemer med at opnå en behagelig rumtemperatur kan være konsekvensen af uhensigtsmæssig materialevalg, dårligt udførte samlinger, kuldebroer eller mangelfuld lufttætning af bygningen. lufttætning af bygningen.


Vinduer og døre er også Klimaskærm

1. Tab ved vinduer

Boligens vinduer har stor betydning for dens evne til at holde på varmen og er ofte klimaskærmens svageste led. Faktisk udgør varmetabet via vinduer og glaspartier typisk omkring 30%. Derfor er udskiftning af ruder eller hele vinduespartier en meget effektiv måde at sænke varmeforbruget på.


VidencenterTermografiPrisKontakt

Kilder

Relevante artikler