Spring til indhold

termo-viden-indvendig

indvendig termografi

VidencenterTermografiPrisKontakt

Indvendig bolig termografi


Termografi indvendig

1. Eventuelle mangler

Termofotografering af bygninger indendørs, giver et detaljeret billede af bygningens eventuelle mangler i isoleringen. Ligeledes vil man kunne spore træk fra vinduer, gulve og lofter. Føler du f.eks det trækker ved en væg, selvom der ingen vinduer er i nærheden?

2. Grundenlag for træk

Dette kan skyldes manglende, eller sammensunken hulmursisolering, der skaber en varmeforskel på toppen og bunden af væggen, og dermed skaber luftcirkulation. En termografisk undersøgelse kan vise, hvor dit hus trænger til at blive tætnet eller efterisoleret, så der ikke slipper varme ud.

3. Bygningsundersøgelser

Termografi er i forbindelse med bygningsundersøgelser et godt værktøj til at undersøge uregelmæssigheder i bygningskonstruktioner fx utætheder, opfugtning, kolde overflader. Termografi kan anvendes til fx at dokumentere luftgennemstrømning, træk, kuldebroer, manglende isolering, fugt- og vandskader mv.


Kan alle termografere din bolig?

1. Tolkning

Analyse og fortolkning af de termografiske billeder, kan være vanskelig og give anledning til diskussion. Professionelle termografører hjemtager altid sine termografiske optagelser for nærmere analyse og tolkning. Ved analyse af et termografisk billede optaget i forbindelse med en bygnings undersøgelse, er det vigtigt at efter analyserer og dokumenterer sine fund.

2. Rekviretens opgaver

Ved bygningsundeløgessen er det vigtigt, at rekvirenten sikrer sig, at den der foretager termografien og den efterfølgende analyse har de nødvendige forudsætninger for både byggeteknisk og termografisk at kunne vurdere årsagen til uregelmæssighederne på det termografiske billede.

3. Undersøgelsens formål

Temperaturerne på det termografiske billede vil afhænge af formålet med undersøgelsen, den valgte farveskala (pallette) og de indsamlede data. Eksempler på typisk anvendte palletter for samme termografi vises her. Et godt termografikamera er ikke nok til at undersøge bygningers tæthed og isoleringstilstand.

4. Uddannelse og erfaring

Termografiske undersøgelser forudsætter uddannelse og erfaring. Ud over at forstå den konstruktion, det system eller den overflade, der skal undersøges, er det nødvendigt for den der udfører undersøgelsen også at forstå de fejlkilder, der påvirker resultatet af en termografi, de generede data, byggeteknikken og de bygnings-fysiske forhold, der ligger bag.

5. Private misfortolker billeder

Kurser omkring termografi dækker typisk generelle emner omkring teori, varmetransport, valg af udstyr, drift og, hvordan fejlkilder typisk kan undgås. Mange private foretager selv termografi, ofte i et forsøg på at optimere bygningens energieffektivitet, og ofte misfortolkes de termiske billeder og ofte bruges der forholdsvis mange ressourcer på unødvendige forbedringer. En struktureret termografisk undersøgelse og en korrekt fortolkning af målinger udføres bedst af fagfolk med viden og erfaring.

Kilder

Relevante artikler

VidencenterTermografiPrisKontakt

Indvendig bolig termografi

Indvendig termografi af boligen, giver et detaljeret billede af boligens mangler i isoleringen, ligeledes vil man med en indvendig termografi af boligen kunne spore træk fra lofter, gulve, døre og vinduer.

Føles der trækker mod en væg, selvom der ingen vinduer eller døre er i nærheden, kan skyldes manglende, eller sammensunken hulmursisolering, der skaber en varmeforskel på toppen og bunden af væggen, og dermed skaber luftcirkulation.

Ved en indvendig termografisk undersøgelse kan CB Group vise hvor dit hus har utætheder eller bør efterisoleres, så boligen ikke mister varme.

Indvendig termografi er i forbindelse med bygningsundersøgelser et godt værktøj til at undersøge uregelmæssigheder i bygningskonstruktioner fx utætheder, opfugtning, kolde overflader. indvendig termografi kan anvendes til fx at dokumentere luftgennemstrømning, træk, kuldebroer, manglende isolering, fugt- og vandskader mv. (link til rapport).

Indendørs termografi med undertryk

Hvis du har problemer med kuldeindtræk når det blæser, kan CB Group ved hjælp af Blowerdoor, simulere blæst så det svarer til de faktiske vindforhold når det blæser. Med et termografi kamera kan vi så visuelt dokumenter hvor et eventuelt kulde indtræk påvirker din bolig, og hvorefter vi udarbejder en termografi rapport der dokumenter utæthederne og efterfølgende beskriver udbedringsforslag til en mere tæt bolig.

Træk i boligen giver ligeledes et dårligt indeklima, så det er ikke kun varmetab men er også med til at udvide komfortzonen.

CB Group anbefaler dog altid at en indendørs termografi kombineres med en udendørs termografi, da disse to termografi gennemgange vil give det bedste resultat at din boligs tilstand. (link til rapport).

Termografi – Indvendig termografisk undersøgelse af boligens kuldebroer

En Indvendig termografi af din bolig, vil give et detaljeret billede af husets evne til at holde på den kulde, som trænger ind igennem murværk, og eventuelle kuldebroer, i boligens udvendige klimaskærm f.eks. ved vinduer og døre.

En indendørs termografisk undersøgelse kan vise, hvor din bolig trænger til at blive tætnet eller efterisoleret, så den ikke mister varme eller der trækker kulde ind i boligen. Ligeledes vil en indvendig termografi afsløre

Her vil det termografiske billede vises med rødlige nuancer der hvor der er varmetab.

Det er også muligt at spore risici for dårligt indeklima og skimmelsvamp med indvendig termografi. Ved måling af den aktuelle luftfugtighed, kombineret med den indvendige termografi, er det muligt at få en detaljeret grafisk visning af de steder i huset, hvor temperaturen er under dugpunktet, og dermed kan give fugtproblemer.

Indvendig termografi – Kuldebro

En kuldebro kan defineres som et område i bygnings konstruktionen, hvor kulden har særlig let ved at trænge igennem. En kuldebro dokumenteres nemt med termografi.

Kuldebroer kan overordnet inddeles i:

  • Ved termografi ses -Bygnings relaterede kuldebroer forårsaget af bygningens geometri
  • Ved termografi ses -Kuldebroer forårsaget af fejl eller mangler i konstruktionen
  • Ved termografi ses -Kuldebroer forårsaget af huller i isoleringslaget
  • Ved termografi ses -Kuldebroer, som opstår når isoleringslaget gennembrydes af en anden konstruktion

Kuldebroer kan primært føre til følgende indeklimaproblemer:

  • Fugt/ Kondensdannelse i og på bygnings konstruktionerne
  • Termisk sortsværtning på vægge og lofter
  • Kolde væge og gulve
  • Skimmelvækst og svampevækst
  • Indvendig termografi – analyse
Indvendig termografi af vindues parti
Indvendig termografi af vindues parti

Analyse og fortolkning af de termografiske billeder

Analyse og fortolkning af de termografiske billeder, kan være vanskelig og give anledning til fejldisponeringer. CB Groups termografører hjemtager altid det termografiske materiale for nærmere analyse og tolkning. Ved analyse af et termografisk billede i forbindelse med den termografiske gennemgang udarbejdes der en termografi rapport med en beskrivelse af gennemgangen samt forbedringsforlag.

Ved bygningsundersøgelsen er det vigtigt, at man sikrer sig, at den der foretager termografien og den efterfølgende analyse det termografiske materiale, har de nødvendige forudsætninger for både byggeteknisk og termografisk at kunne vurdere årsagen til uregelmæssighederne på det termografiske billede. (link til rapport)