Spring til indhold

termo-viden-boligeftersyn

Trykprøvning

VidencenterTermografiPrisKontakt

Bolig eftersyn


Få hjælp til 1 og 5 års eftersyn

1. Eftersyn

1 og 5 års boligeftersyn er typisk noget der der aftales mellem entreprenør og bygherre ved større byggeprojekter, som feks boligblokke eller andelsbolig byggeri. Men i princippet kan det altid aftales, også ved private bygherre, at der laves en gennemgang af byggeriet efter 1 år og 5 år.

2. Gennemgang af fejl og mangler

Her gennemgår bygherre og entreprenør byggeriet for fejl og mangler. Er byggeriet f.eks. opført efter 2006, er der krav til en hvis tæthed og U-værdier, og her kan CB Group bistå med dokumentation. I en byggekontrakt er der ofte aftalt 1- og 5-års-gennemgang af byggeriet.

3. Aftalt gennemgang

Gennemgangene skal konstatere eventuelle mangler ved byggeriet, som ikke er opdaget ved afleveringen af det færdige byggeri. I forbindelse med et byggeri vil det ofte i byggekontrakten være aftalt, at byggeriet skal gennemgås for mangler et og fem år, efter at det er blevet afleveret til bygherren – såkaldt 1- og 5-års-gennemgang (eftersyn).

4. Bygherrer eller entrepenør

Ved gennemgangene deltager bygherre og entreprenør. Formålet med gennemgangen er at konstatere eventuelle mangler ved byggeriet, som ikke er opdaget ved afleveringen. Entreprenøren vil ofte kunne udskyde at udbedre mindre mangler, som er fundet ved afleveringen af byggeriet, til efter at 1-års-gennemgangen har fundet sted.

5. Få hjælp til gennemgang

Hos CB Group tilbyder vi at hjælpe med gennemgang af byggeriet. Er du privat bygherre, kan det være svært at gennemskue, hvor der kan være fejl og mangler, men her kan vi gå ind og tilbyde professionel assistance.


Byggesjusk

1. Opdag byggesjusk

Byggesjusk opdages i mange forskellige situationer, typisk ved køb og salg af huse, eller efter en håndværker har udført en reparation eller om/tilbygning. Byggesjusk kan også blive opdaget, mens byggearbejdet står på, eller når det er færdigt.

2. Følgeskader

I nogle tilfælde bliver byggefejlene først opdaget ved senere ombygninger, som giver adgang til eksempelvis skjulte konstruktioner. Følgeskader som fugt-ansamlinger opdages normalt først efter nogen tid og afslører også byggesjusk.

3. Mistanke om sjusk

Har du mistanke om byggesjusk i din byggeris klimaskærm (utæt bolig og manglende isolering) , kan du kontakte CB Group ApS, således vi kan aflægge Dem et besøg og gennemgå opgaven. Vi kan ofte meget tydeligt dokumentere fejl og mangler i sådanne sager.

Kilder

Relevante artikler

VidencenterTermografiPrisKontakt