Spring til indhold

Termo-viden-bolig-ude

Trykprøvning

VidencenterTermografiPrisKontakt

Termografi udendørs


Udvendig bolig termografi

1. Undersøgelse

Termografi af din bolig udendørs, giver et detaljeret billede af husets evne til at holde på den varme, som trænger ud gennem murværk, eventuelle kuldebroer, ved vinduer og døre. En udendørs termografisk undersøgelse kan vise, hvor din bolig trænger til at blive tætnet eller efterisoleret, så der ikke slipper varme ud.

2. Kuldebro

En kuldebro er et sted, hvor kulden kan trænge ind udefra gennem husets konstruktioner. Metoden tager udgangspunkt i at alle overflader udsender en elektromagnetisk stråling i form af “varmestråling”, hvis intensitet og bølgelængde afhænger af dens temperatur.

3. IR

Strålingen kaldes infrarød stråling (IR-stråling eller termisk stråling) og kan ikke opfattes af det menneskelige øje. Når temperaturen på et objekt stiger, forøges strålingsintensiteten, samtidig med at bølgelængden bliver kortere.

4. Termokamera

Når de infrarøde stråler ses gennem et termisk kamera, skiller varme genstande og overflader sig ud mod køligere baggrunde. Med andre ord kan man med et blotte øje komme til at iagttage variationerne på overfladernes temperatur.


Hvad er en kuldebro?

1. Kulde

En kuldebro er et sted, hvor kulden kan trænge ind udefra gennem husets konstruktioner. En kuldebro kan fx opstå steder, hvor materialer har direkte forbindelse fra husets yderside til husets inderside, så kulden kan transporteres gennem materialet. Et typisk eksempel på en sådan kuldebro findes i mange huse hvor en muret ydervæg møder et vindue.

2. Vinduer

Her er den afsluttende mursten op til et vindue ofte sat på tværs mellem ydervæg og indervæg. Det skaber en kuldebro omkring vinduet, som du vil kunne se på termografien. Når du ved, at huset har kuldebroer ved vinduet, kan du gøre noget ved det. I forbindelse med at du skifter et vindue kan du skære i den sten, der ligger på tværs, så kan du indsætte den manglende isolering.

3. Isolering

Allerede på nuværende tidspunkt har du minimeret kuldebroen betydeligt meget, til at du ville kunne mærke forskellen, både på varmeregningen og på indeklimaet. En kuldebro kan også opstå, hvis et isoleringsarbejde ikke er udført omhyggeligt nok. Isoleringen kan f.eks. ligge forkert inde i en hulmur, eller den kan være sunket sammen.

4. Manglende isolering

Det kan du ikke umiddelbart se, da isoleringen jo er skjult inde i hulmuren. Men efter en udendørs termografi undersøgelse er det muligt at se, om hulmursisoleringen ligger, som den skal. Termografien kan også vise, om der mangler isolering bestemte steder i huset. På termografien kan du se nøjagtig, hvor du skal sætte ind med mere isolering.

5. Varmetab

Konstruktive og geometriske kuldebroer giver permanent i opvarmningssæsonen en lavere overfladetemperatur ud for kuldebroen end på de almindelige overflader langt væk fra kuldebroen. Kuldebroerne vil foruden det forøgede varmetab også give anledning til sortsværtning af overfladerne ud for kuldebroen. Jo større temperaturforskel, der er på overfladen, jo større vil tendensen til sortsværtning være.

6. Dårlig isolering

Dette kan fx tydeligt ses, hvor der ved en efterisolering på en dårligt isoleret ydervæg er anvendt metallægter bag gipsplader uden en afbrydelse af den kuldebro, som disse metallægter udgør.

7. Sortsværtning

Kilden til selve sortsværtningen af kuldebroerne kan være almindeligt husstøv og i nogle tilfælde forværres problemerne dramatisk af rygning og dårlige vokslys, men i mange tilfælde er det ikke muligt at påvise selve kilden, idet det er meget små mængder af sorte partikler (svarende til, hvad der kan ligge på en negl), der skal til for at give en væsentlig sortsværtning.

Kilder

Relevante artikler

VidencenterTermografiPrisKontakt

Udvendig termografi af din bolig

Hvad kan den udendørs Termografi af din bolig vise dig. Et udendørs termografis billede giver dig et detaljeret billede af husets evne til at holde på den varme, som trænger ud gennem murværk, eventuelle kuldebroer, ved vinduer og døre. En udendørs termografisk undersøgelse kan vise, hvor din bolig trænger til at blive tætnet eller efterisoleret, så der ikke slipper varme ud.

Med udendørs Termografi finder CB Group dine kuldebroer.

En kuldebro kan defineres som et område i din boligs konstruktioner, hvor kulden har særlig let ved at trænge ud igennem bygningskonstruktionen. En kuldebro ses/findes nemt med udendørs termografi.

En af de hyppigste årsager til varmetab ses ved boligens kuldebroer. En kuldebro er et sted, hvor kulden kan trænge ind udefra gennem husets konstruktioner. Metoden tager udgangspunkt i at alle overflader udsender en elektromagnetisk stråling i form af “varmestråling”, hvis intensitet og bølgelængde afhænger af dens temperatur.

Med udendørs termografi kan CB Group afsløre kuldebroer i din bolig. En kuldebro er et sted, hvor kulden kan trænge ind eller ude gennem boligens konstruktioner. En kuldebro kan fx opstå steder, hvor materialer har direkte forbindelse fra husets yderside til husets inderside, så kulden kan transporteres gennem materialet.

Et typisk eksempel på en sådan kuldebro findes i mange huse hvor en muret ydervæg møder et vindue. Her er den afsluttende mursten op til et vindue ofte sat på tværs mellem ydervæg og indervæg. Det skaber en kuldebro omkring vinduet, som du vil kunne se på et udendørs termografi billede.

Afslutning af murværket op mod et vindue vil der ofte sat en mursten på tværs mellem ydervæg og indervæg. Denne konstruktion skaber en kraftig kuldebro omkring vinduet, som du vil kunne se på det udendørske termografiske materiale. I forbindelse med at udskiftning af vinduer/døre kan du skære i den sten, der ligger på tværs, så kan du indsætte den manglende isolering, og dermed bryde den oprindelige kuldebro.

Kuldebroer kan overordnet inddeles i:

  • Ved termografi ses -Kuldebroer, som opstår når isoleringslaget gennembrydes af en anden konstruktion
  • Ved termografi ses -Bygnings relaterede kuldebroer forårsaget af bygningens geometri
  • Ved termografi ses -Kuldebroer forårsaget af fejl eller mangler i konstruktionen
  • Ved termografi ses -Kuldebroer forårsaget af huller i isoleringslaget

Kuldebroer kan primært føre til følgende indeklimaproblemer:

  • Skimmelvækst og svampevækst
  • Kolde væge og gulve
  • Fugt/ Kondensdannelse i og på bygnings konstruktionerne
  • Termisk sortsværtning på vægge og lofter

Med termografi kan CB Group hjælpe dig med at få et overblik over, hvor din bolig er utæt. Hvis din bolig taber varme fordi den er utæt kan CB Group vedhjælp af termografi analysere boligens udvendige klimaskærm for disse mangler/fejl.

Ved en termografisk udvendig gennemgang vil CB Group udarbejde en skriftlig rapport som med tekst og billeder der synliggør boligens eventuelle utætheder.

Fin din boligs varmetab med udendørs termografi

Udvendig termografi af facade

Udvendig termografi af facade

Fin din boligs manglende isolering med udendørs termografi

Umiddelbart kan du ikke se om din bolig mangler eller er fejl isoleret, da isoleringen er skjult inde i hulmuren eller under boligens tag. Med en udendørs termografi undersøgelse er det muligt at se, om boligen er isoleret eller hulmursisoleringen ligger, som den skal. På et udendørs termografi billede kan du se nøjagtig, hvor du skal sætte ind med efter isolering.

Ved en udendørs termografisk gennemgang vil CB Group udarbejde en skriftlig rapport som med tekst og billeder der synliggør boligens eventuelle manglende isolering.

CB Group har mulighed for at beregne og måle u-værdier direkte på bygningsdelene med temperaturfølere til beregning af u-faktoren.

CB Group anbefaler altid at en udendørs termografi kombineres med en indendørs termografi da disse to termografi gennemgange vil give det bedste resultat at din boligs tilstand.

Analyse og fortolkning af de termografiske billeder

Analyse og fortolkning af de termografiske billeder, kan være vanskelig og give anledning til fejldisponeringer. CB Groups termografører hjemtager altid det termografiske materiale for nærmere analyse og tolkning. Ved analyse af et termografisk billede i forbindelse med den termografiske gennemgang udarbejdes der en termografi rapport med en beskrivelse af gennemgangen samt forbedringsforlag.

Ved bygningsundersøgelsen er det vigtigt, at man sikrer sig, at den der foretager termografien og den efterfølgende analyse det termografiske materiale, har de nødvendige forudsætninger for både byggeteknisk og termografisk at kunne vurdere årsagen til uregelmæssighederne på det termografiske billede. (Se eksempler på rapporter her)