Spring til indhold

Skimmel-viden-Symptomer

Symptomer ved skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp symptomer

Skimmelsvamp kan i visse tilfælde give anlednings til allergilignende symptomer ved længerevarende eksponering. Det er stadig uklart, hvad skimmelsvamp og fugt betyder for dit helbred og hvilke konsekvenser en længere varende eksponering kan have. Der er dog enighed om, at allergikere og astmatikere er særlig udsatte og at deres tilstand rent faktisk kan forværres ved ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp problemer. Ligeledes er det vigtigt at pointere, at menneske reagere forskelliget og at specielt børn er mere følsomme end voksne og kvinder er mere følsomme end mænd.

Symptomer ved skimmelsvamp i din bolig

De mest hyppige symptomer ved fugt og skimmelsvamp i din bolig er hovedpine og irritation af dine slimhinder. Flere skimmelsvampearter udskiller giftige stoffer kaldt mycotoxiner, som kan irritere ens slimehinder alt imens en høj luftfugtighed ligeledes giver anledning til slimhindeirritation.  Skimmelsvamp symptomerne viser sig som trykkende hovedpine, røde og våde øjne, kløende øjne, løbende næse og slim i halsen.

Symptomer ved skimmelsvamp:

  • Hovedpinegener
  • Svimmelhed
  • Kvalme
  • Simhindelirrationer i øjne, næse og svælg
  • Træthed
  • Koncentrationsbesvær

I visse mere ekstreme tilfælde, kan et skimmelsvampeangreb også give anledning til:

  • Allergi
  • Luftvejs infektion
  • Hudirritaion
  • Influenzalignende ømhed i led

Symptomer ved skimmelsvamp – Skimmelsvampeallergi

Allergi er noget man får, hvis kroppen pludselig opdager nogle stoffer, som den ikke bryder sig om. Der findes mange forskellige typer allergi, vi oplever dem også forskelligt. Symptomerne på allergi/høfeber og skimmelsvampallergi kan på mange områder mider om hinanden. Så hvis du har symptomer på høfeber og du normalt ikke reagere på høfeber, kan der muligvis være  skimmelsvamp i din bolig, eller det sted du oplever symptomerne, såsom din arbejdsplads eller steder du opholder dig i længer tid.

Allergi for skimmelsvampe er mindre almindelig end allergi for pollen, dyr eller husstøvmider. De fleste mennesker med allergi over for skimmelsvampe reagerer på arterne: Cladosporium, Alternaria, Aspergillus, Mucor, Penicillium, Stachybotrys og Tricoderma. Findes der skimmelsvamp af disse arter, skal disse fjernes. Det er vigtigt at bemærke, at der i vandskadede og kraftig opfugtede bygninger kan optræde massiv skjult vækst i vægge, lofter og gulve. Læs mere om skimmelsvampe arter her.

Mistanke om skimmelsvamp i din bolig?Hvad gør jeg?

Udviser du symptomer ved skimmelsvamp i din bolig afhænger løsningen af situationen, bygnings typen og forhold. I enkelte tilfælde kan man selv udtage en skimmelsvampetest som “gør det selv” og derved få afklaret om din boligs indeklima er påvirket af skimmelsvamp. Hvis det er tilfældet bør en certificeret indeklimakonsulent besigtige boligen og vurdere situationen. Har man mistanke om skimmelsvamp kun pga. symptomer og ingen synlige tegn på skimmelsvamp, så kan der være tale om en større skjult fugtskade. Denne fugtskade kan være en nuværende eller det kan være en gammel og tør skade, som stadig afgiver spore til indeluften. Død eller ud tørret skimmelsvamp er lige så skadeligt for din helbred som levende skimmelsvamp og din boligs historik er derfor vigtig viden når en fugtskade skal spores.

Er der tale om en nuværende og eksisterende fugtskade er det specielt vigtigt, at fugtskaden spores og udbedres hurtigst muligt, da den ikke kun er til skade for dig, men i den grad også din bolig. CB Groups certificerede indeklimakonsulenter og skimmeltekniker er specialister i, at vurdere og spore fugt og skimmeltekniske problemer i din bolig og efterfølgende yde uvildig rådgivning.

Kontakt os nu for et uforpligtende tilbud!

Oplever du symptomer?

Kontakt os nu og få hurtigt svar på dine spørgsmål!

Kilder

Astmaogallergi.dk

Relevante artikler

Skimmelsvamp test – Luftmåling

Skimmelsvamp test – DNA Analyse

Skimmelsvamp i boligen – Hvad gør jeg?VidencenterSkimmelsvamptest – Gør det selvPrisKontakt