Spring til indhold

Landingpage – Skimmelsvamp undersøgelse

Har du mistanke om skimmelsvamp?

CB-Group er en af de meget få virksomheder der har certificerede indeklimakonsulenter i Danmark. Det er din sikkerhed for, at både skimmelsvamp undersøgelse og rapporter er præcise og professionelle hver gang.

Er der mistanke om skimmelsvamp, eventuelt som følge af synlige misfarvninger, fugtskade, allergiske reaktioner eller måske bare en mistanke, så kan vi hjælpe. Viden omkring fugt og skimmelsvamp kan findes i vores videnscenter.

Ved en fugt og skimmelsvamp inspektion planlægger vi I sammenarbejde med jer som kunde selve fremgangsmåden for besigtigelsen og vælger eventuel testmaterialer. Dette sikre, at jeres behov for afdækning af problemets omfang bliver mødt, samtidig med at et eventuelt budget ikke bliver overskredet. Vi udføre undersøgelsen til den aftalte pris!

Du kan bestille en undersøgelse ved at sende os en e-mail: Info@cbgroup.dk, eller ringe på tlf. 29 82 13 61.

LANDSDÆKKENDE SERVICE, MED KORT VARSEL

Tæthedstest Energimærke 3-3
SE VORES VIDENSCENTER

Er du nysgerrig på hvad skimmelsvamp er og hvordan det opstår. Læs om hvorfor det er farligt, hvorfor man får symptomer og meget mere…

Skimmelsvamp-test-kælder
BESTIL HJEMMETEST

Vi tilbyder størstedelen af vores skimmelsvampe tests som “gør det selv” løsning. Sammen med analysesvar får ovenikøbet efterfølgende rådgivning og sparring…

Fugtskade gulv
SE VORES PAKKEPRISER

Vi har sammensat pakkepriser med kørsel, inspektion og rapport, således at der ikke er nogle uventede overraskelser…

Uvildig rådgivning

Vores rådgivning er 100 procent uvildig, hvilket vil sige, at vi ikke er farvet af eventuelle sammenarbejdpartner eller andet mersalg.

Selve undersøgelsen for skimmesvamp

Undersøgelsens fremgangsmåde varier altid fra opgave til opgave, da problemstillingen sjældent er den samme. I sammenarbejde med jer som kunde, planlægges undersøgelsen så jeres behov bliver mødt.

Vi gennemgår huset fra kælder til kvist

En typisk fugt og skimmelsvamp undersøgelse vil altid starte med en samtale, enten før eller på besigtiglesesdagen, hvor det er mulighed at oplyse konsulenten omkring dine oplevelser og observationer. Herefter vil konsulenten fortage en visuel inspektion efterfulgt af relevante fugtmålinger omkring udsatte konstruktioner. Fugtmålingerne udtages b.la. ved hjælp af elektroniske måleinstrumenter, som hjælper med at anslå omfanget af et eventuelt fugtproblem.

Såfremt der ved inspektionen observeres tegn på skimmelsvamp

Observere vi synlige tegn på mulig vækst af skimmelsvamp på en flade eller i en konstruktion, kan der udtages prøvemateriale, for at konstatere forekomsten og eventuel niveauet af skimmelsvamp. Her vil vi som oftest benytte Mycometer Surface, samt en AGAR aftryksplade. Denne kombination af testmateriale sikre, at vi får afdækket omfanget at skimmelproblemet bedst muligt, ved at bestemme mængden af både levende og død skimmelsvamp.

Skjult skimmelsvamp

Konstatere vi ved vores skimmelsvamp inspektion ingen synlige tegn på mulig skimmelsvamp, men er der stadig mistanke i form af indeklimagener eller forhøjet fugtniveauer foreligger der to fremgangsmåder:

  • DNA-analyse er en uvildig skimmeltest, der ud fra en støvprøve eller luftprøve kan afgøre om der er vækst af skimmelsvamp i den pågældende bygning, hvor prøven er taget. Endvidere kan den også bidrage til opsporing af skjult skimmelsvamp, da forskellige arter skimmelsvamp har forskellige foretrukne voksesteder. Herved kan de destruktive indgreb i boligen begrænses.
  • Destruktivt indgreb – Vi foretaget destruktive indgreb i konstruktioner som udviser et forhøjet fugtniveau eller tegn på en tidligere fugtskade. Konstruktionen inspicere efterfølgende og der udtages prøvemateriale hvis det findes relevant. Et destruktivt indgreb vil KUN foretages, hvis vi har accept fra rekvirent.

Vores skimmelsvamp tests kræver en efterfølgende analyse på eget eller eksternt laboratorium. Derfor er svartid på analyser normalt mellem 3-8 dage, afhængig af prøve-materiale. Analyseresultaterne tilsendes pr. mail som en simpel rapport eller som del af en udvidet rapport. Læs mere omkring prøvematerialer og priser her.

Efter besigtigelsen

Ved inspektionens afslutning er det muligt at få aflagt en mundtlig rapport, hvor vi forklare og uddybe vores observationer. Vi anbefaler dog en udvidet rapport, som indgår i vores specielt sammensatte pakkepriser.

Rapport og handlingsplan

Vores normale rapport er fyldestgørende og indeholder alt hvad der skal bruges til en eventuel forsikringssag, dokumentation i en tvist eller boligkøb mv.. Ligeledes fremgår der af rapporten:

  • Vurdering og beskrivelse af skadeårsag(er), samt omfang af følgeskader
  • Handlingsplan, som beskriver hvordan de konstaterede fugt- og skimmeltekniske problemer gribes an og udbedres
  • Risikovurdering i forholdet til de sundhedsmæssige aspekter ved skimmelsvamp
  • Billeddokumentation

Priser

Vores priser variere alt efter opgave, men starter som udgangspunkt fra 2500 kr. inkl. moms. For at gøre det mere overskueligt har vi sammensat pakkeløsninger som inkludere inspektion, rapport og kørsel.

Du kan læse mere om vores priser her eller ringe på 29 82 13 61 for et uforpligtende tilbud.

Sådan undgår du skimmelsvamp i boligen.

Pris på Fugt og Skimmelsvamp undersøgelse

[mc_pristabel navn=”skimmelsvamp-priser”]