Spring til indhold

Skimmel-viden-loft

Fugt og skimmelsvamp på loftet

Har du mistanke om problemer med fugt og skimmelsvamp på dit loft, tagrum, loftrum eller tag?

Eventuelt som følge af dårlig lugt, misfarvninger på dit undertag eller træværk eller oplever du jævnligt hovedpine eller andre allergilignende symptomer ved længerevarende ophold i boligen.

CB-Group er en af de meget få virksomheder der har certificerede indeklimakonsulenter i Danmark. Det er din sikkerhed for, at både skimmelsvamp undersøgelse og rapporter er præcise og professionelle hver gang.

Ved en fugt og skimmelsvamp inspektion planlægger vi I sammenarbejde med jer som kunde selve fremgangsmåden for besigtigelsen og vælger eventuel testmaterialer. Dette sikre, at jeres behov for afdækning af problemets omfang bliver mødt, samtidig med at et eventuelt budget ikke bliver overskredet. Vi udføre undersøgelsen til den aftalte pris!

Du kan bestille en undersøgelse ved at sende os en e-mail: Info@cbgroup.dk, eller ringe på tlf. 29 82 13 61.

LANDSDÆKKENDE SERVICE, MED KORT VARSEL

Tæthedstest Energimærke 3-3
SE VORES VIDENSCENTER

Er du nysgerrig på hvad skimmelsvamp er og hvordan det opstår. Læs om hvorfor det er farligt, hvorfor man får symptomer og meget mere…

Skimmelsvamp-test-kælder
BESTIL HJEMMETEST

Vi tilbyder størstedelen af vores skimmelsvampe tests som “gør det selv” løsning. Sammen med analysesvar får ovenikøbet efterfølgende rådgivning og sparring…

Fugtskade gulv
SE VORES PAKKEPRISER

Vi har sammensat pakkepriser med kørsel, inspektion og rapport, således at der ikke er nogle uventede overraskelser…

Misfarvninger og skimmelsvamp på loft, spærtræ og undertag

Vores rådgivning er 100 procent uvildig, hvilket vil sige, at vi ikke er farvet af eventuelle sammenarbejdpartner eller andet mersalg.

Hvorfor opstår skimmelsvamp på loft, tagrum og loftsrum

Skimmelsvamp opstår når fugt og temperaturforholdene danner de korrekte vækstbetingelser for skimmelsvampe. Da et loft typisk er ventileret vil temperaturen og luftfugtigheden følge de udvendige forhold meget tæt. Det sammen gør sig gældende for skimmelsvamp, som altid vil være at finde på et ventileret loft i en vis mængde, da det er en naturlig forekomst i udeluften. Derimod bør skimmelvækst (misfarvninger) ikke være at finde i et loftrum, som er tilstrækkeligt og korrekt ventileret og uden fugt og vandskade, som kan tilfører fugt eller dampe.

Typiske årsager til skimmelsvamp i loftsrum

  • Utætheder i tagkonstruktionen
  • Der er ført isoleret helt ud til tagfod, hvilket reducere ventilationen på loftet og derved øger luftfugtigheden.
  • Der er foretaget en efterisolering af loftet, uden at øge ventilationen (Såfremt det i forvejen ikke var ventileret jf. retningslinjerne). Ved at efterisolere loftet har man frataget varmetilføjelse fra beboelse til loftrummet, hvilket i visse tilfælde kan øge risikoen for fugt og skimmelsvamp i loftrummet.
  • Etablering af nyt tag oven på eksisterende tag. Kan i visse tilfælde øge risikoen for fugt og skimmelsvamp, såfremt man ikke har indtænkt øget ventilation.
  • Installation af diffusions åbent undertag (ses ofte som en hvid, sort eller grå dug) uden montering af ventilationsstudser i selve undertaget eller tværventilation i gavle. Diffusions åbent undertag tillader fugt i at trænge ud/ind, men det skabe ikke den nødvendige ventilation.
  • Utæt dampspærre i loftkonstruktionen.
  • Energioptimering og ændringer på beboelsesdelen, som gør boligen mere tæt og øger damptrykket fra beboelsen til loftrummet.
  • Defekt afgangsslange fra emhætte eller badeværelse, hvor damp ender i tagrummet i stedet for at blive afgivet til det “fri”.
  • Tjek dit loft for fygesne

DEMO-Rapporter

Priser

Vores priser variere alt efter opgave, men starter som udgangspunkt fra 2500 kr. inkl. moms. For at gøre det mere overskueligt har vi sammensat pakkeløsninger som inkludere inspektion, rapport og kørsel.

Du kan læse mere om vores priser her eller ringe på 29 82 13 61 for et uforpligtende tilbud.

Pris på Fugt og Skimmelsvamp undersøgelse

[mc_pristabel navn=”skimmelsvamp-priser”]