Spring til indhold

Videncenter for skimmelsvamp og Indeklima


Symptomer ved skimmelsvamp

Har du mistanke om skimmelsvamp?

Er der mistanke om skimmelsvamp, eventuelt som følge af synlige misfarvninger, fugtskade, allergiske reaktioner eller måske bare en mistanke, så kan vi hjælpe. Ved en fugt og skimmelsvamp undersøgelse planlægger vi I samarbejde med jer som kunde, selve fremgangsmåden for undersøgelsen, samt valg af eventuelt testmaterialer. Dette sikrer, at jeres behov for afdækning af problemets omfang bliver mødt, samtidig med at et eventuelt budget ikke bliver overskredet. Vi udfører undersøgelsen til den aftalte pris!

Du kan bestille en undersøgelse ved at sende os en e-mail: Info@cbgroup.dk, eller ringe på tlf. 29 82 13 61

Uvildig rådgivning

Vores rådgivning er 100 procent uvildig, hvilket vil sige, at vi ikke er farvet af eventuelle samarbejdspartnere eller andet mersalg.

Guide til viden om Skimmelsvamp og Fugt

1. Hvad er Skimmel?

Skimmelsvamp er en stor gruppe af svampe, der tilsammen kan nedbryde de fleste stoffer i naturen. Tidligere regnedes skimmelsvampe for at være en plante, men i dag har skimmelsvampe fået deres eget rige, som kaldes ”funga”. De fleste arter af skimmelsvampe er gavnlige i naturen, fordi de sammen med andre organismer nedbryder og omsætter organisk materiale til simple kemiske stoffer.

2. Hvordan ser skimmelsvamp ud?

Skimmelvækst kan se meget forskellig ud. Dens farver kan variere fra hvide og lysegrå nuancer over til det rødlige, gullige, grønlige eller helt til sorte nuancer. Svampevæksten kan være meget svær at få øje på, da den i visse tilfælde kan være skjult bag eksempelvis møbler, tapet eller gulvbrædder. Derfor bør du ikke nødvendigvis lede efter skimmelsvamp med øjet, men i stedet med lugtesansen. Skimmelsvampen lugter meget muggent og jordslået, derfor kan det være en rigtig god ide at gå rundt i din boligs forskellige værelser, og lugte efter en muggen lugt.

3. Hvor vokser Skimmel?

Skimmel kan være i alle dele af en bolig. Skimmelsvamp skal have nogle betingelser for at vokse. Der skal blandt andet være relativ fugtigt der hvor du oplever skimmelsvamp, og skimmelsvampen skal have noget at “spise af”. Her ses en liste med hvad skimmelsvamp kan “spise”: Træ – Spånplader – Krydsfinérplader – Papir på bagsiden af gipsplader – Tapet – Lim – Kokostæpper – Støv.

4. Er skimmel farligt for boligen?

Skimmelsvamp er ikke decideret skadeligt for din boligs konstruktion, hvis det er i en mindre grad, men det kan dog stadig forårsage nogle omfattende skader, som kan ende med at koste en del. Skimmelsvamp vokser primært på vægge og under gulvet, og har skimmelsvampen spredt sig nok, og ædt meget af materialet på dit hus, kan man være nødsaget til at rive enten gulvet eller væggen ned. Der er også set eksempler på boliger, som er blevet revet helt ned, da skimmelsvampen havde spredt sig over hele huset. Det er dog sjældent dette sker.

5. Hvorfor kommer Skimmelsvamp?

Skimmelsvampe vokser på overflader, der har været fugtige over længere tid (uger). Fugt i boligen kan både skyldes forkert brug af boligen og problemer med bygningen. Forkert brug omfatter manglende udluftning, forskellig opvarmning af boligens rum (f.eks. et koldt soveværelse), manglende brug af emhætte og udsugning, indendørs tøjtørring og andre ”dårlige” vaner. Problemer med bygningen omfatter kuldebroer, opstigende fugt fra grunden, samt vandskader eller utætte rør.

6. Er det farligt at have Skimmel?

Der er stor forskel på, hvordan forskellige mennesker reagerer på skimmelsvampe. Symptomerne er værst for allergikere. Ifølge Astma-allergiforbundet er skimmelsvampe et stigende problem. Hos dem, der er direkte allergiske, giver skimmelsvampe gener som røde øjne, irriterede luftveje, snue, åndedrætsbesvær, hovedpine, svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær. Også raske mennesker kan få ovenstående symptomer, men dog sjældent i alvorlig grad.

7. Er noget skimmel farligere end andet?

Nogle arter af skimmelsvampe er mere farlige end andre. Det kræver en artsbestemmelse, før det kan vurderes. Generelt bør skimmelsvampevækst dog fjernes. Ved synlig vækst over 0,25 m2 er der særlig grund til at handle. Samtidig er skimmelsvampevækst et signal om, at der er for meget fugt i boligen. For meget fugt i boligen kan være usundt for beboerne, men det er også særdeles skadeligt for bygningen.

8. Hvor kan jeg få hjælp?

Du kan få mere information og vejledning her på CB Group med information om skimmelsvampe. Du kan ligeledes bestille prøver og inspektion her på siden. Bor du i en almen bolig, og har mistanke om skimmelsvampevækst, kan du også søge hjælp og information på ejendomskontoret.
CB Group er specialister i skimmelinspektion, og er certificeret og efteruddannet i det omfang der er nødvendigt for at give professionel og uvildig rådgivning.

Her på siden finder du information og artikler, som vedrører skimmelsvamp og de mange områder som udgør emnet indeklima. Hvad end du har brug for information omkring fugt, skimmelsvamp, radon, PCB, asbest, CO2 eller andet finder du det sandsynligvis her under.
Vi sidder altid klar ved telefonen og computeren såfremt du ikke kan finde det du søger, eller skulle have yderligere spørgsmål.

Bedre indeklima kan gavne både trivsel og økonomi

Sådan foregår en undersøgelse for fugt og skimmelsvamp

Undersøgelsens fremgangsmåde varierer altid fra opgave til opgave, da problemstillingen sjældent er den samme. I samarbejde med jer som kunde, planlægges undersøgelsen så jeres behov bliver mødt.

INdledning

1. En typisk fugt og skimmelsvamp undersøgelse vil altid starte med en samtale, enten før eller på besigtigelsesdagen. I samtalen er der mulighed for at oplyse konsulenten omkring dine oplevelser og observationer. Herefter vil konsulenten foretage en visuel inspektion efterfulgt af relevante fugtmålinger omkring udsatte konstruktioner. Fugtmålingerne udtages b.la. ved hjælp af elektroniske måleinstrumenter, som hjælper med at anslå omfanget af et eventuelt fugtproblem.

Gennemgang

2. Observerer vi synlige tegn på mulig vækst af skimmelsvamp på en flade eller i en konstruktion, kan der udtages prøvemateriale, dette for at kunne konstatere forekomsten samt eventuelt niveauet af skimmelsvamp. Her vil vi som oftest benytte Mycometer Surface, samt en AGAR aftryksplade. Denne kombination af testmateriale sikrer, at vi får afdækket omfanget af skimmelproblemet bedst muligt, ved at bestemme mængden af både levende og død skimmelsvamp.

Forventningsafstemning

3. Konstateres der ved inspektion ingen synlige tegn på mulig skimmelsvamp, men foreligger der stadig mistanke i form af indeklimagener eller forhøjede fugtniveauer foreligger der to fremgangsmåder:

 • DNA-test – En DNA-analyse er en uvildig test, der ud fra en støvprøve, kan afgøre om der er vækst af skimmelsvamp i den pågældende bygning, hvor prøven er taget. Endvidere kan den også bidrage til opsporing af skjult skimmelsvamp, da de forskellige arter skimmelsvamp, har forskellige foretrukne voksesteder. Herved kan de destruktive indgreb i boligen begrænses.
 • Destruktivt indgreb. Vi foretager destruktive indgreb i konstruktioner som udviser et forhøjet fugtniveau eller tegn på en tidligere fugtskade. Konstruktionen inspiceres efterfølgende og der udtages prøvemateriale hvis det findes relevant. Et destruktivt indgreb vil KUN foretages, hvis vi har accept fra rekvirent.

4. Ved inspektionens afslutning er det muligt at få aflagt en mundtlig rapport, hvor vi forklarer og uddyber vores observationer. Vi anbefaler dog en udvidet rapport, som indgår i vores specielt sammensatte pakkepriser.

Vores testmetoder kræver en efterfølgende analyse på eget eller eksternt laboratorium. Derfor er svartid på analyser normalt mellem 3-8 dage, afhængig af prøvemateriale. Analyseresultaterne tilsendes pr. mail som en simpel rapport eller som del af en udvidet rapport. Læs mere omkring prøvematerialer og priser her.

Rapport og handlingsplan

Vores rapport er fyldestgørende og indeholder alt hvad der skal bruges til en eventuel forsikringssag, dokumentation i en tvist eller boligkøb mv.. Ligeledes fremgår der af rapporten:

 • Beskrivelse af skadens omfang
 • Handlingsplan, som beskriver hvordan et eventuelt problem gribes an og udbedres
 • Risikovurdering i forholdet til de sundhedsmæssige aspekter ved skimmelsvamp
 • Billeddokumentation

Priser

Vores priser varierer alt efter opgave, men starter som udgangspunkt fra 2500 kr. inkl. moms. For at gøre det mere overskueligt har vi sammensat pakkeløsninger som inkluderer inspektion, rapport og kørsel.

Du kan læse mere om vores priser her eller ringe på 29 82 13 61 for et uforpligtende tilbud.

 

Skimmelsvamp 1
Skimmelsvamp
Skimmelsvamp 3

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan skimmelsvampe betyde for huset?
Skimmelsvamp nedbryder ikke træværket i boligen, sådan som for eksempel ægte hussvamp gør. Skimmelsvampe i boligen kan derfor ikke føre til, at bygningen kan bryde sammen. Men de er dog heller ikke helt uskadelige for dit hus. De kan fx give grimme og ildelugtende misfarvninger på væggene, som ikke lige er til at fjerne.

Hvor i boligen vokser skimmelsvampe typisk?
Du finder typisk skimmelsvampene i baderum, som ikke bliver udluftet godt nok. De sidder ofte i de bløde fuger i overgangen mellem gulv og væg, eller på vægge og lofter.

Hvad er årsagen til, at der er skimmelsvamp i boligen?
I ældre boliger kan der være skimmelsvampe på grund af fugt fra en gammel vandskade. Det kan f.eks. være et utæt tag eller vandrør. Kolde, dårligt isolerede huse kan også være fugtige, uden at der er en egentlig vandskade. Fugten i luften er nemlig tilbøjelig til at sætte sig på de kolde vægge som kondens, da luften er varmere end de kolde ydervægge.

Sådan fjerner du skimmelsvamp
Mindre angreb af skimmelsvamp på vaskbare overflader kan fjernes ved at vaske med desinfektionsmidler som Rodalon og Minus Mug, eller anvende et bekæmpelsesmiddel som Protox. Den metode kan du bruge på bl.a. malede vægge, fliser/klinker, murværk, plast malet glasvæv. Angrebne materialer, der ikke kan vaskes, må kasseres. Det gælder fx tapet, bløde vægplader, isoleringsmaterialer, gipsplader samt puds, der skal bankes af.

CB Groups råd til at undgå skimmel i boligen

 1. Luft ud i boligen tre gange dagligt, og hold luftfugtigheden lav.
 2. Hold boligen opvarmet i alle rum til min. 16 grader.
 3. Sørg for en god rengørings-standard. Støv binder skimmel.
 4. Aftør kondens i vinduer og døre, så materialer ikke opfugtes.
 5. Tør tøj udendørs, og sørg for god udluftning ved bad.

Vigtigt at vide om sygdom og skimmel

Bliver alle syge af skimmelsvamp i boligen?

Nej – Mennesker reagerer forskelligt på skimmelsvampe, og nogen reagerer slet ikke. Virkeligheden er, at nogen af os kan bo i en bolig angrebet af skimmelsvamp i 80 år, mens andre kan mærke fysisk ubehag i det øjeblik, de træder ind i et rum eller et hus med skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan fremkalde forskellige symptomer, fx irriterede slimhinder, åndedrætsbesvær, kløe på huden, hovedpine og koncentrationsbesvær.

Det er kun lægefagligt uddannede personer, der kan afgøre om du er plaget af skimmelsvampsymptomer.

Relevante artikler

Bolius – 5 ting du ikke vidste om skimmel
Ing.dk – Skimmel i nye gipsplader
SBI.dk – Sådan undersøger man skimmel
CBgroup.dk – Symptomer ved skimmelsvamp i boligen

Relevante links

Skimmel.dk

Fugt i bygninger

Bygningsreglementet 2018

Bygningsreglement

Bygningsreglement foreskriver, at bygninger skal konstrueres og udføres så fugt skader undgås. Dette betyder, at bygninger skal udformes så regn, sne, overfladevand, jord fugt, bygge fugt, kondensvand, luftfugtighed og brugsvand ikke medfører fugt skader.

Det betyder også at udførelsen må tilrettelægges, og gennemføres, med tilstrækkelig beskyttelse mod klimaet, og at der ikke i udførelsen introduceres uhensigtsmæssig fugt påvirkninger af materialer og konstruktioner.

Endelig må bygningers konstruktioner og materialer ikke have et fugt indhold, der ved indflytning, medfører risiko for vækst af skimmelsvamp grundet bygge fugt, eller utæt klimaskærm, så der trænger fugt ind i bygningen.

Fugt giver problemer

Fugt anses normalt for at være den væsentligste årsag til skader i vore bygninger. Mindre, kortvarige påvirkninger af fugt, som det fx kendes fra regn på et plankeværk eller vask af et trægulv, volder normalt ikke fugt problemer.

Hvis fugt derimod optræder i store mængder på utilgængelige steder, bliver det til egentlige fugt og vandskader. Ligeledes vil længere tids påvirkning af fugt kunne medføre fugt skader, fx i form af deformation af komponenter og skimmelvækst på materialernes overflade. I sidste ende kan fugt medføre nedbrydning af organiske materialer som følge af råd og svamp.

Fugt er desuden direkte eller medvirkende årsag til nedbrydning af materialer på grund af korrosion, frostsprængninger og saltudblomstringer. Fugt kan også medføre lugtgener og sundhedsmæssige problemer. Endelig vil et stort fugt indhold i byggematerialer ændre deres varmeledningsevne.

Fugt forhold inde og ude

Den atmosfæriske luft, som omgiver os, indeholder altid mere eller mindre fugt i form af usynlig vanddamp. Vanddampen tilføres luften ved fordampning fra hav, søer, fugtig jord og planter. Når jordens atmosfære ikke til stadighed er mættet med vanddamp, selv ikke over havene, skyldes det temperaturforholdene i atmosfæren.

Når luft stiger til vejrs, afkøles den, hvorved vanddampen fortættes og danner skyer, og en del vanddamp falder som nedbør. Når solen opvarmer jordoverfladen, fordamper der igen vand, som føres til vejrs, afkøles og igen falder som nedbør. Dette kredsløb foregår til stadighed, drevet af solstrålingen.

Luftfugtigheden

Luftfugtigheden er et mål for, hvor meget vanddamp luften indeholder. Luftfugtigheden måles enten som absolut luftfugtighed eller relativ luftfugtighed. Den kan også angives som vanddampens partialtryk.

Absolutte fugtighed er et fugtighedsmål, der angives som antal gram vanddamp per m³ luft. Den absolutte fugtighed er identisk med damptætheden. Da dette mål er tæthedsafhængigt, ændrer det sig, når en luftmasse forskydes opad eller nedad.

Relativ fugtighed angiver i %, hvor meget fugt luften indeholder i forhold til mætningsfugtindholdet ved den aktuelle temperatur. Vanddampens partialtryk angiver i Pa (Pascal) vanddampens partialtryk i den gasblanding, som luft udgør.

Relativ luftfugtighed (RF)

Ved forsøg har man fundet det størst mulige vanddampindhold for luft ved forskellige temperaturer. Resultatet af forsøgene kan optegnes i et vanddampdiagram.

Ude- og indeluften indeholder så godt som aldrig den størst mulige mængde fugt / vanddamp. Kun i tåge og regnvejr er udeluften mættet med fugt / vanddamp. Hvis luft ved 20°C kun indeholder ca. 9 g, altså 50 %. af det maksimale, siger man, at den relative luftfugtighed er 50 %.

Indeholder luften 13 g vanddamp pr. , stadig ved 20°C, er den relative luftfugtighed tilsvarende 75 %. Det er den relative luftfugtighed, der angiver, hvor »fugtig« luften er, og hvor fugtig den føles. Den relative luftfugtighed forkortes RE.

Fugt ligevægt.

Hygroskopiske porøse materialer vil optage fugt, og afgive fugt, fra den omgivende fugt i luft, indtil materialet opnår en fugt ligevægtstilstand med luftens fugt indhold. Det vil sige, at damptrykket i materialets porer er det samme som den omgivne luft. Denne tilstand kaldes fugt ligevægt.

Ændres den relative luftfugtighed, vil der enten blive fjernet eller tilført fugt til materialerne. Efter nogen tid vil materialerne indstille sig på en ny fugt ligevægt.

Ved en given relativ luftfugtighed, er fugt indholdet meget forskellig alt efter hvilket materiale der er tale om. Træ indeholder mere fugt / vand end for eksempel tegl ved samme relative luftfugtighed. Det skyldes at træ er opbygget med mange grove porer (celler) og har et utal af mange fine porer, modsat beton og tegl der alt overvejende har grove porer.

Fugt der truer Boligen.

Fugt der truer boligen
Fugt der truer boligen

Fugt kilder

Bygninger påvirkes af fugt, både udefra og indefra. Fugt påvirkningen af bygningerne afhænger i høj grad af bygningens art, placering og brug. Der er fx stor forskel på den fugtpåvirkning, der er i en tør lagerhal, og den påvirkning, der er i et bogtrykkeri med befugtningsanlæg.

For at foretage fugt tekniske vurderinger, er det nødvendigt dels at have kendskab til de potentielle fugt kilder, dels at kunne vurdere/beregne, om de eventuelle fugt påvirkninger kan medføre opfugtning mv.

Fugt påvirkning fra brugsvand forekommer især i forbindelse med vådrum eller lejlighedsvis ved gulvvask etc. Desuden kan der optræde fugt påvirkning i forbindelse med skader, naturkatastrofer, og ved rørbrud, brand eller oversvømmelse.

Fugt påvirkninger af denne art har tilfældig karakter, og kan ikke indgå i normale fugt tekniske vurderinger.

De fugt påvirkninger, der normalt regnes med i bygningsmæssig sammenhæng, er:

 • Nedbør
 • Grund fugt
 • Overfladevand
 • Bygge fugt
 • Brugsvand
 • Klimaskærm

Fugt i kældre

Ældre ejendomme er i Danmark almindeligvis opført med kældervægge i beton eller murværk på fundament af kampesten, murværk eller beton. Behovet for reduktion af fugt i ældre ejendomme, med murede fundamenter og kælderydervægge, fremkommer løbende ved ændringer i kælderens anvendelse, fugt tilførslen, opvarmningen, udluftningen og bygningsejerens/brugernes forventningsniveau.

I en kældervæg, hvor der tilføres fugt nedefra, vil fugten opsuges i murværket, og afhængigt af fugt mængden og en række andre forhold, efterhånden tørre ud fra overfladen af murværket. I nogle tilfælde vil fugt mængden være et problem for anvendelse af bygningen og holdbarheden af konstruktionerne.

 

Fugt og skimmelsvamp
Fugt og skimmelsvamp

Fugt og skimmelsvamp skader

Fugtundersøgelse 

Kontrol

CB Group foretager fugtundersøgelser, som anvendes dels til at forebygge fugtskader i bygningskonstruktioner, og til at vurdere forholdene i eksisterende bygningskonstruktioner i forbindelse med skadeudredning.

Fugtskade undersøgelser foretages i følgende situationer. Kontrol af udtørring f.eks. byggefugt, inspektion af underlag inden videre belægning eller behandling. Lokalisering af fugt kilder ved fugtskader og fugtkontrol af fugtforhold i eksisterende bygningskonstruktioner.

I nogle tilfælde kan en visuel fugtundersøgelse afsløre, om der er, eller har været skadelig opfugtning. Tegn på fugt er fugtskjolder på vægge, gulve, murværk og lofter. Ved opfugtede konstruktioner vil der være risiko for skimmelvækst.

Forventningsafstem

Der er altså ikke altid behov for måling i forbindelse med fugtskader. Det skal også bemærkes, at der i mange tilfælde kan være sket fugtskader, fx nedbrydning af lim eller skimmelvækst, som ikke forsvinder, selv om fugtpåvirkningen ophører.

Ved fugtskader skal kilden til opfugtningen som hovedregel findes, og elimineres, for at undgå yderligere fugtskader.

CB Group er specialiser i at lokalisere fugtskader. Du kan kontakte os, hvis du har fugtskader i din bolig. Har du fået en fugtskade, har vi stor erfaring i at finde årsagen til opstået fugtskade.

Årsag

Fugtskader skyldes ofte at der er fejl i klimaskærmen eller der er brud på vand installationerne. Årsagen kan også være fugt på grund af brugerrelaterede årsager, så som, dårlig udluftning, for lidt varme, eller tørring af tøj indendørs.

Fugtskader der ikke bliver fundet, og renoveret, kan bredde sig gennem bygningen og forurette stor skade her på. En fugtskade kan brede sig igennem en bygning i skjulte konstruktioner og forurette store fugtskade i de materialer der er her.

Er der fugtskade, eller mistanke om en fugtskade i bygningen, er det vigtigt at få det undersøgt, da fugt øger risikoen for både skimmelsvamp og trænedbrydende svampe. Der vil typisk være aftegninger på konstruktionerne og eller lugtgener forbundet med en fugtskade.

Skimmelsvamp – Forsikringsskade

I en forsikringssag er vi specialister i at finde årsagen til fugtskaden.

Har du en fugtskade, og det eventuelt er en forsikringssag, er CB Group specialister i at finde og dokumentere årsagen. Ved fugtskader inspicerer vore specialister ligeledes for råd og skimmelsvamp, og efterfølgende udarbejdes der en fyldestgørende fugtskade rapport (se eksempel på en fugtskade rapport  her).

Ved en forsikringssag, er det vigtigt at kunne dokumentere fugtskaden, omfang, samt om der er opstået følgeskader af fugtskaden, så som skimmelsvamp, eller forårsagelse af råd grundet trænedbrydende svampe.

Det er ligeledes vigtigt at kunne dokumentere om eventuelle skader er opstået pludseligt på grund af brud på rørinstallationer, brand, eller om fugtskaden skyldes fugtindtræk ind i bygningen over en længere periode.

Kontakt en specialist i skimmelsvamp

CB Groups specialister vil foretage fugt målinger for at dokumentere fugtskadens omfang, ligeledes vil der blive foretaget udtagning af prøver for at konstatere om der er opstået skimmelsvamp, svamp samt der kan vælges at foretage en Bakterie-test, der kan påvise en eventuelt forurening af bygningen.

Fugtskader og problemer med skimmelsvampe forekommer ofte i bygninger. For at reducere fugtskaden, og de helbredsskader der kan opstå ved længere tids ophold i bygningen, er det vigtigt at afklare årsagen til fugtskaden, og få renoveret årsagen her til.

(se mere på:  http://sbi.dk/Assets/Bygningskonstruktioners-risiko-for-fugtskader/2006-01-12-0635657251.pdf)

Skimmelsvamp

Hvad gør du ved skimmel i din bygning?

Er der mistanke om skimmelsvamp i en bygning, bør der laves en skimmelsvamp undersøgelse af bygningen af en certificeret tekniker. En byggeteknisk undersøgelse med henblik på fugt og skimmelsvampe kan foretages af CB Group.

CB Group skimmeltester kun med dokumenterede testmetoder.

Her handler det om at:

 • Få udført en kontrolmåling efter skimmelsanering.
 • Få fjernet væksten af skimmel i bygningen.
 • Få be-/ afkræftet mistanken om skimmel.
 • Finde årsagen til skimmelvæksten.
 • Spore kilden, så problemet ikke genopstår.
 • Få udredt omfanget af skimmel angrebet.

Skimmelsvamp

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Skimmelsvampesporer findes overalt i naturen og i indeklimaet. Er der fugtigt, kan skimmelsvampene begynde at vokse på fx fugtige byggematerialer, brede sig og frigive flere sporer.

Der findes flere former for skimmelsvampe, fx hvide, gullige, grønlige, rødlige, grålige eller sorte med lodden overflade. Skimmelsvamp har normalt en muggen lugt. Skimmelsvamp lever af organisk materiale, og trives derfor på bl.a. træ, spånplader, krydsfiner, gipsplader, tapet, lim, maling og i støv.

Skimmelsvamp kan dog også gro på uorganisk materiale, som fx mineraluld, hvis det er fugtigt, og der fx ligger støv med organisk materiale i. Skimmelsvampe forekommer stort set overalt. Skimmelsvamp vokser naturligt i jord og på overflader, f.eks. på planter.

Skimmelsvamp spreder sig primært ved at danne sporer, som kan transporteres med vinden. Skimmelsvampesporerne er således til stede i stort set alle vore omgivelser.

Skimmelsvampe kommer ind i vore bygninger via udeluften, tøj og fodtøj. Når skimmelsvampesporerne er kommet ind i bygninger, aflejres de typisk i støv og snavs.

Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for skimmelsvampe. Nogle mennesker er særligt følsomme, bl.a. de der i forvejen lider af allergi. Børn der vokser op i hjem med høj luftfugtighed, har en øget risiko for at udvikle astma. Ved meget kraftig vækst af skimmelsvamp på et større område, kan disse skimmelsvampe i sjældne tilfælde være årsag til en egentlig forgiftning.

Hvor vokser skimmelsvamp?

Skimmelsvamp skal have nogle betingelser for at vokse. Der skal blandt andet være relativ fugtigt, der hvor du oplever skimmelsvamp, og skimmelsvampen skal have noget at “spise af”. Skimmelvækst kan være synligt i tagrum, på loft og vægge i køkken og baderum, ved fodpaneler, og bag møbler op ad kolde ydervægge. Men skimmelsvampe vokser ikke altid synligt på indvendige overflader.

Skimmelsvampe kan brede sig i uventilerede tagrum, i vægge bag ved indvendig isolering eller under gulve. Her vil lugten være en god indikator, samt de eventuelle symptomer brugere af bygningen har.

Hvornår kræver skimmelvækst indgreb?

Synlig skimmelvækst vil ikke være acceptabelt i opholdsrum. Skjulte skimmelsvampe kan i visse tilfælde accepteres.

Skjult skimmelvækst, i konstruktioner der ikke er lufttæt afskærmet fra opholdsrummene, udgør en større risiko for skimmelsvampe end skjult skimmelsvampe vækst langt ude i klimaskærmen, eller på steder hvorfra skimmelsvampe rester ikke vil kunne overføres til indeluften.

Skimmelvækst på undersiden af kolde konstruktioner i et ventileret tagrum kan være svært at undgå, og vil i mange tilfælde ikke være et skimmelsvampe problem.

Når den relative fugtighed i boligen i længere tid overstiger 75-85% vil der være vækstbetingelser for skimmelsvampvækst. De fleste skimmelsvampe vokser bedst ved 15-28 graders C. Nogle skimmelsvampe typer kan vokse ved lave temperaturer (5-10 graders C) mens andre skimmelsvampe kan vokse ved høje temperaturer (50 graders C).

Kraftig skimmelvækst er skadeligt for mennesker – og kan genere beboerne, både når skimmelsvampene vokser, men også når de tørrer ud!

Skimmelsvampe symptomer:

 • Almen utilpashed
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær og problemer med korttidshukommelsen
 • Slimhindegener (øjne, næse, hals og svælg)
 • Luftvejsinfektioner og lungebetændelse
 • Astma- og allergi-symptomer
 • Influenzalignende symptomer
 • Gigtlignende smerter i led
 • Kvalme og i svære tilfælde opkastninger
 • Diarré

Personer, som i længere tid har opholdt sig i bygninger med skimmelsvampe kan blive så sensible, at de f.eks. vil reagere meget kraftigt overfor selv små mængder af skimmelsporer.

Skimmelsvampe i vækst er tegn på en bygning med fugtproblemer.

Skimmelvækst sidder tit synligt på vægge, gulve eller lofter, men de kan også gemme sig på steder, hvor skimmelsvamp er svære at opdage. f.eks. i hulrum, i krybekældre eller bag tapet.

Risikoen for at blive udsat for skimmelsvampe i en bygning er forskellig, afhængig af hvor skimmelsvamp væksten er.

Vær obs. på at der ved en skimmelsanering vil være store koncentrationer af skimmelsporer i luften. Værnemidler ved skimmel i større mængder anbefales.

Skimmelsvamp test metoder

Skimmelsvamp test / bakterie analysemetoder.

CB Group er certificeret til udtagning skimmelsvamp prøver og analysering af skimmelsvamp.

Skimmelsvamp test – Mycometer Surface (Overflade-test)

Skimmelsvamp analyse
Skimmelsvamp analyse

For at bestemme koncentrationen af skimmelsvamp, benyttes f.eks. en Mycometer Surface overfladetest. En overfladetest måler mængden af skimmelsvamp på en overflade, og kan derfor tages på steder, hvor skimmelsvampen er synlig, eller steder, hvor man har mistanke om skimmelsvamp.

Man kan f.eks. godt have fugtige plamager på væggene, uden af der er tale om svamp. Sandsynligheden for skimmelsvamp er dog betydeligt større, på fugtige overflader. En overfladetest kan bruges til at indikere, hvor stort problemet med skimmelsvamp er, men den kan kun måle niveauet af skimmelsvamp på det område, hvor testen er taget (9 cm3). En overfladetest kan ned fordel anvendes sammen med både en Mycometer Ari-test, Agar-test eller en DNA-test.

Som den eneste testmetode for måling af skimmelsvampe i bygninger, er Mycometer®-Surface testen videnskabeligt dokumenteret, og testmetoden giver klare og forståelige resultater.

Skimmelsvamp test – AGAR-plade (Aftryksplade)

Agar test
Agar test

OBS: Denne prøvetagning, kan bestilles som “gør-det-selv”

Aftryksplader er plasticskåle, med et dyrkningsmedium (V8 agar), som giver gode=(optimale) vækstbetingelser for nogle af de skimmelsvampe, der er mest interessante i forbindelse med fugtskader i bygninger.

Prøven dyrkes i et laboratorium i ca. en uge, og analyseres herefter. Aftryksplader bruges til at artsbestemme svampen, med henblik på at bestemme typen af vandskade, omfangsbestemmelse af skaden, samt til kvalitetssikring af afrensning. Væksten på pladerne vurderes ud fra antallet af kolonier (cfu) på den enkelte plade.

På baggrund af analyseresultater opgøres henholdsvis antal kolonier, antallet af de typiske bygningsrelaterede ”vandskadesvampe” og antallet af de “særligt biologisk aktive skimmelsvampe”.

Luft test (Mycometer®-air testmetoden)

OBS: Denne prøvetagning, kræver besøg af tekniker.

Denne test siger noget om den luft man indånder. Lufttesten er også god til at spore skimmelsvampe som ikke kan ses, men som stadig sender sundhedsskadelige sporer ud i luften, f.eks. fra skjulte konstruktioner. Ens bolig kan derfor godt være ramt af skimmelsvamp, selvom det ikke kan ses med det blotte øje. Det kan f.eks. være hvis skimmelsvampen sidder inde i væggen, bag tapetet eller i et skab.

Prøvetagning giver oplysninger om luftens indhold af skimmelsvamp. Man skal være opmærksom på, at Luftens indhold af skimmelsvamp kan variere meget over korte tidsintervaller, og luftanalyser er derfor kun et øjebliksbillede. Sporer, hyfer og fragmenter bliver frigivet i større mængder under spiring og vækst. Mycometer lufttesten udføres ved en kontrolleret luftmåling (af tekniker), som efterfølgende analyseres, for at afgøre om der er sporer af skimmelsvamp i de luftpartikler man indånder. Mycometer®-air testen er en standardiseret testmetode.

Skimmelsvamp test – DNA test

OBS: Denne prøvetagning, kan bestilles som “gør-det-selv”

Formålet med prøven er at vurdere, om der i indeluften findes mikroorganismer, som kan indikere fugtskadede bygningsdele. Skimmelsvampe frigiver partikler, sporer, celler og andre svampebestanddele, som indeholder DNA, til luften. Disse mikropartikler svæver i luften og bindes til støv, som kan findes i opholdszonen. Ved at opsamle støv får man således et udtryk for, om rumluften har været påvirket af partikler fra skimmelsvampe over længere tid.

DNA prøver kan afsløre, om der findes mikroorganismer (skimmelsvampe) i støv, som kan stamme fra fugtskadede bygningsmaterialer eller skjulte vandskader. Mikrobiologisk materiale fra skjulte konstruktioner kan med tiden afgives til opholdszonen, hvor det sedimenterer med støvet. Resultatet af DNA analysen er et udtryk for, i hvilken grad rummet er påvirket af mikrobiologisk materiale.

Bakterie test

BactiQuant Surface (bakterie test)

OBS: Denne prøvetagning, kræver besøg af tekniker.

Bactiquant®-surface er en testmetode der hurtigt og nemt kan måle mængden af bakterier på en overflade. Den er dermed ideel til at afgøre om der er en signifikant bakteriel forurening efter en oversvømmelse, eller skade på faldstammer eller kloakrør, og dermed om der er behov for en special rengøring med efterfølgende kvalitetskontrol. Testmetoden kvantificerer bakterier ved at bestemme en hydrolase aktivitet, dvs. tilstedeværelsen af et enzym, som udtrykkes i bakterier. Enzymaktiviteten bestemmes med en meget sensitiv fluorometrisk teknologi. Resultaterne inddeles i tre kategorier A=ren, B=snavset og C=kontamineret.

BactiQuant Surface bruges til at dokumentere, samt afgrænse bakteriel forurening i bygninger, og som kvalitetskontrol efter afrensning. For at udføre testmetoden skal man have gennemgået en uddannelse i korrekt brug af metoden.

Skimmelsvamp arter

Beskrivelse af skimmelsvampe arter der findes i bygninger

CB Group skimmeltester for følgende skimmelsvampe arter:

Skimmelsvamp – Alternaria alternata:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Almindelig på dødt plantemateriale. Forekommer på korn og hø, og er kendt blandt mennesker som ”bagerlunge” og ”landmandslunge”. Der udsendes varsler om Alternaria når sporekoncentrationen er høj. Kan give astmatiske reaktioner hos mennesker og dyr.

Skimmelsvamp – Aspergillus versicolor:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Forekommer på celluloseholdige materialer der er våde. Den afgiver en skimlet lugt og VOC’er som irriterer slimhinder i hals, næse og øjne. Svampen udvikler en række giftige stoffer. Et af dem er streigmatocystin, der undertrykker immunforsvaret. Samme giftstof er på WHO’s liste klassificeret som særdeles kræftfremkaldende. Den forekommer på celluloseholdige materialer. Aspergillus versicolor afgiver en karakteristisk lugt. Dens VOC stoffer giver irritationer af slimhinder i øjne, næse og hals. Hører til gruppen af vandskadesvampe og særligt giftige svampe.

Skimmelsvamp art – Aureobasidium pullulans:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Den er almindelig som parasit på planter. Man kan udvinde forskellige enzymer til bekæmpelse af plantesygdomme af skimmelsvampen. Ses gro på maling både inde og ude. Den nedbryder malingen, så vand kan trænge igennem. Den ses også på fugemasser. Desuden findes Aureobasidium pullulans i befugtnings- og klimaanlæg, hvor den kan medføre overfølsomhed, vejrtrækningsproblemer, hoste og feber. Aureobasidium pullulans giver allergiske problemer.

Skimmelsvamp art – Chaetomium globosum:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Findes i jord, luft, planteaffald, gødning, halm, papir, fuglefjer og frø. Chaetomium globosum findes på tapet, madrester, tæpper, træ, pap og vægpaneler. Hyppig årsag til angreb af Chaetomium globosum er Lækage af tag, opstigende grundfugt og defekte VVS-installationer. Derfor ses den ofte i badeværelser og køkkener. Chaetomium globosum lugter ubehageligt og giver indeklimasyge. Hører til gruppen af vandskadesvampe og særligt giftige svampe.

Skimmelsvamp art – Cladosporium herbarum:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Almindelig på dødt plantemateriale, for eksempel græs der ligger til tørring på markerne. Ses indendørs på våde byggematerialer. Cladosporium herbarum gror helt ned til 0 grader og ses derfor i køleskabe. Skimmelsvampen giver høfeber, allergi.

Skimmelsvamp art – Fusarium spp.:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Findes i naturen i jorden, men også i forskellige planter så som korn. Under 2. verdenskrig spiste Russere, af nød, overvintret korn som havde stået under sneen. Kornet var angrebet med Fusarium, hvilket gav alvorlige forgiftninger hos de mennesker som spiste det. I bygninger findes Fusarium i gulvtæpper, madraser, fugtige vægge, tapet, polyuretanskum, i luftbefugtningsanlæg og områder med stillestående vand. Nogle arter forårsager hornhindebetændelse og kan inficere øjne og negle. Fusarium er også farlig ved indånding. Hører til gruppen af særligt giftige svampe.

Skimmelsvamp art – Memnoniella echinata:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Memnoniella echinata, eller som den også kaldes, Stachybotrys echinata, er en udbredt skimmelsvamp på celluloseholdige planter i naturen. Indendørs er den fundet på bomuld, lærred, på meget våd gipsplade, træfiberplader og uldne stof. Memnoniella echinata er meget lig Stachybotrys chartarum, se denne, og hører derfor til gruppen af særligt giftige svampe.

Skimmelsvamp – Mucor plumbeus:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Den findes i støv, jord, herunder græsarealer. Ses også på rødder af lucerne, havre, byg, på planterester, bøgebark og tømmer. Kan også gro på fuglefjer, hø og gødning fra forskellige dyr. Er kendt inden for træindustrien, hvor den gror på fugtigt træ. I bygninger findes Mucor plumbeus på beton, husstøv og fødevare som kød, nødder, frugt, ost og korn. Kaldes normalt for mug, og kan give luftvejsallergi.

Skimmelsvamp art – Penicillium glabrum:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Er kendt i korkindustrien. Endvidere ses den på tørret frugt, nødder og løg. Skimmelsvampen kan også optræde i fugtplagede bygninger. Svampen giver luftvejsproblemer. Hører til gruppen af vandskadesvampe.

Skimmelsvamp art – Rhizopus stolonifer:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Almindelig på plantedele og overvokser hurtigt frugt. Ved trætørring er den ofte årsagen til ”savværkslunge”. I bygninger forekommer den i støv ved manglende rengøring.

Skimmelsvamp art- Scopulariopsis brevicaulis:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Almindelig både ude og inde. Er kendt fra tobaksindustrien, hvor den giver ”tobaksarbejderlunge”. Vokser gerne på materialer der indeholder et højt niveau af protein, så som kød og ost. Den nedbryder bomuld, tekstiler, papirvare og maling. Scopulariopsis brevicaulis kan angribe negle og hud på mennesker og dyr. Scopulariopsis brevicaulis afgiver arsengas, der kan opleves som hvidløgsagtig lugt.

Skimmelsvamp art – Stachybotrys chartarum:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Er almindelig på dødt plantemateriale. En af de mest ubehagelige skimmelsvampe. Den vokser gerne på våde gipsplader, tekstiler og vådt tapet, hvor den danner sorte kolonier. Den virker irriterende på huden, hvilket viser sig ved kløe og rødme, eventuelt ved væskende udslæt. Den nedsætter immunforsvaret, selv ved meget små doser. Skimmelsvampen udvikler et giftstof (satratoxin) der, hvis det indtages gennem føden, er dødeligt. Stachybotrys chartarum er en af de farlige vandskadesvampe.

Skimmelsvamp art- Trichoderma viride:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Kan angribe citrusfrugter, nødder, løg og tomater. Er udbredt i landbruget som biologisk bekæmpelsesmiddel. Svampen vokser på træ, på træbaserede materialer og på våde isoleringsmåtter. I bygninger er Trichoderma almindeligt forekommende på gipsplader og vandmættet træ, tapet, tæppe og madras støv, maling, og klimaanlægs filtre. Trichoderma Viride kræver relativt højere vandaktivitet end nogle andre indendørs skimmelsvampe. Befugtningsanlæg kan ligeledes angribes af Trichoderma viride. Dens VOC’er og sporer giver hudirritation og åndedrætsbesvær. Symptomerne kan minde om dem der er beskrevet under Stachybotrys chartarum. Trichoderma viride er en af de farlige vandskadesvampe.

Skimmelsvamp art – Ulocladium consortiale:

Skimmeltest metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks metode.

Findes på døde plantedele i naturen. I bygninger under fugtige forhold, ses den på celluloseholdige byggematerialer. Den kan forårsage luftvejsallergi.

Vandskadesvampe og særligt biologisk aktive svampe

Skimmelsvampe er meget forskellige med hensyn til hvor giftige de er, og hvor våde materialer de kræver for at gro. Vækst af nogle arter af skimmelsvampe, kan derfor bruges som indikator for, om den pågældende (vand) skade har stået på i længere tid eller om der er tale om kraftig vandpåvirkning. Til en vis grad er der en sammenhæng mellem de typiske vandskadesvampe og de ”særligt biologisk aktive svampe”, altså skimmelsvampearter der er særligt giftige.

Vandskadesvampe:

 • Skimmelsvamp – Aspergillus versicolor
 • Skimmelsvamp – Chaetomium globosum
 • Skimmelsvamp – Penicillium chrysogenum
 • Skimmelsvamp – Penicillium glabrum Skimmelsvamp – Stachybotrys chartarum
 • Skimmelsvamp – Trichoderma viride

Særligt biologiske aktive svampe:

 • Skimmelsvamp – Aspergillus versicolor
 • Skimmelsvamp – Chaetomium spp.
 • Skimmelsvamp – Fusarium spp.
 • Skimmelsvamp – Memnoniella
 • Skimmelsvamp – Penicillium expansum
 • Skimmelsvamp – Stachybotrys chartarum
 • Skimmelsvamp – Trichoderma viride

Metoder til afrensning af skimmelsvamp

Mekanisk skimmelsvamp afrensning

Ved mekanisk skimmelsvamp afrensning slibes, fræses eller sandblæses overflader der skal afrenses for skimmelsvamp vækst. Puds der er skimmelsvamp forurenet f.eks. vægge eller lofter fjernes mekanisk i det omfang det er nødvendigt. Skimmelsvamp afrensningen kan eventuelt suppleres med et Protox Hysan samt Protox skimmel.

Tørdamprensning af skimmelsvamp

Princippet i tørdamp-metoden er at løsne skimmelsvamp, og dræbe ved at afrense med overophedet damp, såkaldt tørdamp, der er fremstillet af helt almindeligt postevand. Efterfølgende fjernes skimmelsvampen med HEPA-støvsuges. Det vil sige, at hele skimmelsvampen fjernes.

Tøris afrensning af skimmelsvamp

Ved tørisafrensning af skimmelsvamp benyttes is perler som fordamper ved blæsning på materialets overfladen. Tøris metoden er en mekanisk skimmelsvamp afrensning. Metoden har begrænset anvendelse, og bruges ikke så ofte i rum der benyttes til beboelse.

Kemisk skimmelsvamp afrensning

Ved kemisk skimmelsvamp afrensning fjernes skimmelsvampen ved afvaskning med kemikalier. Ved kemisk skimmelsvamp afrensning kan der f.eks. benyttes Protox Hysan samt Protox skimmel.

Indeklima

Indeklima symptomer kan skyldes skimmelsvampe i støv

Der ses sammenhæng mellem skimmelsvampe i støv, samt forekomsten af øjenirritation, luftvejsirritation, hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Jo større forekomst af skimmelsvampe i støvet, des større var hyppigheden af indeklima symptomer.

En undersøgelse viser, at mennesker først og fremmest får gener af skimmelsvampe fra støv, som indeholder skimmelsvamp sporer eller andre tørre svampedele, og jo større forekomst af skimmelsvampe i støvet, des større var hyppigheden af indeklima symptomer. Undersøgelser viser desuden, at der hos personer med astma eller høfeber, er en stærkere sammenhæng mellem udsættelse for skimmelsvampe og indeklima symptomer, end der er hos ikke-allergikere. Og det gælder selvom astma/høfeber-gruppen ikke lider af allergi specielt overfor skimmelsvampe.

Skimmelvækst i bygninger kan bidrage til støvets indhold af skimmelsvampe. Det er derfor vigtigt at forebygge vækst af skimmelsvampe på steder, hvor svampespore efterfølgende kan frigives til støvet i opholdsrum. Skimmelsvampe kan imidlertid også tilføres indeklimaet udefra, fx under fodtøjet.

Indeklima i boligen

For mange er indeklimaet i bolig og på arbejdsplads ikke et helbredsproblem. Men uhensigtsmæssige indeklima forhold kan forårsage forbigående symptomer som hovedpine, uoplagthed og irritation af slimhinder i næse, øjne og luftveje.

Et dårligt indeklima rammer os alle. Skadelige partikler fra madlavning og stearinlys, temperatur og fugt – det har alt sammen indflydelse på indeklimaet i hjemmet.

Indeklimaets kvalitet er altafgørende for, hvordan mennesker trives inden døre. Mange faktorer spiller en rolle, når vi ser på om boligens indeklima er tilfredsstillende. Er luftfugtigheden for høj? Flyver der mange partikler rundt i luften? Er boligen mørk eller lys? Hvilke materialer findes i boligen?

Når vores omgivelser udsætter os for mange forskellige kemikalier på én gang, kan det have store konsekvenser for vores indeklima. Og her er børn særligt sårbare, så der er mange spørgsmål der er vigtige, når man skal vurdere sit indeklima.

Luftkvalitet i boligens indeklima

Dårlig luft forringer indeklimaet. Dårlig luft kan blandt andet give hovedpine og gøre det vanskeligt at koncentrere sig. Her er nogle konkrete råd til hvad man selv kan gøre for et bedre indeklima:

God rengøring er vigtig for at fjerne snavs, der trækkes med ind udefra, eller støv fra f.eks. sengetøj, tæpper, husdyr og papirmaterialer. Sørg for en god belysning, når der skal gøres rent.

Ryd op på borde, reoler, gulve og i vindueskarme så støv og snavs ikke samler sig. Det gør det også lettere at gøre ordentlig rent. Det kan også hjælpe at lukke kasser, skabe og reoler, så der er færre steder, støvet kan lægge sig.

Sørg for at ventilationsanlægget kører rigtigt, så luften hele tiden renses. Anlægget bør regelmæssigt have servicetilsyn. Lovgivningen stiller krav om, hvor meget frisk luft, der skal være i lokalet.

Åbn vinduer i pauserne, så der kommer frisk luft ind, men pas på, at der ikke bliver for koldt i rummet.

Mange børn eller voksne i det samme lokale påvirker luften. Fordel folk over flere lokaler, så antallet af personer passer bedre til rummets størrelse. Luft jævnligt ud, og åbn eventuelt dørene til andre, og bedre, ventilerede rum.

Flere forholdsregler

Undgå rygning i rummet og aftal en rygepolitik – tobaksrøg forringer luften meget. (se naborøg).

Afgasning fra nye materialer og nyt inventar kan forringe luften. Luft grundigt ud og sørg eventuelt for, at ventilations systemet også kører om natten.

Prøv at få flyttet laserprintere og kopimaskiner til et separat ventileret rum, hvor folk ikke opholder sig i længere tid. Maskinerne kan blandt andet afgive store mængder af papirstøv, der kan virke generende.

Undgå at opbevare nytrykte bøger og papirer i lokalet. Lad dem stå og lufte i et andet lokale et par dage.

Undgå at bruge luftrensere.

Undgå brug af levende lys. (kilde: BAR)

Et sundt indeklima

Temperatur og luftfugtighed

”Tør luft” er et vanskeligt emne i indeklima forskningen.

En relativ luftfugtighed på 20-60 % har betydning for, hvordan indeklimaet opleves.

Opleves indeklimaet som tør luft, bør du derfor overveje, om det skyldes enten for lav relativ luftfugtighed – eller indeklimaet er påvirket af for meget støv, kemiske stoffer eller varme.

Varmen påvirker indeklimaet. Hvis den relative luftfugtighed er under 25-30%, vil indeklimaet kunne påvirke f.eks. slimhinderne og derfor bør luftfugtigheden øges. Det gøres nemmest ved at sikre sig, at der ikke er varmere end nødvendigt i bygningen.

Den optimale temperatur for et godt indeklima vil normal være 20 – 22 0 C. Den relative luftfugtighed stiger næsten 10 % bare man sænker temperaturen fra 25 til 21 grader C.

Ekstremt lav luftfugtighed i indeklimaet bør undgås af hensyn til problemer med bl.a. statisk elektricitet og udtørring af huden.

Har indeklimaet en relativ fugtighed over 75-85 % vil der være vækstbetingelser for skimmelsvampe vækst.

De fleste skimmelsvampe vokser bedst ved 15-28 0 C. Nogle typer kan vokse ved lave temperaturer (5-10 0 C) mens andre kan vokse ved høje temperaturer (500C). Skimmelsvamp Test Rated 5 / 5 based on 3 reviews.