Spring til indhold

Skimmel-viden-sommerhus

Skimmelsvamp sommerhus

Skimmelsvamp i sommerhus


Gener og fare signler

1. Faresignal

Mange sommerhuse står til lukkede og uopvarmet i en stor del af vinterhalvåret og derved skabet et miljø, hvorved skimmelsvamp får gode vækstbetingelser. Mange sommerhusejere og lejere af sommerhuse kender fornemmelsen af at åbne døren til et sommerhus, der har stået ubeboet hen over vinteren. Et typiske faresignaler er dårlig lugt.

2. Karakteristisk lugt

Mange skimmelsvampe afgiver en karakteristisk lugt, som de fleste kender fra kældre og sommerhuse. Den mugne lugt kan afsløre skjulte skimmelsvampe, som ellers kan være svære at opdage fx i hulrum i vægge, undergulve og i lukkede tagrum, langs fodpaneler, langs vinduer, bag billeder eller bag møbler, som står op ad kolde ydervægge.

3. Fugt og dårligt indeklima

Skimmelsvampe er altid et tegn på fugt og dårligt indeklima. Et angreb af skimmelsvamp mærkes ofte ved, at husets beboere oplever øjenirritation, irritation af luftveje, hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær.  Særligt kvinder og børn er tilbøjelige til at blive påvirket.

4. Mistanke

Har du mistanke om, at der er skimmel i din bolig, kan CB Group vurdere forholdet for dig og give dig et fugtteknisk billede af, hvad årsagen kan være. Skimmelsvampe kan være farlige for personer, hvis skimmelsvampen ophober sig i det indeklima, hvor vi opholder os, og det er derfor vigtigt at få undersøgt forhold af en fugt og skimmel sagkyndig.

5. Tre forhold for skimmel

Der skal være tre forhold til stede i ejendommen for, at skimmel kan vækst: fugt, varme og et grobundsmateriale, som skimmelsvampen kan gro i. CB Group anbefaler, at forholdet undersøges af en fugt og skimmels sagkyndig, inden der eventuelt anmeldes en skade til forsikringen. Det skyldes, at skimmelsvampe som oftest er undtaget i forsikringsbetingelserne, og skaden derfor skal anmeldes på en helt anden måde, hvis der er mulighed for det.

6. Afrapportering

CB Group vil efter en bestigelse udarbejde en rapport som giver et overblik fugt og skimmelsvamp i sommerhuset, samt udarbejder et forslag til hvorledes sommerhuset fremover kan holdes fri for fugt og skimmelsvamp.

Kilde

Relevante artikler

VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt

Dårligt indeklima i sommerhuset 

Fugt og skimmelsvamp i sommerhuse

Et dårligt indeklima i sommerhuset er både generende og skadeligt for din sundhed. CB Group giver dig derfor en række simple råd til, hvordan du skaber et bedre indeklima i dit sommerhus. Den dårlige luft i sommerhuset kan både føre til hovedpine, irriterede luftveje, allergiske reaktioner, problemer med koncentrationen, svimmelhed og lignende. Heldigvis kan du gøre meget for at afhjælpe et usundt indeklima i sommerhuset.

Skimmelsvamp i sommerhus

Fugt og skimmelsvamp i sommerhuse

Mange sommerhuse står til lukkede og uopvarmet i en stor del af vinterhalvåret og derved skaber et miljø hvor skimmelsvamp får gode vækstbetingelser. Mange sommerhusejere / lejere af sommerhuse kender fornemmelsen af at åbne døren til et sommerhus, der har stået ubeboet hen over vinteren, og møder den typiske muglugt man også kender fra en fugtig kælder. Lugten skyldes formodentlig at der er skimmelsvamp i sommerhuset og når skimmelsvamp vokser dannes der Mykotoksiner som er et giftstof, skimmelsvampene udskiller, når de vokser. Svampene udskiller disse stoffer for at hæmme væksten af andre svampe.

Hvordan skal man forholde sig
Fugt og skimmelsvamp i sommerhuse

Man skal ikke tolerere skimmelsvamp i sommerhuset, men der vil dog altid være et normalt lavt indhold, da skimmelsvamp spore findes over alt i naturen.

Har du som sommerhus ejer mistanke om at der kan være skimmelvækst i dit sommerhus, bør du altid tage problemet alvorligt. Start med at undersøge om der er et problem er selv forskyld og kræver din egen indsats. Ofte vil der være tale om et mindre problem der kan løses ved simpel afrensning, og ved at ændre din adfærd vil problemet være løst.

Hvis du mener at fugt og skimmelsvamp problemet er bygningsrelateret kan du kontakte en konsulent fra CB Group, der vil være behjælpelig med at finde fugt og skimmelsvamp problemet og udarbejde en skriftlig rapport der beskriver problematikken i sommerhuset.

Gener ved ophold i sommerhus

Fugt og skimmelsvamp i sommerhuse

Klager fra børn og voksne, som får tilbagevendende gener, når de opholder sig i bygningen kan være tegn på allergi over for skimmelsvamp.

Generne kan være: Kvalme, Hæshed, Træthed, Hovedpine, Koncentrationsbesvær, Kronisk bihulebetændelse, Hoste – trykkende fornemmelse for brystet og Følelse af at blive let forpustet.

Mange er ikke klar over, at de har symptomer på skimmelsvamp, da disse som regel forveksles med symptomerne med høfeber eller forkølelse. Alle kan påvirkes af de stoffer, som skimmelsvampe frigiver – ikke kun allergikere. Dog er det langt fra alle, som reagerer på stofferne. De sundhedsmæssige forhold bør dog altid fastlægges af lægefaglig person idet der altid er tale om en individuel vurdering fra sag til sag.

En karakteristisk sommerhus lugt –

Fugt og skimmelsvamp i sommerhuse

Mange skimmelsvampe afgiver en karakteristisk lugt, som de fleste kender fra kældre og sommerhuse. Lugten kan skyldes Mykotoksiner som er et giftstof, skimmelsvampene udskiller, når de vokser. Svampene udskiller disse stoffer for at hæmme væksten af andre svampe.

Den mugne lugt kan være udtryk for at der er skimmelsvamp, og måske skjulte skimmelsvampe i sommerhuset. Skimmelsvamp kan være svær at opdage fx i hulrum i vægge, undergulve og i lukkede tagrum, langs fodpaneler, langs vinduer, bag billeder eller bag møbler, som står op ad kolde ydervægge.

Fugt i sommerhuset –

Fugt og skimmelsvamp i sommerhuse

Skimmelsvampe er altid et tegn på fugt og dårligt indeklima. Et angreb af skimmelsvamp mærkes ofte ved, at husets beboere oplever øjenirritation, irritation af luftveje, hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær.  Særligt kvinder og børn er tilbøjelige til at blive påvirket.

Mistanke om skimmelsvamp i sommerhuset –

Fugt og skimmelsvamp i sommerhuse

Har du mistanke om, at der er skimmel i sommerhuset, kan CB Group vurdere forholdet for dig og give dig et fugtteknisk billede af, hvad årsagen kan være. Skimmelsvampe kan være farlige for personer, hvis skimmelsvampen ophober sig i det indeklima, vi opholder os i, og det er derfor vigtigt at få undersøgt forholdene af en fugt- og skimmelkonsulent.

Synlig fugt
Fugt og skimmelsvamp i sommerhuse

Synlig fugt, fx våde skjolder på gulve eller bag møbler, eller hvis det drypper fra loftet når det har regnet eller sneet, hvis der er kondensvand på vinduer, fliser og vægge.

Fugt kan både være tegn på en utæt tagkonstruktion, akut rør skade, at tapet er slår fra eller det er misfarvet, der dannes kondens, når sommerhuset står uopvarmet og der er manglende udluftning.

Få skimmelsvampen væk fra sommerhuset –
Fugt og skimmelsvamp i sommerhuse

Når Sommerhus sæsonen er begynder, og kan det betyde et ubehageligt møde med skimmelsvamp og deraf følgende dårligt indeklima i sommerhuset. Skybrud, slukkede termostater på varmeapparatet og manglende ventilation i vintermånederne giver perfekte vækstbetingelser for skimmelsvampen i dit sommerhus. Skimmelsvampens sporer findes over alt i naturen og skimmelsvampe sætter sig typisk i vægkonstruktionen, i tagkonstruktionen, i kælderen og kryberum.

Forværring af indeklimaet i sommerhuset sker, når svampen flytter inden i sommerhuset, og det undgår man bedst ved at holde sommerhuset tørt, lidt opvarmet og ventileret året rundt. For at nedsætte fugten i sommerhuset, bør sommerhuset være opvarmet til mindst 80C.

Der kan ligeledes ophænges fugtposer og ved at sørge for ventilation, kan fugten i sommerhuset holdes på så lavt niveau, at der ikke kommer skimmelsvamp i sommerhuset. Man kan ikke forhindre skimmelsvamp sporerne i at komme ind i sommerhuset, men ved at holde indeklimaet tørt, minimere man skimmelsvampens vækstbetingelser.

Kan man selv afrense skimmelsvampe i sommerhuset –
Fugt og skimmelsvamp i sommerhuse

Skimmelsvamp afrensning i mindre omfang kan du sagtens klare selv. Her taler vi dog kun om mindre områder, såsom mindre skimmelsvamp vækst på fliser, fuger, vinduesrammer og mindre områder af vægge. En tommelfinger regel kunne være områder på ikke over 15 x 15 cm. Ved større og voldsommere angreb end dette, bør man kontakte en professionel.

 Ofte er det nok med en almindelig rengøring med almindelig rengøringsmidler. Men de fleste benytter dog afrensningsmidler såsom Rodalon eller Klorin. Produkterne har kun en ringe effekt ved en skimmelsvamp afrensning.

Selvom disse produkter er en afrensende effekt giver disse produkter sandsynligvis en større miljøbelastning på grund af sommerhuset fyldes med klorforbindelser.

Køb i stedet godkendte afrensnings produkter, såsom Protox Hysan eller lignende, som typisk kan købes i byggemarkeder. Og luft altid godt ud efter en skimmelsvamp afrensning.

Uanset hvilket produkt du vælger, er det vigtigt at støvsuge området, der skal behandles, vaske med produktet og skylle af igen.

 

Hvorfor vælge CB Group?

CB Group er først og fremmest 100% uvildige – Vi har ikke interesse i at yde andet en god og korrekt rådgivning til dig.

Virksomhed bruger mange økonomiske ressourcer for at uddanne vores folk til at udføre produkterne som reglerne foreskriver, og deltager aktivt i branchedage.

Der er stor fokus på kvaliteten af energimærkerne for tiden. Der er afsløret mange fejl i energimærkerne, som kan have alvorlige konsekvenser for det endelige resultat af mærket, og dermed direkte påvirke boligens værdi.

Vi gør vores yderste for at sikre at energimærket er gennemarbejdet og kontrolleret, så vi sikre at resultatet er korrekt og fyldestgørende.

Vi er ikke altid de billigste, men vi går til gengæld heller aldrig på kompromis med kvaliteten i vores arbejde.