Spring til indhold

Skimmel-viden-efter-skade

Skimmelsvamp efter vandskade


Forsikring og skadeservice

I langt de fleste boliger sker der på et eller andet tidspunkt en vandskade, hvor materialerne bliver opfugtede i kortere eller længere tid og skimmelsvamp opstår. Eksempler på en vandskade kan være lækager på vandrør eller skybrud. Hvis den relative luftfugtighed på/i et materiale overstiger 75 % i en periode på 1-2 uger, opstår der en risiko for skimmelsvamp efter vanskaden. Det er i denne situation vigtigt at være opmærksom på den skjulte fugtige overflade, som også bør udtørres korrekt eller måske helt fjernes.

Konsekvenser efter en vandskade

Konsekvenserne efter en vandskade i boligen kan have uforudsete konsekvenser. Det er nærliggende at tro, at når fejlen til vandskaden er løst og når vandet først er væk så er alt godt. Det er vigtigt at få foretaget en korrekt omfangsvurdering af sine følgeskader og skimmelsvamp indenfor den første uge efter skaden er blevet udbedret. I mange tilfælde vil din vanskade måske være dækket af din husforsikring, som rekvirerer et skadeservicefirma til at håndterer dine følgeskader, skimmelsvamp og fugt. Skadeservice vil som oftest ligeledes stå for vurdering af dine skader på bygningen og måske endda dit indbo.

Vandskade skimmelsvamp

Forhold dig altid til din skade

Stol aldrig blindt på din forsikring eller skadeservice. Ud over at begge er virksomheder, som skal tjene penge, så er fugt og skimmelsvamp et meget bredt og kompliceret emne. Der foreligger retningslinjer og krav i forholdet til fugt- og skimmelsvamp og hvad der er forventeligt for en tør og ren bolig. Men der er desværre alt for mange, der misforstår eller direkte ignorerer disse.

Læs mere om fugtmålinger og afrensning for skimmelsvamp i vores videnscenter.

Hvad skal man gøre når skaden er sket?

1. Stop årsagen og begræns følgeskader, husk at dokumenterer!

Årsagen kan være meget forskellige, men i enkelte tilfælde er det muligt at stoppe den. Eksempelvis ved at lukke for vandet ved en rørskade. Ligger der vand på gulvene, så fjern det. Står dit indbo/løsøre i vand, så fjern det og sørg for at stilles tørt et andet sted. Har du en lille affugter så sæt den i gang. Luft eventuelt ud lidt oftere, specielt ved udstrømning af varmt vand.

2. Anmeld skaden til din forsikring ved vandskade

Når du anmelder skaden til din forsikring, så er det en god ide at du på forhånd kende dine dækninger og vilkår. Afviser forsikringen din skade, så stol ikke blindt på den medarbejder du har kontakt med. Der sker jævnligt udskiftning af personale og ikke alle er lige dygtige. Kontakt eventuelt en rådgiver, som kan hjælpe dig med at gennemgå dine dækninger.

3. Skadeservice eller anden samarbejdspartner

Efter skaden er anmeldt ankommer skadeservice eller anden samarbejdspartner, alt efter skadens type og hvorvidt den er akut. Ved en større udstrømning eller indtrængning af vand er det vigtigt hurtigt at få vandet fjernet og opsat affugtning. Uanset mængden af vand/fugt på/i de indvendige konstruktioner bør man altid få foretage fugtmålinger af en fugtsagkyndig, eventuelt en fugttekniker fra skadeservice. Bed altid om at få tilsendt en fugtrapport. Hold fugtmålinger op imod reference-målinger foretaget imod/på tørre konstruktioner af samme type. Se mere om fugtmålinger og retningslinjer.

4. Akut skade!

Ved en akutskade, som I ikke selv har mulighed for at håndtere pga. vandmængde eller lokalisering bør skadeservice ankomme indenfor få timer. Her bør de fjerne alt vand, samt opsætte midlertidig rumaffugtning for at begrænse følgeskader. De kan ligeledes være nødsaget til at fjerne gulvbelægninger eller åbne op i andre konstruktioner. Jo hurtigere dette bliver gjort, desto hurtigere får I jeres hjem igen.

5. Omfangsvurdering af følgeskader

En korrekt vurdering af bygningsrelaterede følgeskader er vigtig for, at undgå efterfølgende kedelige overraskelser. Igen er det vigtigt at man sætte sig ind i sine vilkår, således man ved hvordan man er dækket. Forhold jer til den vurdering, som en fugttekniker eller andet håndværker udarbejder. Bed om at få udleveret rapporten. Gennemgå den eventuelt med en byggeteknisk kompetent ven eller kollega. Alternativt søg rådgivning hos en fugtsagkyndig. Se mere om fugtmålinger og retningslinjer.

6. Vigtigheden i korrekt affugtning/udtørring efter vandskade

Affugtning efter en vandskade opnås typisk ikke ved at opsætte 1-2 kondensaffugter med tømningsbakke. Disse affugtere anvendes kun i mindre rum og til at nedbringe luftfugtigheden ved akutopgaver.

Ved rørbrud i betongulve, som kan have stået på længe, ses typisk affugtningsperiode på op til 6-8 uger med adsorptionsaffugter og koncentreret afdækning.

Igen bør man forholde sig til det fugttekniske arbejde, da det er afgørende for om I kommer til at døje med fugt og skimmel ½-1 år efter sagen er afsluttet.

7. Afrensning for skimmelsvamp – Skimmelsvamp sanering efter vandskade

Ud over at skadeservice bør foretage en kontrolleret afrensning ved demontering af bygningsdele, for at undgå en spredning af skimmelsvampesporer når der opsættes affugtning/udtørring, så bør der ligeledes foretages en afsluttende afrensning for skimmelsvamp. Se mere om skimmelsanering. Sørg for at der foreligge godkendt dokumentation på afrensning af skimmelsvamp, således I altid har det liggende. Overvej at få udført en uvildig fugt- og skimmelteknisk kontrol.


Skimmelsvamp efter en vandskade

Efter en vandskade er det derfor vigtigt at kontrollere alle lagdelte konstruktioner med organisk materiale, som kan være opfugtede. Organisk materiale er ikke kun en svamp for vand – det er også mad for skimmelsvamp. Gipsplader, isolering, væv, filt, linoleum osv., der har været i berøring med vand, skal fjernes. Det er en god idé at få en professionel rådgiver til at måle og vurdere, om man har nået et tilfredsstillende fugt-niveau.

Skimmelsvamp kan for eksempel opstå, når der trænger fugt ind bag beklædningsplader, op bag tapeter, ind mellem gipsplader eller ind under gulvbelægningerne. Her vil affugtning og ventilation kun have en yderst begrænset effekt. Efter en vandskade er det derfor vigtigt at kontrollere alle lagdelte konstruktioner med organisk materiale, som kan være opfugtede. Organisk materiale er ikke kun en svamp for vand – det er også mad for skimmelsvampe.

Korrekt håndtering af de skjulte følgeskader

Gipsplader, isolering, væv, filt, linoleum osv., der har været i berøring med vand, skal fjernes. Det er en god idé at få en professionel rådgiver til at måle og vurdere, om man har nået et tilfredsstillende fugt-niveau. Skimmelsvamp kan for eksempel opstå, når der trænger fugt ind bag beklædningsplader, op bag tapeter, ind mellem gipsplader eller ind under gulvbelægningerne. Her vil affugtning og ventilation kun have en yderst begrænset effekt.

Efter en vandskade er det derfor vigtigt at kontrollere alle lagdelte konstruktioner med organisk materiale, som kan være opfugtede. Organisk materiale er ikke kun en svamp for vand – det er også mad for skimmelsvampe. Samtidig bør man bruge næsen i de efterfølgende uger. De skjulte skimmelangreb bliver typisk først opdaget, når der konstateres en kraftig, tung lugt. Den kan opleves som en kvalmende, sødlig lugt, og beskrives

Ved en udtørring af boligen med affugter/ventilation vil det kun have ringe indflydelse på den fugt fra vandskaden, der vil være i de skjulte konstruktioner.

Ved en udtørring af boligen vil der typisk en relativ høj temperatur i de områder der er vandskadet for at fjerne fugten, men høj varme og RF over 75 % vil der over kort tid kunne udvikles en massiv skimmelsvamp problem.

Skimmelsvamp på løsøre og konstruktioner efter vandskade

1. Mindre pletter

Hvis der er tale om mindre pletter på f.eks. vægge, gulve, lofter og i fuger på badeværelset, er det ret nemt selv at vaske skimmelsvampen væk. Brug f. eks Anti-Kim eller Odox og skrub grundigt for at få alt væksten med. Faste materialer og større områder kan behandles på samme måde, brug metodediagram til venstre, for at opnå det bedste og mest holdbare resultat.

2. Grundig rengøring efter vandskade

Normalt vil faste, uorganiske materialer ikke være angrebet, medmindre de er meget våde og snavsede.
Det er dog alligevel vigtigt, at de rengøres grundigt og desinficeres efterfølgende, for at fjerne sporer og støv med skimmelsvamp i.

3. Bløde og porøse materialer

Bløde og porøse materialer som isolering, tæpper, gipsplader, tapet og glasvæv kan ikke renses, men bør skiftes ud. Pak de angrebne materialer godt ind i plastic og fjern dem, så skimmelsvampen ikke spreder sig til andre dele af bygningen.

4. Skimmel i faste materialer

Hvis der vokser skimmelsvamp inde i faste materialer, som f.eks. pudset på væggene, er det nødvendigt at fjerne det angrebne område og pudse væggen op igen. Hvis der vokser skimmelvamp på træværket i tag- eller bygningskonstruktioner, bør en professionel vurdere, om de skal skiftes eller om de kan renses med f.eks. tørdamp.

Vandskade med kloakvand

Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive overbelastet, og vandet stiger op over rørene. Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er dit hus særligt udsat for at få kloakvand i kælderen, når det regner kraftigt.

Der skal handles hurtigt efter en sådan vandskade. Ved vandskade med kloakvand vil der blive ført bakterier ind i boligen, og der vil i løbet af kort tid være et miljø for skimmelsvamp.

Farlige bakterier i kloakvandet ved vandskade

Smitte med mikroorganismer fra kloakvand kan ske ved indtagelse af forurenet vand/slam eller ved stænk eller sprøjt med forurenet vand/slam mod slimhinder i næse, øjne og mund.

Hvis der også er trængt kloakvand ind i kælderen, er det vigtigt ikke at få vandet på huden og man er omhyggelig med den personlige hygiejne, – grundig afvaskning af beskyttende beklædning, støvler, handsker osv.

Embedslæger advarer om, at der er smittefare i det slam og “snask”, som vandet har efterladt. Det skyldes en lang række bakterie i kloakvandet og især leptospirose (Weils sygdom), der af og til koster liv. Weils sygdom skyldes forekomsten af bakterien Leptospira interrogans, der især findes hos rotter, og via deres urin kommer ud i kloakvandet. Men også colibakterier og bakterien campylobacter stortrives i det beskidte vand.

Mængden af mikroorganismer i det indtrængende vand kan variere afhængig af kloakkens placering, mængden af vand i systemet og mængden af regnvand.

Når man står med en kælder efter en vandskade med gennemvædet inventar vil CB Group anbefaling at man desinficere alt der er berørt af en vandskade, inden oprydningen. Det kan fx gøres med Protox Mille.

Forebyggelse af kontakt med forurenet vand

Forebyggelse af kontakt med forurenet vand er at, dråbe- og inhalationssmitte sker gennem anvendelse af værnemidler som gummistøvler, langskaftede handsker, maske, briller og overtrækskittel. Det anbefales ikke at spise, drikke eller ryge under oprydningsarbejdet. Efter endt arbejde kasseres eller rengøres værnemidlerne. Der udføres håndhygiejne og der tages bad og skiftes tøj.

CB Group er certificeret BactiQuant til at Mycometer teste for de farlige bakterier.

Undgå en vandskade

 • Undgå en vandskade – Rens alle vandlåse og gulvafløb jævnligt
 • Undgå en vandskade – Tilse og rens pumper, højvandslukke, mv. mindst en gang om året
 • Undgå en vandskade – Rens tagrender hvert år efter løvfald
 • Undgå en vandskade – Rens sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb mindst en gang om året
 • Undgå en vandskade – tilse din rensebrønd, og se, om der er begyndende tilstopning
 • Undgå en vandskade – Hvis jorden sætter sig omkring en brønd, er det tegn på fejl i kloakken

Sådan forebygger du yderligere vandskader

Hvis der er varslet skybrud eller kraftigt regnvejr i dit område, så hæv ting i kælderen op fra gulvet, så de ikke bliver skadet, hvis I får en oversvømmelse. Sørg for, at der er opsyn, hvis der er varslet skybrud.

Forebyg skader på længere sigt

 • Undgå en vandskade – Sørg for, at terrænet falder væk fra huset
 • Undgå en vandskade – Undgår at vandet samler sig op ad fundament og trænger ind i bygningen
 • Undgå en vandskade – Etabler evt. køreveje med græsarmering, så vandet kan sive ned
 • Undgå en vandskade – Etablere faskiner til at bortlede af regnvand, så nedbøren ikke belaster kloaksystemet
 • Undgå en vandskade – Rens tagrender, afløb og brønde, så vandet kan strømme uhindret igennem
 • Undgå en vandskade – Reparer revner og utætheder i fundament, så vand ikke kan trænge ind i bygningen
 • Undgå en vandskade – Sørg for ved nybyggeri at projektere med tilstrækkelig højt gulvniveau

Forebyg skimmelsvamp og vandskade i krybekælder

 • Undgå en vandskade – Kontroller, at ventilationsristene ikke sidder så langt nede, at der er risiko for, at der løber vand ind i krybekælderen. Hvis ristene er placeret langt nede, bør I ændre ventilationen af krybekælderen.
 • Undgå en vandskade – Efter kraftigt regnvejr eller skybrud er det en god ide at undersøge, om der eventuelt er trængt vand ind i krybekælderen.
 • Få en autoriseret kloakmester til at gennemgå kloaksystemet og få vejledning om, hvordan problemerne kan løses.
 • Hvis der er risiko for vandskader, så undlad at bruge fugtsugende materialer i kælderen. Brug ikke trægulve, men flisegulve. Beklæd ikke vægge med fugtsugende materialer, men mal dem med en egnet maling.

Beskyt løsøre

 • Undgå en vandskade – Undgå at placere kritiske tekniske installationer som fx el tavler og servere i kælderen.
 • Undgå en vandskade – Varer, emballage, kontorartikler og elektronisk kontorinventar skal hæves mindst 40 cm over gulvet ved hjælp af materiale, der ikke er fugtsugende.
 • Undgå en vandskade – Selv om I har sikret kælderen, er det en god ide at lade være med at sætte værdifulde ting i den.
 • Undgå en vandskade – Undlad at benytte kælderen til midlertidig opbevaring – hvis I fx er ved at renovere stueetagen.

Hvorfor vælge CB Group?

CB Group er først og fremmest 100% uvildige – Vi har ikke interesse i at yde andet en god og korrekt rådgivning til dig.

Virksomhed bruger mange økonomiske ressourcer for at uddanne vores folk til at udføre produkterne som reglerne foreskriver, og deltager aktivt i branchedage.

Der er stor fokus på kvaliteten af energimærkerne for tiden. Der er afsløret mange fejl i energimærkerne, som kan have alvorlige konsekvenser for det endelige resultat af mærket, og dermed direkte påvirke boligens værdi.

Vi gør vores yderste for at sikre at energimærket er gennemarbejdet og kontrolleret, så vi sikre at resultatet er korrekt og fyldestgørende.

Vi er ikke altid de billigste, men vi går til gengæld heller aldrig på kompromis med kvaliteten i vores arbejde.

Kilder

Relevante artikler

Affugtning efter vandskade

VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt