Spring til indhold

Skimmel-viden-luftmåling

Luftmåling af skimmelsvamp

Luftmåling af skimmelsvamp


Luftmåling

1. Udførelse af test

Luftmålinger for skimmelsvamp kan foretages ved hjælp af et luftgennemstrømningsapparat. Ved denne metode sætter sporer fra skimmelsvampe sig på dyrkningsplader, og det er derefter er det muligt at bestemme antallet af forskellige skimmelsvampekolonier, ved optællingen af dyrkningspladen. Resultatet af målinger kommer i løbet af fire til seks dage.

2. Reference test

En luftmåling af skimmelsvamp inde i huset bør dog aldrig være den eneste test, da skimmelsvampesporer findes naturligt i luften store dele af året. Derfor bør der også foretages en luftmåling af skimmelsvamp udenfor, så man kan finde ud af, om der er flere forskellige skimmelsvampe indenfor end udenfor.

3. Gror i bygninger

Er der det, kan det tyde på, at der er skimmelsvampe, der gror inde i huset. Især hvis de typer skimmelsvamp, der findes indenfor, er af den type, der ofte gror i bygninger, og hvis der er mange af dem. Så er der god grund til at begynde at lede efter de steder, hvor skimmelsvampen gror.

4. Mycometer air

CB Group benytter Mycometer®-air testen til luftmåling for skimmelsvamp i boligen. Mycometer®-air testen er en dansk udviklet metode til kvantificering ved luftmåling for skimmelsvamp. Den patenterede teknologi, der anvendes i Mycometer®-air, er hurtig og meget sensitiv, og gør det muligt at udføre prøvetagning og analyse på stedet indenfor ca. én time.

5. Skjulte skimmlsvamp

Luftmåling af skimmelsvamp kan også bruges til at afsløre skjulte skimmelsvamp-angreb. Når der er mistanke om, at en bygning er angrebet af skimmelsvamp, undersøger rådgiverne først bygningen for synlige tegn på fugtskader. Men hvis der ikke er noget at se, er man nødt til at tage luftmåling af skimmelsvamp af indeluften.


Kilder

Relevante artikler

VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt

Luftmålinger for skimmelsvamp – Mycometer Lufttest

Mycometer air test
Mycometer Air Test

CB Group benytter Mycometer lufttesten til luftmåling for skimmelsvamp i boligen. Mycometer lufttesten er en dansk udviklet metode til kvantificering ved luftmåling for skimmelsvamp. Den patenterede teknologi, der anvendes i Mycometer lufttest, er hurtig og meget sensitiv, og gør det muligt at udføre prøvetagning og analyse på stedet indenfor ca. én time.

Mycometer Luft bruges til at måle mængden af skimmelsvamp partikler i indeluften. Mycometer lufttest kan måle alle typer af skimmelsvampe partikler; sporer, hyfe-fragmenter og mikro-fragmenter. Mycometer lufttest anvender, ligeledes som den eneste, en standardiseret aktiv prøvetagning der mindsker risikoen for falske positive, og som giver en langt bedre billede af mængden af skimmelsvamp i et rum.

Tager man en luftprøve (Mycometer Air test) i et rum hvor der ikke har været personer i ca. 8 timer vil der være meget lidt skimmelsvamp at måle i luften uanset hvor meget skimmel der faktisk er i rummet. Det skyldes at skimmelsvampesporer har en størrelse og en massefylde der gør, at de i en luft uden bevægelse vil dale med ca. 1 meter i timen. Skimmelsvampesporerne lægger sig altså på overflader i rummet hvis ikke der er luftbevægelse til at holde dem i luften.

Mycometer lufttesten, findes ikke bare i levende skimmelsvamp men også i en stor del af den døde skimmelsvamp. Dette er vigtigt, da døde sporer/hyfestykker fra skimmelsvampe kan indeholde både giftige stoffer (toksiner), allergener og andet. Død skimmelsvamp regnes for ligeså skadelig som levende.

Prøvetagning med Mycometer Air – Mycometer Lufttest

Mycometer har udviklet en standardiseret lufttest.

Testen udføres ved at anvende en filterkassette der indeholder en membran med en porestørrelse på 0,8 My, der opfanger skimmelsvampe sporerne der suges gennem filtret. Der opsamles sporer fra 300 l luft der suges gennem filteret over 15 minutter. Prøven tages i en højde 1,45 m over gulvhøjde.

En Mycometer Lufttest kan udføres på to forskellige måder:

Begge test tager udgangspunkt i ovenstående metode.

 • Mycometer passiv lufttest
 • Mycometer Aggressiv lufttest.

Mycometer passiv lufttest

Mycometer passiv prøvetagning foretages i en bygningsdel f.eks. værelse hvor der ikke har været luft bevægelse umiddelbart før prøvetagningen. Det er en test som CB Group kun bruger i særlige tilfælde, da testen kan afvige væsentlig fra de faktiske forhold, et forsøg har vist at i rum hvor der ikke har været aktivitet i ca. 12 timer måler man typisk kun 1-9% af den skimmelsvamp man måler i dette samme rum efter der har været personer inde i rummet.

Mycometer Aggressiv lufttest.

Mycometer aggressiv prøvetagning, udføres ved, at man blæser en luftstrøm hen over alle overflader i rummet.  Herved vil svampepartikler blæses op i luften i et niveau af skimmelsvamp som er i luften i det pågældende rum når der har været høj aktivitet i rummet som efter støvsugning, eller efter børn har løbet rundt i rummet.

En luftmåling af skimmelsvamp inde i huset bør dog aldrig være den eneste test, da skimmelsvampesporer findes naturligt i luften store dele af året. Derfor bør der også foretages en luftmåling af skimmelsvamp udenfor, så man kan finde ud af, om der er flere forskellige skimmelsvampe indenfor end udenfor.

CB Group understøtter sædvanligvis altid lufttesten med f.eks. en aftrykstest (agar) der vil identificere hvilke skimmelsvampearter der vil være i testområdet.

CB Group er vi certificeret og godkendt til at anvende og udføre Mycometer Air test. Det er kun personer, der certificeret og har bestået den efterfølgende eksamen, der må anvende denne testmetode.

Partikler i luften
Partikler i luften Kilde: SBI 224
Partikler i luften
Partikler i luften: Skimmelsvampe spore i luften før og efter aktivitet i et rum. Kilde: SBI 224

Luftmålinger for Mycometer Air  

CB Group benytter Mycometer Air testen til luftmåling for skimmelsvamp i boligen. Mycometer Air testen er en dansk udviklet metode til kvantificering ved luftmåling for skimmelsvamp. Den patenterede teknologi, der anvendes i Mycometer Air test, er hurtig og meget sensitiv, og gør det muligt at udføre prøvetagning og analyse på stedet indenfor ca. én time.

Mycometer Luft bruges til at måle mængden af skimmelsvamp partikler i indeluften. Mycometer Air test kan måle alle typer af skimmelsvampe partikler; sporer, hyfe-fragmenter og mikro-fragmenter. Mycometer Air test anvender, ligeledes som den eneste, en standardiseret aktiv prøvetagning der mindsker risikoen for falske positive, og som giver en langt bedre billede af mængden af skimmelsvamp i et rum.

Tager man en luftprøve (Mycometer Air test) i et rum hvor der ikke har været personer i ca. 8 timer vil der være meget lidt skimmelsvamp at måle i luften uanset hvor meget skimmel der faktisk er i rummet. Det skyldes at skimmelsvampesporer har en størrelse og en massefylde der gør, at de i en luft uden bevægelse vil dale med ca. 1 meter i timen. Skimmelsvampesporerne lægger sig altså på overflader i rummet hvis ikke der er luftbevægelse til at holde dem i luften.

Mycometer Air testen, findes ikke bare i levende skimmelsvamp men også i en stor del af den døde skimmelsvamp. Dette er vigtigt, da døde sporer/hyfestykker fra skimmelsvampe kan indeholde både giftige stoffer (toksiner), allergener og andet. Død skimmelsvamp regnes for ligeså skadelig som levende.

Prøvetagning med Mycometer Air – Mycometer Air test

Mycometer har udviklet en standardiseret Air test.

Testen udføres ved at anvende en filterkassette der indeholder en membran med en porestørrelse på 0,8 My, der opfanger skimmelsvampe sporerne der suges gennem filtret. Der opsamles sporer fra 300 l luft der suges gennem filteret over 15 minutter. Prøven tages i en højde 1,45 m over gulvhøjde.

En Mycometer Air test kan udføres på to forskellige måder:

Begge test tager udgangspunkt i ovenstående metode.

 • Mycometer passiv Air test
 • Mycometer Aggressiv Air test.

Mycometer passiv Air test

Mycometer passiv prøvetagning foretages i en bygningsdel f.eks. værelse hvor der ikke har været luft bevægelse umiddelbart før prøvetagningen. Det er en test som CB Group kun bruger i særlige tilfælde, da testen kan afvige væsentlig fra de faktiske forhold, et forsøg har vist at i rum hvor der ikke har været aktivitet i ca. 12 timer måler man typisk kun 1-9% af den skimmelsvamp man måler i dette samme rum efter der har været personer inde i rummet.

Mycometer Aggressiv Air test.

Mycometer aggressiv prøvetagning, udføres ved, at man blæser en luftstrøm hen over alle overflader i rummet.  Herved vil svampepartikler blæses op i luften i et niveau af skimmelsvamp som er i luften i det pågældende rum når der har været høj aktivitet i rummet som efter støvsugning, eller efter børn har løbet rundt i rummet.

En luftmåling af skimmelsvamp inde i huset bør dog aldrig være den eneste test, da skimmelsvampesporer findes naturligt i luften store dele af året. Derfor bør der også foretages en luftmåling af skimmelsvamp udenfor, så man kan finde ud af, om der er flere forskellige skimmelsvampe indenfor end udenfor.

CB Group understøtter sædvanligvis altid Air testen med f.eks. en aftrykstest (agar) der vil identificere hvilke skimmelsvampearter der vil være i testområdet.

Skimmelsvampe i en bolig

Skimmelsvamp test
Skimmelsvamp test

Hvis der er konstateret skimmelsvamp i din bolig, bør der foretages byggeteknisk gennemgang for at undersøge årsager og skadesomfang til skimmelsvamp angrebet, og ud fra dette kan der udføres en handleplan for boligen.

Hvis der lugter muggent eller jordslået i boligen, kan det være et tegn på, at der er skjult vækst af skimmelsvampe. Hvis du har mistanke om skjult skimmelsvamp i din bolig, bør du kontakte en fugt og skimmelsvamp konsulent. CB Group har certificerede fugt og skimmelsvamp medarbejdere til din rådighed.

Når årsagen til skimmelsvamp angrebet kan der foretages en renovering af de skimmelsvamp angrebet områder. Skimmelsvamp kan fjernes på flere måder alt efter sted og materialet skimmelsvampen skal fjernes. Der kan benyttes, kemisk afrensning, udskiftning af skimmelsvamp angrebene materialer og mekanisk afrensning f.eks. med Tørdamp. Hvilken af løsningerne, der bør vælges, afhænger bl.a. af hvor skadens er sket og dens omfang.

Skal skimmelsvamp fjernes?

Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler, at skimmelsvamp vækst som udgangspunkt fjernes. Der kan dog være situationer, hvor der kun er meget lidt skimmelvækst, og hvor årsagerne ikke længere er til stede, men hvor fjernelsen af svampene vil være teknisk meget indviklet og urimeligt dyr. I de tilfælde bør det sikres, at de døde og udtørrede skimmelsvampe ikke kan genere beboerne. Døde skimmelsvampe spore udgør samme sundheds risiko som levnende skimmelsvampe. Ved skimmelsvamp og fugtskader tager CB Group udgangspunkt i SBI’s anbefalinger ved fugt og skimmelsvamp skader.

Skimmelsvamp afrensnings metoder

Kemisk afrensning

Den mest anvendte metode til afrensning for skimmelsvampe er den kemiske metode f.eks. Protox skimmel. Inden en kemisk afvaskning vil der normalt ske en mekanisk afrensning, hvor materialer der ikke lader sig renses fjernes, og efter følgen støvsuges der med støvsuger der har monteret et Hepa Filter.

Mekanisk afrensning af skimmelsvamp

Mekanisk afrensning kan være, afslibning, fræsning, sandblæsning, nedhugning af puds, is afrensning, højtryksrensning med hed vand osv.

Skimmelsvampe vokser normalt ikke ind i faste materialer. Et skimmelangreb vil derfor kun ligge i det øverste lag af materialet.

Det betyder, at der kan foretages en afrensning ved at fjerne den angrebne overflade. Det er det, der normalt forstås ved en mekanisk eller fysisk nedrensning.

Ofte er det nødvendigt at supplere denne type afrensninger med en kemisk afrensning, for at nå et godt resultat.

Skimmelsvamp afrensning med tøris

Ved denne form for afrensning, der kun sjældent finder anvendelse i beboelsesrum, blæses små perler af tøris ind på den angrebne overflade. Metoden minder om sandblæsning og er dermed en form for mekanisk afrensning.

Skimmelsvamp afrensning med tørdamp

Dette benævnes ofte som MicroClean-metoden og er en af de mest effektive afrensningsmetoder. Men metoden, der er patenteret, er også en af de dyreste.

Afrensningen foregår ved, at overophedet vanddamp under tryk frigives direkte på de overflader, der er angrebet med skimmelsvamp. Sporerne fra skimmelsvamp skoldes på den måde ihjel med ca. 150 oC varm damp. Samtidig fjernes belægninger, plamager osv.

Denne form for afrensnings kan ikke udføres med en almindelig tapetafrenser og må kun udføres af certificerede firmaer. Der benyttes ingen former for kemikalier ved tørdampafrensning.

Skimmelsvamp afrensning med ild

Afrensning med f.eks. ukrudtsbrænder, er en effektiv metode til at fjerne skimmelsvamp på ikke brandbare materialer. Metoden medfører en risiko for antændelse af øvrige bygningskonstruktioner.

Slutrengøring

Slut rengøring
Slut rengøring

Ved store saneringer er der i reglen tale om rengøring både inden og umiddelbart efter saneringen, samt en slutrengøring inden bygningen tages i brug.

Efter fugtmåling og kontrolmåling af skimmelsvamp på de tidligere angrebne områder samt godkendelse fra den ansvarlige, afsluttes saneringsarbejdet med en slutrengøring og en generel kvalitetssikring, inden boligen tages i brug. En slutrengøring kan omfatte:

 • Inventar afvaskes med grundrengøring
 • Gulve, vægge og loft afvaskes
 • Gardiner vaskes
 • Polstrede møbler støvsuges/lugtsaneres/kasseres
 • Bøger støvsuges
 • Lugtsanering
 • Kontrol
 • 2 gange rengøring med 48 timers mellemrum

Kvalitetskontrol

Det er vigtigt at der foretages en Kvalitetskontrol efter en skimmelsvamp sanering, for at sikre beboerne at de trygt kan benytte boligen uden risiko for skimmelsvamp i miljøet.

Der er overordnede kriterier for at en renovering kan siges at være færdig og velgennemført.

 • Fugtkilde samt eventuel årsag til skimmelsvamp og -vækst er fjernet.
 • Konstruktionerne er tørre.
 • Skimmelsvampene er reduceret til et niveau, der kan karakteriseres som normalt.
 • Slutrengøring
 • Sker ved udtagning af prøver efter slutrengøring er afsluttet

Hvorfor vælge CB Group?

CB Group er først og fremmest 100% uvildige – Vi har ikke interesse i at yde andet en god og korrekt rådgivning til dig.

Virksomhed bruger mange økonomiske ressourcer for at uddanne vores folk til at udføre produkterne som reglerne foreskriver, og deltager aktivt i branchedage.

Der er stor fokus på kvaliteten af energimærkerne for tiden. Der er afsløret mange fejl i energimærkerne, som kan have alvorlige konsekvenser for det endelige resultat af mærket, og dermed direkte påvirke boligens værdi.

Vi gør vores yderste for at sikre at energimærket er gennemarbejdet og kontrolleret, så vi sikre at resultatet er korrekt og fyldestgørende.

Vi er ikke altid de billigste, men vi går til gengæld heller aldrig på kompromis med kvaliteten i vores arbejde.