Spring til indhold

Skimmel-viden-lejebolig

Skimmelsvamp i lejebolig

Problemer med skimmelsvamp i en lejebolig giver ofte anledning til uenigheder mellem udlejer og beboer, og en tvist kan i visse tilfælde ende i kommunalbestyrelsen eller i retten. Det er derfor vigtigt, at et tilfælde af skimmelsvamp vurderes af en kyndig rådgiver, så årsagen til forekomsten af skimmelsvamp kan blotlægges og dokumenteres.

Kontakt os i dag og få hurtigt svar: 29 82 13 61

Du kan også kontakte os pr. e-mail: Info@cbgroup.dk eller kontaktformular

Kontakt

Fugt og skimmelsvamp i lejebolig

Der må ikke være fugt og skimmelsvamp i en bolig – lejebolig, og det gælder, uanset om der er tale om synlig eller skjult skimmelsvampe vækst.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, om der er tegn på fugt og skimmelsvamp i boligen. De typiske faresignaler på fugt og skimmelsvamp i boligen er:

Dårlig lugt – Fugt og skimmelsvamp i lejebolig

Mange skimmelsvampe afgiver en karakteristisk lugt, som de fleste kender fra kældre – sommerhuse.  Den mugne lugt kan også afsløre skjulte skimmelsvampe, som ellers kan være svære at opdage. Skjulte skimmelsvampe findes typisk i hulrum, i vægge, undergulve, bag fastmonterede skabe og i lukkede tagrum.

Hvis I lukker døre, vinduer og ventilation et døgns tid inden, bliver lugten lettere at opdage.

Synlig fugtFugt og skimmelsvamp i lejebolig

Synlig fugt, fx våde skjolder på gulve eller bag møbler, hvis det drypper fra loftet når det har regnet eller sneet, kondensvand på vinduer, fliser og vægge.

Synlig fugt kan både være tegn på en utæt tagkonstruktion, akut rør skade, tapet der slår fra eller bliver misfarvet, på utilstrækkelig ventilation forkert brug af boligen –  fx ved at tørre tøj inden døre eller manglende udluftning.

Gener og allergi symptomer ved ophold i boligenFugt og skimmelsvamp i lejebolig

Klager fra børn og voksne, som får tilbagevendende gener, når de opholder sig i bygningen kan være tegn på allergi over for skimmelsvamp.

Generne kan være: Kvalme, Hæshed, Træthed, Hovedpine, Koncentrationsbesvær, Kronisk bihulebetændelse, Hoste – trykkende fornemmelse for brystet og Følelse af at blive let forpustet.

Mange er ikke klar over, at de har symptomer på skimmelsvamp, da disse som regel forveksles med symptomerne med høfeber eller forkølelse. Alle kan påvirkes af de stoffer, som skimmelsvampe frigiver – ikke kun allergikere. Dog er det langt fra alle, som reagerer på stofferne.

LANDSDÆKKENDE SERVICE, MED KORT VARSEL

Tæthedstest Energimærke 3-3
SE VORES VIDENSCENTER

Er du nysgerrig på hvad skimmelsvamp er og hvordan det opstår. Læs om hvorfor det er farligt, hvorfor man får symptomer og meget mere…

Skimmelsvamp-test-kælder
BESTIL HJEMMETEST

Vi tilbyder størstedelen af vores skimmelsvampe tests som “gør det selv” løsning. Sammen med analysesvar får ovenikøbet efterfølgende rådgivning og sparring…

Fugtskade gulv
SE VORES PAKKEPRISER

Vi har sammensat pakkepriser med kørsel, inspektion og rapport, således at der ikke er nogle uventede overraskelser…

Dit ansvar som lejerFugt og skimmelsvamp i lejebolig

Hvis har et angreb af skimmelsvamp, som alene er opstået på grund af forkert brug af boligen, – har du selv ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. Det kan for f.eks. være, at du tørre tøj inde, at du lufter for lidt ud, eller at du ikke varmer din bolig tilstrækkeligt op.

Mangelfuld rengøring i hjemmet vil kunne give grobund for skimmelsvamp vækst. Husstøvet består af organiske materialer som skimmelsvampene kan leve af.

Lejers forpligtelser

Den indvendige vedligeholdelse af et lejemål påhviler iflg. lejekontrakten oftest lejer. Det vil sige, at du som lejer selv skal gøre et forsøg på, at fjerne en eventuel forekomst af skimmelsvamp i din lejebolig.Har du selv forsøgt at fjerne skimmelsvamp uden held eller genopstår problemet regelmæssigt, skal du kontakte din udlejer eller ejendoms kontoret. Udlejer eller Ejendomskontoret bør herefter sørger for, at der foretages en undersøge af din lejebolig for fugt og skimmelsvamp.

Beboer i almene boliger

Den indvendige vedligeholdelse af et lejemål påhviler iflg. lejekontrakten oftest lejer. Det vil sige, at du som lejer selv skal gøre et forsøg på, at fjerne en eventuel forekomst af skimmelsvamp i din lejebolig.

Har du selv forsøgt at fjerne skimmelsvamp uden held eller genopstår problemet regelmæssigt, skal du kontakte ejendoms kontoret.

Ejendoms kontoret, bør herefter foretage en undersøge af din bolig for fugt og skimmelsvamp. Det er vigtigt, at du som lejer gør krav på en uvildig undersøgelse! Hvis en undersøgelser viser, at der er problemer med skimmelsvamp i din bolig, skal fugtproblemerne løses, og skimmelsvampen skal fjernes

Beboer i privat udlejningsbyggeri

Den indvendige vedligeholdelse af et lejemål påhviler iflg. lejekontrakten oftest lejer. Det vil sige, at du som lejer selv skal gøre et forsøg på, at fjerne en eventuel forekomst af skimmelsvamp i din lejebolig.

Har du selv forsøgt at fjerne skimmelsvamp uden held eller genopstår problemet regelmæssigt, skal du kontakte din udlejer og gøre vedkommende opmærksom på problemet

Udlejer, bør herefter foretage en undersøge af din bolig for fugt og skimmelsvamp. Det er vigtigt, at du som lejer gør krav på en uvildig undersøgelse! Hvis en undersøgelser viser, at der er problemer med skimmelsvamp i din bolig, skal fugtproblemerne løses, og skimmelsvampen skal fjernes.

Hvad skal udlejer gøre

Som udgangspunkt skal din udlejer eller ejendomskontor undersøge og afhjælpe et eventuelt problem med fugt og skimmelsvamp. Det anbefales, at der tages kontakt til et uvildig rådgivningsfirma, som kan bedømme omfanget og årsagen til problemet. Herefter kan det vurderes, hvorvidt der er tale om konstruktionsmæssige fejl eller mangler eller om det er en selvforskyldt skade. Påviser undersøgelsen, at fugt og skimmelsvamp er forårsaget af en konstruktionsmæssige fejl eller mangel i lejemålet, skal udlejer som udgangspunkt udbedre denne, og afrense for skimmelsvamp.

Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som alene er opstået på grund af forkert brug af boligen, har du selv ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. Det kan for eksempel være, at du lufter for lidt ud, eller at du ikke varmer din bolig tilstrækkeligt op.

Uenighed mellem udlejer og beboer

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger. der findes bestemmelser om dette i lov om byfornyelse og udvikling af byer og i byggeloven. tilsynsbestemmelserne indebærer bl.a., at kommunalbestyrelsen skal reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp.

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger. der findes bestemmelser om dette i lov om byfornyelse og udvikling af byer og i byggeloven. Tilsynsbestemmelserne indebærer bl.a., at kommunalbestyrelsen skal reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp.

Du kan henvende dig til kommunal- bestyrelsen, hvis udlejeren ikke følger op på din henvendelse inden for rimelig tid. du kan også henvende dig til kommunal- bestyrelsen, selv om huslejenævnet har truffet afgørelse.

Lejebolig skimmelsvamp
Lejebolig skimmelsvamp
Kommunen skimmelsvamp
Kommunen skimmelsvamp

Huslejenævnet

Hvis udlejeren ikke reagerer på din henvendelse, eller du er uenig med udlejeren om problemets løsning, kan du indbringe spørgsmålet for huslejenævnet. Nævet kan dog kun træffe afgørelse i sagen, hvis problemet med skimmelsvampen skyldes udlejerens manglende vedligeholdelse af ejendommen eller dit lejemål. Huslejenævnet kan ikke pålægge udlejeren at gennemføre forbedringer for at hindre, at der igen opstår skimmelsvamp.

Der findes et huslejenævn i alle kommuner.


Skab et bedre indeklima – Fugt og skimmelsvamp i lejebolig

Det er også dit eget ansvar at sørge for, et sundt indeklima i lejlighed. Ved daglige rutiner, kan du selv sikre disse betingelser:

 • Undgå fugt og skimmelsvamp ved at, Luft ud jævnligt – gerne flere gange om dagen.
 • Undgå fugt og skimmelsvamp ved at, Aftørre vinduer og vindueskarme der dugger til i løbet af natten. Gøres dette ikke, kan du opleve, at der dannes mug og skimmel i og omkring dine vinduer.
 • Undgå fugt og skimmelsvamp ved at, Undlad at tørre dit vasketøj indendørs. Om vinteren har du måske intet valg, men gør det evt. til en vane at tørre tøjet udendørs om foråret og om sommeren.
 • Undgå fugt og skimmelsvamp ved at, Lad være med at slukke for varmen i de rum I ikke bruger. En lav rumtemperatur og manglende udluftning i disse ubrugte rum er opskriften på fugt.
 • Undgå fugt og skimmelsvamp ved at, Investér i et hygrometer, så du altid kan måle fugtigheden i dit hjem. Gør det til en vane at tjekke hygrometeret flere gange dagligt. Luftfugtighed i din lejlighed bør ligge på max 65% om sommeren og 40-45% om vinteren.

Hvis det er tilfældet – Fugt og skimmelsvamp i lejebolig

Hvis du har problemer med skimmelsvamp eller mistanke om skimmelsvamp i din bolig, skal du kontakte din udlejer – ejendomsadministrationen eller ejendomskontoret. Herefter skal udlejer snarest muligt undersøge din bolig for skimmelsvamp.

Hvis disse undersøgelser viser, at der er problemer med skimmelsvamp i din bolig, skal fugtproblemerne løses, og skimmelsvampene skal fjernes.


Ofte stillede spørgsmål

Hvordan fjerner du skimmelsvamp?
Mindre angreb af skimmelsvamp på vaskbare overflader kan fjernes ved at vaske med desinfektionsmidler som Rodalon og Minus Mug eller anvende et bekæmpelsesmiddel som Protox. Den metode kan du bruge på bl.a. malede vægge, fliser/klinker, murværk, plast malet glasvæv. Angrebne materialer, der ikke kan vaskes, må kasseres. Det gælder fx tapet, bløde vægplader, isoleringsmaterialer, gipsplader samt puds, der skal bankes af.

Kan jeg ophæve mit lejemål på grund af skimmelsvamp?
Det er muligt at ophæve sit lejemål og undlade at betale husleje i den sædvanlige opsigelsesperiode på tre måneder, hvis følgende kan bevises:

 1. Skimmelsvamp i lejemålet er opstået som følge af manglende vedligeholdelse eller konstruktionsfejl som påhviler udlejer
 2. Der er skriftligt reklameret over tilfældet af skimmelsvamp til udlejer
 3. Udlejer undlader at udbedre problemet og fjerne skimmelsvampen

Kan man bevise at det er skimmelsvamp?
Ja, man kan ved hjælp af flere forskellige testmetoder bevise, at eventuelle misfarvninger ER skimmelsvamp. Ligeledes kan enkelte analysemetoder fortælle hvilke arter af skimmelsvamp, der er tilstede. Det er især vigtigt, at man beviser en eventuel forekomst af skimmelsvamp i tvister elle forsikringssager.

Råd til at undgå skimmelsvamp i boligen

 • Luft ud i boligen tre gange dagligt, og holden luftfugten lav.
 • Hold boligen opvarmet i alle rum til min. 16 grader.
 • Sørg for en god rengørings-standard. Støv binder skimmel.
 • Aftør kondens i vinduer og døre, så materialer ikke opfugtes.
 • Tør tøj udendørs, og sørg for god udluftning ved bad.

Relevante artikler

Analysemetoder

Allergi og skimmelsvamp

Gør-det-selv skimmelsvamp test

Fugt og skimmelsvamp i lejebolig

Skimmelvækst kan forekomme overalt i bygningen blot de rette betingelser er tilstede.

Hvis skimmelsvampe skal kunne vokse, forudsætter det at der er en RF over 75% fugtighed i de materialer, de skal vokse på.

Temperaturen har betydning. De fleste skimmelsvampe vokser bedst ved 15-28 graders C. Nogle typer kan vokse ved lave temperaturer (5-100) mens andre kan vokse ved høje temperaturer (500).

Hvordan skal man forholde sig – Fugt og skimmelsvamp i lejebolig

Man skal ikke tolerere skimmelsvamp i boligen, der vil dog altid være et normalt lavt indhold, da skimmelsvamp spore findes over alt i naturen.

Har du som lejer mistanke om at der kan være skimmelvækst i din lejlighed, bør man altid tage problemet alvorligt. Start med at undersøge om der er et problem er selv forskyld og kræver din egen indsats. Ofte vil der være tale om et mindre problem der kan løses ved simpel afrensning, og ved at ændre din adfærd vil problemet være løst.

Hvis du mener at fugt og skimmelsvamp problemet er bygningsrelateret skal du kontakte udlejer – ejendomsadministrationen eller ejendomskontoret

Hvad skal ejendomsadministrationen foretage sig – Fugt og skimmelsvamp i lejebolig

Ejendomsadministrationen skal snarest muligt efter din henvendelse undersøge, om der er tale om et skimmelsvampeangreb eller et andet sundhedsfarligt forhold.

Undersøgelsen vil typisk starte med, at ejendomskontoret besigtiger boligen. Efter besigtigelsen tager ejendomsadministrationen stilling til, om der skal foretages yderligere tekniske undersøgelser. Hvis undersøgelserne viser, at der eksisterer skimmelsvampeskader, skal fugtproblemerne løses, og skimmelsvampene skal afvaskes eller afrenses.

Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som alene er opstået på grund af forkert brug af boligen, f.eks. at du varmer for lidt op og lufter for lidt ud, har du selv ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. Hvis der derimod er tale om angreb af skimmelsvamp, som ikke skyldes forkert brug af boligen, har udlejeren ansvaret for at fjerne skimmelsvamp.

Hvorfor vælge CB Group?

CB Group er først og fremmest 100% uvildige – Vi har ikke interesse i at yde andet en god og korrekt rådgivning til dig.

Virksomhed bruger mange økonomiske ressourcer for at uddanne vores folk til at udføre produkterne som reglerne foreskriver, og deltager aktivt i branchedage.

Der er stor fokus på kvaliteten af energimærkerne for tiden. Der er afsløret mange fejl i energimærkerne, som kan have alvorlige konsekvenser for det endelige resultat af mærket, og dermed direkte påvirke boligens værdi.

Vi gør vores yderste for at sikre at energimærket er gennemarbejdet og kontrolleret, så vi sikre at resultatet er korrekt og fyldestgørende.

Vi er ikke altid de billigste, men vi går til gengæld heller aldrig på kompromis med kvaliteten i vores arbejde.

Kilder

Retsinfo om kommunens muligheder

Retsinfo om Lejers rettigheder