Spring til indhold

Skimmel-viden-isolering

VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt

Skimmelsvamp i isolering


Undersøgelse af isolering

1. Mål skimmelsvamp i isolering

Mycometer Surface test giver mulighed for at måle skimmesvamp i isoleringsmaterialer, for at vurdere om der er vækst af skimmelsvamp i isoleringen. Skimmelsvampe kan vokse i uorganiske isoleringsmaterialer.

2. Isolering tilsættes bindemidler

Producenterne af isoleringsmaterialer tilsætter bindemidler for at få fibrene til at hænge sammen. Desuden vil der efterhånden ophobes støv og snavs i isoleringen, og skimmelsvampe kan anvende både støv og bindemidler som næring.
Når der er fugt til stede, kan der derfor etableres vækst af skimmelsvamp i både rent og snavset isoleringsmateriale.

3. Standartiseret metode

I forbindelse med renovering for skimmelsvamp har der hidtil ikke eksisteret en standardiseret metode til analyse af niveauet af skimmelsvamp i isoleringsmateriale.

4. Mycometer

Mycometer har udviklet en metode til at analysere isoleringsmaterialer for skimmelsvamp. Analysen er baseret på en undersøgelse med prøver af rockwool og glasuld.


Skimmelsvampanalyse af puds og beton

1. Billede 1-2

Udtagning af fugt og skimmelsvamp materiale af isolering.

2. Billede 3-4

Klar til at lave en skimmelsvamp analyse af skimmelsvamp af mørtel puds.

3. Billede 5

Fugtberegning af fugt i isolering. Fugt % 32.8

4. Mål skimmelsvamp i puds og beton

Mycometer Surface test giver mulighed for at måle skimmesvamp i puds og beton. Formålet med materialeprøver af puds er, at afgøre om pudset skal afrenses på overfladen, eller om det bør fjernes.

5. Afgræns skimmelskaden

Hvis pudset skal fjernes, er det ligeledes relevant at kunne afgrænse skimmelskaden.
Skimmelsvamp kan vokse inde i puds og beton. Der er fundet vækst af skimmelsvamp i puds, der var hårdt, og hvor det ikke så ud til at fejle noget. Porestørrelsen i puds/beton er altså tilstrækkelig stor til, at hyfer kan trænge igennem og inficere pudset.


Kilder

Relevante artikler

VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt

Skimmelsvamp test af porøse materialer.

Med MycoMeter Surface metoden kan CB Group teste porøse materialer for skimmelsvamp. Porøse materialer kan være Isoleringsmaterialer, Mørtel, Beton og andre cementholdige materialer.

Normalt vil uorganiske materialer ikke være angrebet af skimmelvækst, medmindre de er fugtige og beskidte.

Skimmelsvamp test i Isoleringsmaterialer

De fleste isoleringsmaterialer består af uorganiske fibre, og da Isoleringen indeholder organiske materialer i form af de bindemidler der skal til for at holde fibrene sammen. Ligeledes vil der over tid samles støv med organisk der kan være grobund for skimmelsvamp vækst. Det betyder i praksis at hvis isolering opfugtes kan der være vækst af skimmelsvamp i isoleringsmaterialet.

Hvis der er konstateret skimmelsvamp i porøse materialer, f.eks. puds, gipsplader, isolering, spånplader og tæpper, kan det være vanskeligt at foretage en skimmelsanering af disse og CB Group vil anbefale disse materialer bortskaffes og erstattes af nye materialer.

Efterfølgende vil det ofte være nødvendigt at foretage en skimmelsvamp afrensning bag/under de fjernede materialer. Da der kan være skjulte skimmelsvampe i den under- eller bagvedliggende konstruktion.

Skimmelsvamp analyse af puds og beton

Mycometer Surface test giver mulighed for at måle skimmelsvamp i puds og beton.

Formålet med materialeprøver af puds er, at afgøre om pudset skal afrenses på overfladen, eller om det bør fjernes. Hvis pudset skal fjernes, er det ligeledes relevant at kunne afgrænse skimmelskaden.

Skimmelsvamp kan vokse inde i puds og beton. Der er fundet vækst af skimmelsvamp i puds, der var hårdt, og hvor det ikke så ud til at fejle noget. Porestørrelsen i puds/beton er altså tilstrækkelig stor til, at hyfer kan trænge igennem og inficere pudset.

Cement baserede materialer har en naturlig beskyttelse

Materialer som puds og beton der indeholder cement, har ofte en naturlig beskyttelse mod vækst af skimmelsvamp p.g.a. høj alkalinitet (pH 11.5-12.5). Men over tid sker der en forsuring p.g.a. carbonatisering, hvor cementens Ca(OH)2 reagerer med luftens CO2 og danner CaCO3, hvorved pH over tid ender på pH 7-8. Denne proces accelereres af tilstedeværelse fugt.  Når pH er under ca. 9 begynder der at kunne vokse skimmelsvamp inde i materialerne. Der kan undertiden være store mængder skimmelsvamp inde i disse materialer.

Porøse materialer kan ikke renses

Porøse materialer, fx. puds, gipsplader, isolering, spånplader og tæpper, er vanskelige/umulige at rense for skimmelsvamp. Derfor vil disse materialer typisk blive bortskaffet.  Pak materialerne godt ind og fjern dem, så skimmelsvampen ikke spredes til andre dele af boligen.

Efterfølgende vil det ofte være nødvendigt at rense bag/under de fjernede materialer. Der kan nemlig sagtens gemme sig skimmelsvamp i den under- eller bagvedliggende konstruktion.

Skimmelsvampe i en bolig

Hvis der er konstateret skimmelsvamp i din bolig, bør der foretages byggeteknisk gennemgang for at undersøge årsager og skadesomfang til skimmelsvamp angrebet, og ud fra dette kan der udføres en handleplan for boligen.

Hvis der lugter muggent eller jordslået i boligen, kan det være et tegn på, at der er skjult vækst af skimmelsvampe. Hvis du har mistanke om skjult skimmelsvamp i din bolig, bør du kontakte en fugt og skimmelsvamp konsulent. CB Group har certificerede fugt og skimmelsvamp medarbejdere til din rådighed.

Når årsagen til skimmelsvamp angrebet kan der foretages en renovering af de skimmelsvamp angrebet områder. Skimmelsvamp kan fjernes på flere måder alt efter sted og materialet skimmelsvampen skal fjernes. Der kan benyttes, kemisk afrensning, udskiftning af skimmelangrebne materialer og mekanisk afrensning f.eks. med Tørdamp. Hvilken af løsningerne, der bør vælges, afhænger bl.a. af hvor skadens er sket og dens omfang.

Skal skimmelsvamp fjernes?

Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler, at skimmelsvamp vækst som udgangspunkt fjernes. Der kan dog være situationer, hvor der kun er meget lidt skimmelvækst, og hvor årsagerne ikke længere er til stede, men hvor fjernelsen af svampene vil være teknisk meget indviklet og urimeligt dyr. I de tilfælde bør det sikres, at de døde og udtørrede skimmelsvampe ikke kan genere beboerne. Døde skimmelsvampe spore udgør samme sundheds risiko som levnende skimmelsvampe. Ved skimmelsvamp og fugtskader tager CB Group udgangspunkt i SBI’s anbefalinger ved fugt og skimmelsvamp skader.

Skimmelsvamp afrensningsmetoder

 Kemisk afrensning

Den mest anvendte metode til afrensning for skimmelsvampe er den kemiske metode f.eks. Protox skimmel. Inden en kemisk afvaskning vil der normalt ske en mekanisk afrensning, hvor materialer der ikke lader sig renses fjernes, og efter følgen støvsuges der med støvsuger der har monteret et Hepa Filter.

Mekanisk afrensning af skimmelsvamp

Mekanisk afrensning kan være, afslibning, fræsning, sandblæsning, nedhugning af puds, is afrensning, højtryksrensning med hed vand osv.

Skimmelsvampe vokser normalt ikke ind i faste materialer. Et skimmelangreb vil derfor kun ligge i det øverste lag af materialet.

Det betyder, at der kan foretages en afrensning ved at fjerne den angrebne overflade. Det er det, der normalt forstås ved en mekanisk eller fysisk nedrensning.

Ofte er det nødvendigt at supplere denne type afrensninger med en kemisk afrensning, for at nå et godt resultat.

Skimmelsvamp afrensning med tøris

Ved denne form for afrensning, der kun sjældent finder anvendelse i beboelsesrum, blæses små perler af tøris ind på den angrebne overflade. Metoden minder om sandblæsning og er dermed en form for mekanisk afrensning.

Skimmelsvamp afrensning med tørdamp

Dette benævnes ofte som MicroClean-metoden og er en af de mest effektive afrensningsmetoder. Men metoden, er også en af de dyreste.

Afrensningen foregår ved, at overophedet vanddamp under tryk frigives direkte på de overflader, der er angrebet med skimmelsvamp. Sporerne fra skimmelsvamp skoldes på den måde ihjel med ca. 150 oC varm damp. Samtidig fjernes belægninger, plamager osv.

Denne form for afrensnings kan ikke udføres med en almindelig tapetafrenser og må kun udføres af certificerede firmaer. Der benyttes ingen former for kemikalier ved tørdampafrensning.

Skimmelsvamp afrensning med ild

Afrensning med ild, f.eks. ukrudtsbrænder, er en effektiv metode til at fjerne skimmelsvamp på ikke brandbare materialer. Metoden medfører en risiko for antændelse af øvrige bygningskonstruktioner.

Slutrengøring

Ved større saneringer er der i reglen tale om rengøring både inden og umiddelbart efter saneringen, samt en slutrengøring inden bygningen tages i brug.
Efter fugtmåling og kontrolmåling af skimmelsvamp på de tidligere angrebne områder samt godkendelse fra den ansvarlige, afsluttes saneringsarbejdet med en slutrengøring og en generel kvalitetssikring, inden boligen tages i brug.

En slutrengøring kan omfatte:

 • Inventar afvaskes med grundrengøring
 • Gulve, vægge og loft afvaskes
 • Gardiner vaskes
 • Polstrede møbler støvsuges/lugtsaneres/kasseres
 • Bøger støvsuges
 • Lugtsanering
 • Kontrol
 • 2 gange rengøring med 48 timers mellemrum

Kvalitetskontrol ved skimmelsvamp sanering.

Det er vigtigt at der foretages en Kvalitetskontrol efter en skimmelsvamp sanering, for at sikre at boligen kan benyttes uden risiko for skimmelsvamp i miljøet.

Der er overordnede kriterier for at en renovering kan siges at være færdig og velgennemført.

 • Fugtkilde samt eventuel årsag til skimmelsvamp og -vækst er fjernet.
 • Konstruktionerne er tørre.
 • Skimmelsvampene er reduceret til et niveau, der kan karakteriseres som normalt.
 • Slutrengøring
 • Sker ved udtagning af prøver efter slutrengøring er afsluttet

Hvorfor vælge CB Group?

CB Group er først og fremmest 100% uvildige – Vi har ikke interesse i at yde andet en god og korrekt rådgivning til dig.

Virksomhed bruger mange økonomiske ressourcer for at uddanne vores folk til at udføre produkterne som reglerne foreskriver, og deltager aktivt i branchedage.

Der er stor fokus på kvaliteten af energimærkerne for tiden. Der er afsløret mange fejl i energimærkerne, som kan have alvorlige konsekvenser for det endelige resultat af mærket, og dermed direkte påvirke boligens værdi.

Vi gør vores yderste for at sikre at energimærket er gennemarbejdet og kontrolleret, så vi sikre at resultatet er korrekt og fyldestgørende.

Vi er ikke altid de billigste, men vi går til gengæld heller aldrig på kompromis med kvaliteten i vores arbejde.