Spring til indhold

Skimmel-viden-helbred

Skimmel typer

Skimmelsvamp relateret helbredsproblemer


Helbredsproblemer og skimmelsvamp

1. Skimmel allergi

Fugtskader og problemer med skimmelsvampe forekommer i en ikke ubetydelig del af danske boliger, og hvis man opholder sig i bygninger med dårligt inde miljø, kan det især hos følsomme personer give sig udslag i nedenstående symptomer, Så uanset hvad skal fugt eller skimmelsvamp i bygninger fjernes. Skimmelsvamp i boliger kan gøre mennesker syge.

2. Symptomer

Hovedpine, Træthed, Koncentrationsbesvær, Hukommelsessvigt, Svimmelhed, Kløende øjne, Tilstoppet næse, Hæshed, Rødme og brændende hud, Høfeber, Øjenkatar, Astma, Eksem.

3. Andre forhold

Symptomerne er ikke et sikkert tegn på, at der er vækst af skimmelsvampe i bygningen. De kan også skyldes andre forhold som fx infektioner, mangel på søvn, støv, for høj temperatur, dårlig ventilation eller afgasning fra maling, tæpper eller byggematerialer.

4. Indeklima

Hvis symptomerne opstår, når man opholder sig i bestemte bygninger, og hvis de forsvinder eller mindskes når man forlader dem, kan der være en sammenhæng med indeklimaet.

5. Undersøg

Hvis der ikke er andre tegn på skimmel, end de personlige oplevelser, bør I undersøge det nærmere. Led ikke kun efter skimmel og fugt, men også efter eventuelle andre årsager til symptomerne.

6. Kun fagfolk

Kun fagfolk kan vurdere omfanget af skaderne i en bygning med fugt og skimmelsvampe. Det kan være svært selv for fagfolk at vurdere omfanget af en skade og at finde årsagen. Derfor bør I altid involvere professionelle teknikere, hvis I finder tegn på fugt og skimmelsvampe.


Skimmel vækst og sporer

1. Vækst

Svampevækst i boligen opstår, når byggematerialer bliver våde, enten fordi der er en vandskade, eller også fordi der er meget kondensvand fra eksempelvis tøjvask eller madlavning. Der findes mere end 50 forskellige skimmelsvamp arter i fugtige eller vandskadede bygninger, men kun 10 af disse arter er almindelige.

2. Arter på træ

Træ:
Fugtigt i træværk er næsten altid de to skimmelsvampe, Cladosporium herbarum og Alternaria tenuissima.

3. Arter på beton

Beton:
På vådt beton ses ofte Chaetomium globosum, der sætter sig i porerne i betonen.

4. Arter på gipsplader

Gipsplader:
På fugtige fugtophobede gipsplader ses fire skimmelsvampe Trichoderma harzianum Ulocladium oudemansii,  Penicillium chrysogenum  og Stachybotrys chartarum meget hyppigt. Stachybotrys er én af de skimmelsvamp, der er decideret farlig. Den danner giftstoffer, som er meget kradse. Får man giftstofferne på huden eller ned i lungerne, så kan man få udslet, næseblødninger.

5. Sporer

Skimmelsvamp spreder sig ved at frigive millioner af sporer til luften, og derfor findes sporerne overalt i bygninger. Når de rette vækstbetingelser er til stede, vil sporerne spire og danne nyt mycelium. Små fragmenter af mycelium kan ligeledes frigives til luften, hvorved nye kolonier kan etableres.

6. Mug lugt

Stærk muglugt er en god indikator for fugtproblemer. Lugten skyldes, at skimmelsvampe afgiver dygtige organiske forbindelser der kan medføre muggen eller jordslået lugt. Børn, som vokser op i boliger med høj luftfugtighed, har en øget risiko for at udvikle astma. Det vides ikke, om forklaringen er en øget forekomst af skimmelsvamp, husstøvmider eller andet.

7. Gener børn

Cellevæggen hos skimmelsvamp indeholder glukan, som er et biologisk aktivt kulhydrat. Mængden af glukan i luften har i enkelte epidemiologiske undersøgelser, specielt hos børn, vist sig at være korreleret til symptomer som irritation i øjne, næse og øvre luftveje, træthed, hoste og trykken for brystet. Visse glukaner kan i sig selv aktivere immunsystemet.

8. Skimmelsvamp allergi

Der eksisterer ikke specifikke opgørelser over skimmelsvampeallergi i Danmark, men det antages, at det forekommer hos ganske få procent af den danske befolkning, og her især over for skimmelsvampene Cladosporium og Alternaria. Disse sporer forekommer naturligt i ude luften næsten hele året, men der er test i de fugtige efterårsmåneder august og september, og færre om vinteren.

Mængden af sporer i ude luften fra Cladosporium og Alternaria indgår i dagens pollen- og sporetal, der dagligt opdateres på hjemmesiderne hos DMI og Astma-Allergi Forbundet. Man kan dagligt modtage de seneste pollen- og sporer tal ved at tilmelde sig deres gratis e-mail-service.


Kilder

Relevante artikler

VidencenterSkimmelsvampKontaktPris