Spring til indhold

Skimmel-viden-fjernes

Skimmel angreb

VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt


Skal skimmelsvamp fjernes?

1. Hvornår bør du fjerne skimmelsvamp?

Skimmelsvamp skal som udgangspunkt altid fjernes da det udgør en risiko for, at skimmelsvampsporer spreder sig til andre flader og konstruktioner. Ligeledes kan skimmelsvamp påvirke din helbred og give øget risiko for at udvikle allergier.


Hvornår bør skimmelsvamp fjernes?

1. Du bør gøre noget straks, hvis:

Der er beboere, som reagerer kraftigt fysisk på skimmelsvamp. Der har været vandskade i et opholdsrum eller i konstruktioner, som støder op til et beboelsesrum, og der derefter findes skimmelsvampe af vandskadetypen – dvs. de mest aggressive skimmelsvampe. Dette gælder uanset omfanget af skimmelvæksten.

2. Større skimmel områder

Du registrerer større områder (mere end ½ kvadratmeter) med skimmelsvamp i nogle af de konstruktioner, som støder op til beboelsesrum. Det gælder bl.a.: Stuer, værelser, køkken, bad og andre rum, som bruges meget, f.eks. kælderrum, som er indrettet til hobbyrum el.lign.
Krybekældre under beboelsesrum, hvis der kan trænge luft fra krybekælderen op i rummet.
Konstruktioner, hvorfra der kan trænge skimmelsvampe eller sporer ind i opholdsrum. Det er f.eks. konstruktioner med indvendig efterisolering, hvor dampspærren ikke er tæt.

3. Du bør gøre noget, men det er ikke så pressende, hvis:

Der er mere end 2½ – 3 kvadratmeter med skimmelvækst i rum, hvor du kun opholder dig kortvarigt.
Det gælder f.eks.: Gennemgangs-rum, Kælderrum, Loftrum og tag rum, og andre skjulte lukkede og tætte konstruktioner, som f.eks. gips vægge og etageadskillelser.


Hvordan fjerner du skimmelsvamp?

1. Hvordan ser skimmelsvamp ud?

Der er beboere, som reagerer kraftigt fysisk på skimmelsvamp. Der har været vandskade i et opholdsrum eller i konstruktioner, som støder op til et beboelsesrum, og der derefter findes skimmelsvampe af vandskadetypen – dvs. de mest aggressive skimmelsvampe. Dette gælder uanset omfanget af skimmelvæksten. Hvis man befinder sig i et rum med skimmelsvamp, vil man typisk kunne lugte den karakteristiske lugt af mug.

2. Fjernelsen af skimmelsvamp

Før du går i gang med at fjerne skimmelsvampe, er det også meget vigtigt at finde og afhjælper årsagen til, skimmelsvamp i boligen. Årsagen er normalt fugt. Skimmelsvampe kan nemlig kun vokse, hvis der fugtigt. Skimmelsvamp kan vokse i boligen, hvis den relative fugtighed på overfladerne er over 80%. Hvis du ikke sørger for at fjerne fugten og årsagen til den, vil skimmelsvampene komme tilbage efter kort tid.

3. Selv rens

Mindre områder med skimmelsvamp kan du selv afrense. Vask skimmelsvampen væk med et desinficerende middel som for eksempel Rodeoen elleret Professionelt middel som f.eks. Hysan el. ProtoxSkimmel, der afrenser og desinficerer effektivt mod skimmelsvamp og er desuden godkendt som svampemiddel.

4. Rense middel

 • ProtoxSkimmel
  ProtoxSkimmel er et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp.
 • Hysan
  Hysan® er et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp.
 • Rodalon
  Hvis skimmelsvampene kun dækker et lille areal, kan du rengøre det ramte område med desinfektionsmidlerne Rodalon.

Fremgangsmåden fremgår af brugsvejledningen på de forskellige produkter.Større områder kan f.eks. afrenses med tørdampafrensning. Metoden renser bygningsoverflader for skimmelsvampeangreb uden brug af kemikalier. Metoden er effektiv i både nye og ældre bygninger, hvor der er konstateret skimmelsvamp. Tørdampafrensning fjerner effektivt både svampesporer og rester af skimmelsvampevækst.


Kilder

Relevante artikler

VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt

Gør det selv

Hvornår kan jeg selv fjerne mug og skimmelsvamp?

Først, hvad er mug og hvad er skimmelsvamp? og Skal det behandles forskelligt.

MUG ER SKIMMELSVAMP, – Mug er med i gruppen af skimmelsvampe som omfatter flere tusinde arter, Ca 50 af disse forekommer ofte i bygninger som af en eller anden grund har et forhøjet fugtniveau, og her finder vi også årsagen til den grønne belægning på nogle af vore madvare.

Mug eller Skimmelsvamp
Mug eller Skimmelsvamp

Skimmelsvamp arter vi ofte finder på vore madvare er arterne Mucor og Rhizopus.

Mucor er en stor gruppe af skimmelsvampe, der indeholder flere tusinde arter. Det til trods indeholder støv fra huse uden fugt problemer kun få sporer fra disse skimmelsvampe. De kræver generelt et højt fugtniveau for at kunne vokse indendørs, hvor de bl.a. kan findes på beton, træ og i gulvtæpper.

Rhizopus stolonifer er en hurtigt voksende skimmelsvamp, der oftest trives på brød og frugt og ved høj fugtighed og høje temperaturer. Store mængder sporer i støvet kan derfor indikere en skade på indersiden af isoleringen eller ved et sprængt varmtvandsrør.

Læs mere om skimmelsvamp her: https://cbgroup.dk/skimmel-viden-generelt/

Hvorfor har jeg Mug / Skimmelsvamp i min bolig

Årsagen til der kommer Skimmelsvamp / Mug er at fugtigheden er relativ høj. For at der kan vokse skimmelsvamp skal der være en relativ fugtighed på over 75%, og den optimale temperatur mellem 20 og 30 oC.

Ved lavere temperaturer vokser vil skimmelsvampene langsomt, og væksten går normalt i stå, når temperaturen kommer under cirka 5 °C. – Skimmelsvampe kræver ikke lys til væksten.

Man skal være opmærksom på at skimmelsvampens vækst afhænger af fugtigheden på materialeoverfladen hvorpå skimmelsvampene sidder, og så den relative fugt i rummet har kun eller ingen betydning for miljøet der tillader skimmelsvamp. Derfor ses skimmelvækst ofte på flader der bliver nedkølet af kuldebroer i bygningskonstruktionen, eller steder hvor ydervægge koldere på grund af f.eks. møbler der står tæt op af væggen, selvom fugtigheden midt i rummet er lav.

Så hvornår kan du selv afrense skimmelsvampe i din bolig.

Skal Skimmelsvamp fjernes?
Skal Skimmelsvamp fjernes?

Der er stor forskel på hvornår skimmelsvamp påvirker dit helbred, og der er ingen der ved, hvor meget skimmelsvamp der skal til, før det er sundhedsskadeligt. Nogen eksperter mener, at du bør fjerne skimmelvækst med det samme for at være på den sikre side. Du kan nemlig ikke med sikkerhed vide, om du eller din familie hører til den gruppe, som er særligt følsomme over for skimmelsvampe.

Du vil sagtens selv kunne afrense mindre områder med skimmelsvamp / mug. Som tommelfingerregel taler vi et område mindre en 20 x 20 cm i opholdsrum og under ca. 2 m2, i rum som f.eks. ubenyttet loftrum eller kælder.

Er der områder med skimmelsvamp / mug, der er større end 20×20 cm i beboelsesrum og over 2 m2 i ubenyttet rum, bør du kontakte CB Group for professionel rådgivning – Vi har mange års erfaring med rådgivning omkring skimmelsvamp problematikker.

Inden du går i gang med at fjerne skimmelsvampen bør du støvsuge området med en støvsuger med et Hepa filter (Et Hepa filter fjerner partikler ned til 0,3 My med en effektivitet rating på 99,97%.), der vil kunne opfange skimmelsvampesporene så de ikke hvirvles ud sammen med “udstødningen” fra støvsugeren.

Sådan fjerner du skimmelsvamp / mug

Hvid eddike

Hvid eddike dræber 90% af alle former for skimmelsvamp / mug, der findes i boligen.  – Eddike pletter ikke normalt ikke de afrensede områder.  Gentag behandlingen indtil skimmelsvampen er forsvundet. Brug eventuelt en køkkensvamp til afvaskningen.

Rodalon

Rodalin indeholder fungicider, og forebygger skimmelsvampeangreb.  Lav en opløsning af Rodalon 1:10 og påfør opløsningen det angrebne område med en børste eller en svamp og lad den virke i min. 30 minutter. Effekten bliver større jo længere du lader opløsningen sidde. Vask derefter af med rent vand. Rodalon fjerner også lugt.

Klorin

Klorins evne til at bekæmpe skimmelsvamp afhænger af, blandingsforholdet.

Ufortyndet klorin er ret effektivt, men afbleger ret kraftigt, og bør derfor ikke bruges på materialer der ikke tåler afblegning, f.eks. vægge med farve, farvede fuger eller naturisten osv.

Være opmærksom på, at klorin indeholder stoffer, som er skadelige for dig og miljøet.

Protox Hysan eller Protox Skimmel

Ved gør det selv anbefaler CB Group at de benytter et af disse professionelle produkter.

ProtoxHysan og ProtoxSkimmel er specialmiddeler til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp. Derudover kan det bruges til en lang række andre formål som lugtfjernelse og desinfektion efter baktievækst og virus. ProtoxHysan kan påføres som traditionelt rengøringsmiddel. Se mere på http://protox.dk/produkter/hysan/video-om-hysan/

Når du er færdig med afrensningen
Når du er færdig med afrensningen, bør du støvsuge de berørte rum igen, da skimmelsvampesporerne kan være spredt under afrensningen, og kan være til gene for indeklimaet.

Sådan undgår du at skimmelsvampen kommer igen

Hvis du ikke ændre betingelserne for miljøet der tillader mug / skimmelsvampe vil der i løbet af kort tid igen være problemer med mug / skimmelsvamp vækst.

Mug / Skimmelsvamp kræver 4 ting for at kunne vokse: Varme, Ilt, Organisk materiale og Fugt.

Den største årsag til skimmelsvamp er, hvis der ikke er styr på fugtigheden i boligen. Skimmelsvamp kræver en Relativ Fugtighed på over 75% for at kunne etablere sig.

Den forhøjet fugt i boligen kan skyldes brud på klimaskærmen (indtrængende vand ude fra), en vandskade, hvis der er en kuldebro og endelig er der brugerrelateret fugt, som f.eks. skyldes at du tørres tøj inde, du ikke har aftræk fra badeværelset eller emfang, samt du ikke får udluftet din bolig korrekt ud.

Stil ikke møbler op ad kolde ydervægge – det kan give kondens og give et miljø der tillader skimmelsvamp / mug på væggen og på bagsiden af møblet.

Læs mere om fugt her: https://cbgroup.dk/skimmel-viden-fugtibygning-cb-group/

Tegn på en fugtig bolig:

 • Dug på indersiden af vinduer og i rudens nederste kant mod træværket.
 • Misfarvninger på vægge eller og inventar.
 • En muggen lugt i boligen – gerne ekstra tydelig i skabe og skuffer.
 • Fugt og svampevækst på vægge eller fuger. Tjek også bag billeder og møbler.
 • Skuffer og døre der binder fordi træet har suget fugt.
 • Tapet og maling der buler eller løsner sig.

Er Skimmelsvamp / Mug Sundheds farligt

Skimmelsvamp symptomer
Skimmelsvamp symptomer

Sundhedsfaren er ikke et veldefineret lægeligt begreb, og bedømmelse af sundhedsfare ved bygninger kræver en fælles byggeteknisk og sundhedsfaglig vurdering. Skimmelsvampe vurderes ikke til at være akut skadelige, og der er normalt ingen risiko ved i en kortere periode at færdes i en bygning med skimmelvækst.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at hvis man opholder sig i bygninger med skimmelsvamp over længere tid, kan det give sig udslag i de såkaldte indeklimasymptomer som irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

De sundhedsmæssige forhold bør dog altid fastlægges af en lægefaglig person, idet der altid er tale om en individuel vurdering fra sag til sag.

Der vil derfor ligeledes være en naturlig variation af skimmelsvamp ”neutrale påvirkning”, alt efter bygningens placering og omgivelser.

Anbefaling til udluftning af boligen

 • Den bedste forudsætning for et godt indeklima er, at der luftes ud tre gange om dagen med gennemtræk i fem til ti minutter, fx morgen, eftermiddag og aften.
 • Temperaturen bør ligge mellem 20-22 grader. Opvarmning og ventilation af boligen er med til at nedsætte risikoen for fugtskader i boligen. Det er vigtigt at holde en minimumstemperatur på 18 grader i alle boligens rum, så fugtskader undgås.
 • Luft ud med gennemtræk under og efter rengøring.
 • Hold badeværelsesdøren lukket, når du har været i bad, så fugtige luft kommer ud i boligens andre rum.
 • Undgå at tøj indendørs.

Forholdsregler ved håndtering af skimmelsvamp

 • Ved renovering af bygninger angrebet af skimmelsvamp, er det vigtigt at tage visse forholdsregler for at beskytte sig mod de store mængder partikler (svampesporer), som kan frigøres fra skimmelsvampe.
 • Derfor bør den, der udfører arbejde i bygninger med vækst af skimmelsvampe bære:
 • Støvtæt heldragt i svær bomuld eller støvtæt korttidsbeskyttelsesdragt (engangs-dragt), type 5, som beskytter mod sundhedsfarlige partikler.
 • Til dragten tætsluttende handsker og fodtøj.
 • Friskluftudstyr med overtryksventilering til ansigtsmaske, batteridrevet ventilator med filtre mindst som P3/A2-filtre. Ved store angreb anbefales helmaske.
 • Eventuelle sikkerhedsbriller.

For at begrænse støvudviklingen (støv kan indeholde store mængder sporer), kan det være nødvendigt at etablere en støvvæg med eventuelt sluse, så sporerne ikke spredes til andre dele af bygningen.

Ved rengøring er det ligeledes vigtigt at begrænse støvudviklingen. Det anbefales, at der bruges støvsuger med mikrofilter (fx HEPA-filter), samt at vandrette flader afvaskes.

Forholdsregler ved håndtering af skimmelsvamp
Forholdsregler ved håndtering af skimmelsvamp

Risikovurdering ved skimmelsvamp

Risikovurdering ved skimmelsvamp
Risikovurdering ved skimmelsvamp