Spring til indhold

Skimmel-viden-campingvogn

campingvogn vandskade

Fugt og skimmelsvamp i campingvogn


Campingvogne og autocamper

1. Skader

Skimmelsvamp i campingvogne kan blive en dyr oplevelse. Vær derfor opmærksom på tegn, som kunne indikere problemer med skimmelsvamp og fugt før du køber en eventuelt brugt campingvogn eller autocamper, eller inden du tager på tur i din egen. Fugtskader på campingvogne og autocampere er et problem specielt i ældre vogne. Skimmelsvamp, fugt- og rådskader er det værste der kan overgå en campingvogn og autocamper, da det kan udvikle sig til en uoverskuelig renovering.

2. Utætheder

Skimmelsvampe og råd i campingvogne kommer enten på grund af fugt fra utætheder, og eller kondens der opstå som følge af dårlig isolering og utilstrækkelig ventilation. Typisk er campingvogne og autocampere opbygget med vægge og tag i et let træ eller metalskelet, med et lag isolering i mellem. Herefter er den beklædt yderst med enten tynde aluminiums eller glasfiberplader, og inderst plast eller træ vægbeklædning. Denne type konstruktion er utrolig sårbar og har pga. konstruktioner med lav isoleringsværdi, problemer med kulde-broer.

3. Træ

Træ har mange fordele, da det både er let og smidig, samtidig med at det er nemt at bearbejde, men en af ulemperne ved at campingvognes opbygning i træ er træets evne til at optage fugt, og navnlig de meget lette træsorter der anvendes, virker nærmest som svampe, når der er fugt i nærheden, og derved fremkommer et miljø for Råd og Skimmelsvamp i og på vognens konstruktioner.
 

4. Udsatte områder

Der er mange steder hvor der er risiko for, at vand kan forvolde problemer. Først og fremmest er hele undersiden, udsat i vådt føre, da den nærmest bliver spulet. Bagenden udgør også en stor risiko for utætheder, da der under kørsel dannes et vakuum bag camperen. Det gælder ved samlinger i top, bund og hjørner, og ikke mindst ved eventuelle serviceklapper eller vinduer.

5. Sårbare vinduer og døre

Vognsiderne er ligeledes sårbare ved vinduer og døre, og de forreste hjørner i delintegrerede og alkovemodeller er meget udsatte, især i den nederste del. Indenfor er det omkring håndvaske og brusebund, hvor der kan opstå utætte fuger.Hvis der er fugt problemer, vil der næsten altid være risiko for skimmelsvampvækst på eller i vognens opbygninger.

Skimmelsvamp i campingvogn

1. Miljø for vækst

Skimmelsvampe vokser når de rigtige betingelser såsom fugt og varme er tilstede. Når den relative fugtighed i længere tid overstiger 75-85% vil der være vækstbetingelser for skimmelsvampvækst. De fleste skimmelsvampe vokser bedst ved 15-28 graders C. Nogle skimmelsvampe typer kan vokse ved lave temperaturer (5-10 graders C) mens andre skimmelsvampe kan vokse ved høje temperaturer (50 graders C). Er der tilstrækkelig fugt kan skimmelsvampen også vokse på støv og skidt, der sidder fast på/i uorganisk materialer som isolering, plastmaterialer, glasfiber osv.
 

2. Tegn på skimmelsvamp

 • Synlige misfarvninger – Skimmelsvamp ses oftest som sorte, brune eller grønne lodne pletter på eksempelvis vægflader, træ, møbler eller tæpper osv. 
 • En karakteristisk muggen ”kælderlugt” kan være tegn på skimmelsvamp.
 • Skjolder på inventar, vægge eller lofter, kan det være tegn på en skjult eller periodisk vandskade. Selvom skjoldene er tør, kan det godt være fugtigt bagved.
 • Gener – Skimmelsvamp kan give anledning til allergiligende symptomer
 

3. Ophold i rum med skimmelsvamp vækst

Færdes man i et rum med dårligt indeklima, kan det give et udslag i de såkaldte indeklimasymptomer som irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrations besvær. Det rammer især følsomme eller syge personer samt børn og voksne, der i forvejen har astma, høfeber eller allergi. Det er ikke akut skadeligt, og der er normalt ingen risiko ved  korte ophold i rum med skimmelsvampevækst.

4. Få afklaret din mistanke

Har du mistanke om fugt eller skimmelsvamp i din campingvogn, autocamper, båd eller ligende kan CB Group være behjælpelig med fugtmålinger og skimmelsvampeteste inden du gør et eventuelt køb eller tager på ferie.

Kilder

Relevante artikler

Skimmelsvamp i isolering 

Sådan fjernes skimmelsvampen

Fugt og skimmelsvamp i campingvogn

Skimmelsvamp i campingvogne kan blive en dyr oplevelse. Vær derfor opmærksom på tegn, som kunne indikere problemer med skimmelsvamp og fugt før du køber en eventuelt brugt campingvogn eller autocamper, eller inden du tager på tur i din egen. Fugtskader på campingvogne og autocampere er et problem specielt i ældre vogne. Skimmelsvamp, fugt- og rådskader er det værste der kan overgå en campingvogn og autocamper, da det kan udvikle sig til en uoverskuelig renovering.

Utætheder

Skimmelsvampe og råd i campingvogne kommer enten på grund af fugt fra utætheder, og eller kondens der opstå som følge af dårlig isolering og utilstrækkelig ventilation. Typisk er campingvogne og autocampere opbygget med vægge og tag i et let træ eller metalskelet, med et lag isolering i mellem. Herefter er den beklædt yderst med enten tynde aluminiums eller glasfiberplader, og inderst plast eller træ vægbeklædning. Denne type konstruktion er utrolig sårbar og har pga. konstruktioner med lav isolerings værdi, problemer med kulde-broer.

Konstruktion

Træ har mange fordele, da det både er let og smidig, samtidig med at det er nemt at bearbejde, men en af ulemperne ved at campingvognes opbygning i træ er træets evne til at optage fugt, og navnlig de meget lette træsorter der anvendes, virker nærmest som svampe, når der er fugt i nærheden, og derved fremkommer et miljø for Råd og Skimmelsvamp i og på vognens konstruktioner.

Udsatte områder

Der er mange steder på en campingvogn hvor der er risiko for, at vand kan forvolde problemer. Først og fremmest er hele undersiden, udsat i vådt føre, da den nærmest bliver spulet. Bagenden udgør også en stor risiko for utætheder, da der under kørsel dannes et vakuum bag camperen. Det gælder ved samlinger i top, bund og hjørner, og ikke mindst ved eventuelle serviceklapper eller vinduer.

Andre sårbareheder

Vognsiderne er ligeledes sårbare ved vinduer og døre, og de forreste hjørner i delintegrerede og alkovemodeller er meget udsatte, især i den nederste del. Indenfor er det omkring håndvaske og brusebund, hvor der kan opstå utætte fuger.Hvis der er fugt problemer, vil der næsten altid være risiko for skimmelsvampvækst på eller i vognens opbygninger.

Skimmelsvamp i campingvognen

Skimmelsvampe vokser når de rigtige betingelser såsom fugt og varme er tilstede. Når den relative fugtighed i længere tid overstiger 75-85% vil der være vækstbetingelser for skimmelsvampvækst. De fleste skimmelsvampe vokser bedst ved 15-28 graders C. Nogle skimmelsvampe typer kan vokse ved lave temperaturer (5-10 graders C) mens andre skimmelsvampe kan vokse ved høje temperaturer (50 graders C). Er der tilstrækkelig fugt kan skimmelsvampen også vokse på støv og skidt, der sidder fast på/i uorganisk materialer som isolering, plastmaterialer, glasfiber osv.

Tegn på skimmelsvamp i campingvognen

 • Synlige misfarvninger – Skimmelsvamp ses oftest som sorte, brune eller grønne lodne pletter på eksempelvis vægflader, træ, møbler eller tæpper osv.
 • En karakteristisk muggen ”kælderlugt” kan være tegn på skimmelsvamp.
 • Skjolder på inventar, vægge eller lofter, kan det være tegn på en skjult eller periodisk vandskade. Selvom skjoldene er tør, kan det godt være fugtigt bagved.
 • Gener – Skimmelsvamp kan give anledning til allergiligende symptomer

Ophold i campingvogn med skimmelsvamp

Færdes man i et rum med dårligt indeklima, kan det give et udslag i de såkaldte indeklimasymptomer som irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrations besvær. Det rammer især følsomme eller syge personer samt børn og voksne, der i forvejen har astma, høfeber eller allergi. Det er ikke akut skadeligt, og der er normalt ingen risiko ved  korte ophold i rum med skimmelsvampevækst.

Tør jeg købe brugt campingvogne?

I diverse forummer kan man læse om folks tvivl når det handler om fugt og svamp i campingvogne. F.eks.

Vi har en campingvogn og vi synes den lugter lidt gammel indvendig, er der nogen der har et godt råd til at få lugten væk-  eller Når vognen har stået uopvarmet en uges tid, kommer der fugt på det indvendige af træet, i klædeskabet – Vi har mulighed for at købet en campingvogn. Men den har fået fugt (og svamp) ved vinduet. Det er desværre også gået i taget. Er der nogen der ved ???

Forsikringen dækker ikke

Når det gælder forsikringer vil man generelt møde disse Generelle undtagelser

 • Forringelse af campingvogne og autocamper, der er en følge af brugsslitage samt skade, der er en følge af vejrligets påvirkning fx fugt, råd, svamp, tæring, rust og frostsprængning.

Vær opmærksom når du køber brugt campingvogn – camper

Vær særlig opmærksom på Skimmel-, Fugt- og Rådskader før du køber en brugt campingvogn eller autocamper, eller inden du tager på tur i din ”gamle ”Campingvogn/Camper.

Fugtskader på campingvogne

Fugtskader på campingvogne og autocampere er et problem specielt i ældre vogne. Skimmelsvamp, Fugt- og Rådskader er det værste der kan overgå en campingvogn og autocamper, da det kan udvikle sig til en nærmest uoverskuelig renovering.

Skimmelsvampen og råd i campingvogne kommer enten pga. af fugt indtrængning ved utætheder, og eller kondens der opstå pga. dårlig isolering og utilstrækkelig ventilation.

Det er lidt forskelligt hvordan vognene er opbygget, men vægge og tag i campingvogne er altid lavet over et let træ eller metalskelet, der med et lag isolering i mellem, og er beklædt yderst med enten tynde aluminiums eller glasfiberplader, og inderst er beklædningen plast eller træ. I nogle nyere vogne er vognen opbygget i en sammenstøbt sandwich konstruktion, men de har alle forstærkninger i vægge og tag.

Træ i campingvogne har mange fordele, da det både er let og smidigt, samtidig med at det er nemt at bearbejde, men en af ulemperne ved at campingvognes opbygning i træ er træets evne til at optage fugt, og navnlig de vogne meget lette træsorter, virker trækonstruktionen nærmest som svampe, der suger fugten til sig og derved fremkommer et miljø for Råd og Skimmelsvamp i og på vognens konstruktioner.

Der er mange steder, hvor der er risiko for at vand kan trænge ind i trækonstruktionen. Først og fremmest hele undersiden, som jo i vådt føre nærmest bliver spulet. Bagenden udgør også en stor risiko for utætheder, da der under kørsel dannes et vakuum bag autocamperen. Det gælder ved samlinger i top, bund og hjørner, og ikke mindst ved eventuelle serviceklapper eller vinduer. Vognsiderne er ligeledes sårbare ved vinduer og døre, og de forreste hjørner i delintegrerede og alkovemodeller er meget udsatte, især i den nederste del. Indenfor er det omkring håndvaske og brusebund, hvor der kan opstå utætte fuger.

Risiko for skimmelsvampvækst

Hvis der er fugt problemer, vil der næsten altid være risiko for skimmelsvampvækst på eller i vognens opbrydninger.  Skimmelsvampe vokser på fugtige overflader (Relativ Fugt over 75 %) af organiske materialer. Er der tilstrækkelig fugt kan skimmelsvampen også vokse på støv og skidt, der sidder fast i uorganiske materialer som isolering, plastmaterialer osv.

Lægge mærke til følgende

Der er grund til at lægge mærke til følgende, som kan være tegn på fugt og skimmelsvamp:

Synlig skimmel skimmelsvampe er brune, grønne, sort eller grå pletter på fx møbler, vægflader, træ eller tæpper osv.

En karakteristisk muggen ”kælderlugt” kan være tegn på skimmelsvamp.

Skjolder på inventar, vægge eller lofter, kan det være tegn på en skjult eller periodisk vandskade. Selvom skjolden er tør, kan det godt være fugtigt bagved.

Hvis man opholder sig i en vogn med dårligt indeklima, kan det give sig udslag i de såkaldte indeklimasymptomer som irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Det rammer især følsomme personer samt børn og voksne, der i forvejen har astma, høfeber eller allergi, men Skimmelsvampe normalt er ikke akut skadelige, og der er normalt ingen risiko ved i en kortere periode at færdes i en rum/lokaler med skimmelvækst.

Har du mistanke om fugt eller skimmelsvamp i din campingvogn kan Termo-service være behjælpelig med fugtmålinger og skimmelsvampeteste af din campingvogn/autocamper inden du tager den i brug.

Fugttest U2

Fugttesten er det mindste eftersyn der udføres på DCU Test Center. Her bliver campingvognen gennemgået for fugt/karosseritræthed, idet luftfugtigheden måles på udvalgte steder i vognen. Der måles på 3 forskellige punkter i vognen: Målepunkt 1 findes midt på en væg, punkt 2 findes på en væg ved et spant og punkt 3 findes ved en fæsteplade. Derudover måles for generel fugt og vand i konstruktionen. Efter endt test forsynes vognen med et DCU Test årsmærke. Fugttesten består af følgende målinger:

 • Målepunkt 1: Fugtigheden i højre hjørne for og bag, venstre hjørne for og bag, gas kassen, døren, skærmkassen samt midt på sidevæggene måles. Fugtværdien må på disse steder ikke overskride 6%. Ved værdier på 15% og derover bør der foretages reparation.
 • Målepunkt 2: Fugtigheden måles ved alle vinduer i vognen. Fugtværdien må her ikke overskride 14%. Ved værdier på 25% og derover bør der foretages reparation.
 • Målepunkt 3: Fugtigheden ved taglugen, skorstenen, antennen, front- og baglygter, skubhåndtag, serviceklap, kassette wcklap, tagventil, emhætteventil og evt. anden gennemføring måles. Fugtværdien må ikke overskride 19%.
 • Konstruktionen: Til sidst måles for fugt i konstruktionen, hvilket må ligger på max 20%, mens der maksimalt må være 25% frit flydende vand i konstruktionen.
Fugt i campingvogn
Fugt i campingvogn

Sådan foregår en DCU-fugttest

http://www.aktive-campister.dk/Campingvogn/Fugttest.pdf

Undgå fugt – vinterklargør campingvognen

Vask og tøm campingvognen.

Fugten er campingvognens fjende nummer ét. Derfor er det af afgørende betydning, at man klargøre campingvognen inden den sættes i vinterhi.

Campingvognen udvendig.

Din campingvogn kan godt overvintre udenfor – helst under et halvtag eller en carport. Se efter at skorsten og udluftningsventiler ikke er tildækket, af f.eks. presenning, sne osv. Står campingvognen ude bør du fjerne sne fra taget, samt sne der ligger under vognen, ligeledes bør campingvognen ikke bliver udsat for større mængder regn.

Det er vigtigt se efter utætheder i karosseriet, omkring vinduer, dør og lemme. Alle samlinger og gennemføringer have et kritisk blik. Ved utætheder vil der være risiko for at der trænger fugt ind i campingvognen. Bliver der konstateret utætheder bør disse udbedres. Fugt i campingvognskonstruktionen kan medføre råd og skimmelsvamp.

Vær opmærksom på aluminiums listerne, – disse listerne fungerer som tætning for de skruer som sidder inde under og danner samling mellem to plader, hvis der trænger fugt ind her kan fugten have direkte afgang til campingvognens konstruktion.

Campingvognen Indvendig.

Langt det meste af udstyret i vognen, kan uden problemer overvintre i vognen, men man kan selv gøre lidt for at forebygge fugtskader.

Det vil være en god ide at fjerne inventar og brugsting der kan suge fugt, så som hynder, gardiner, tæpper, måtter, gamle blade, køkkenrulle osv.

Man kan forebygge mug og skimmelsvamp på overfladerne ved at rengøre disse med et desinfektionsvæske for at fjerne eventuelle rester af organisk materiale (fedtstof), der vil kunne give grobund for mug og skimmelsvamp.

Åbn alle skabe og låger

Åbn alle skabe og låger, så luften frit kan passere rundt i vognen. Ligger der ting i skabe der kan blokere for fri luftvandring, bør disse fjernes.

Er der fugtskjolder eller muglugt i campingvognen, så kan det være tegn på en utæthed i campingvognen og der vil være risiko for en fugtophobning i campingvognens konstruktion. Er det tilfældet bør skaden findes og udbedres så hurtigt som muligt.

Se efter at alle tvangsudluftningerne intakte, så der kan ske den udluftning af campingvognen.

Vær opmærksom på, at ikke nødvendigvis er en god idé – fugtposer kan tiltrække fugt udefra.

Campingvognens vintertjek

 • Undgå fugt i campingvognen – Fugtposer kan tiltrække fugt udefra ind i campingvognen.
 • Undgå fugt i campingvognen – Fjern hynder, madrasser, gardiner og gulvtæpper.
 • Undgå fugt i campingvognen – Fjern klude, aviser og andre ting, der holder på fugt.
 • Undgå fugt i campingvognen – Åbn alle skabe og låger, så luften frit kan passere rundt i vognen.
 • Undgå fugt i campingvognen – Se efter at alle tvangsudluftningerne intakte.
 • Undgå fugt i campingvognen – Fjern sne og is løbende, hvis vognen står udendørs.
 • Undgå fugt i campingvognen – Varm vognen op en gang om måneden.
 • Vinterklargør campingvognen – Tøm vand fra alle rør og beholdere.
 • Vinterklargør campingvognen – Klos campingvognen på benyt kun støttebenene som støtter.
 • Vinterklargør campingvognen – Smør hængsler og døre med olie.
 • Vinterklargør campingvognen – Pump dækkene til max, ellers er der risiko for de sætter sig og tager skade.

Få afklaret din mistanke

Har du mistanke om fugt eller skimmelsvamp i din campingvogn, autocamper, båd eller ligende kan CB Group være behjælpelig med fugtmålinger og skimmelsvampeteste inden du gør et eventuelt køb eller tager på ferie.