Spring til indhold

skimmel-viden-arter

Svampebillede arter

VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt

Skimmelsvampe arter


Allergi fremkaldende skimmelsvamp

1. Alternaria

Findes overalt i naturen, lever på planter, frugter, grøntsager, råddent træ i kompost og jord. På fugtige vindueskarme og vægge, ofte i baderum.
Symptomer: Giver astma.
Udsende:  Svampekolonier er sorte til olivensorte eller grå.

2. Cladosporium

De fleste sporer i luften udendørs kommer fra Cladosporium svampe.Kan forekommer på tapeter, fugtige vindueskarme og træværk ofte i baderum.
Symptomer: Er allergigivende.
Udsende: Svampekolonier olivengrønne -olivenbrune.

3. Penicillium

Kaldes penselskimmel, da kæder af sporer ligner hårene på en pensel, når svampen ses i mikroskop. Mange arter, almindelig i jord og rådnende planter. Kendes fra jordslåede tapeter. Især på fugtigt tapet, spånplader og isolering.
Symptomer: Ingen
Udsende: Hvide og grønlige kolonier

4. Mucor

Kaldes også mugsvamp. Er almindelig på frugt og frugtholdige fødevarer og ses ofte i husstøv og kan gro på fugtigt træ.
Symptomer: Giver høfebersymptomer og luftvejsallergi.
Udsende:  Svampekolonier er sorte til olivensorte eller grå.


Typiske vandskadesvampe

1. Aspergillus vericolor

Forekommer på våde celluloseholdige materialer. Den afgiver en karakteristisk skimlet lugt. Vokser på fugtigt træværk, på spånplader og forurenedematerialer.
Symptomer: Ingen
Udsende: Danner kolonier med hvide, gule til orangegule og orangegrønne farver

2. Chatomium

Almindelig forekomst på våde celluloseholdige byggematerialer, som kan nedbrydes. Afgiver en ubehagelig skimmellugt.
Symptomer: Giver indeklimasyge.
Udsende: N/A

3. Stachybotrys chartarum

Nedbryder celluloseholdige materialer. Vokser ofte på våde gipsplader der er beklædt med pap. Vokser også på vådt tapet.
Symptomer: Når den vokser udvikler den luftformige forbindelser, der irriterer huden og som nedsætter immunforsvaret.
Udsende: Danner mørke kolonier i brunlige og grønne farver.

4. Trichoder ma viride

Nedbryder cellulose. Forekommer på træ og på materialer baseret på træ.
Symptomer: Forekommer også i støvet på våde isoleringsmåtter. Kan give irritation af hud og åndedrætsbesvær.
Udsende: Danner lysegrønne kolonier.

5. Ulocladium

Vokser under fugtige forhold i celluloseholdige byggematerialer, findes på døde plantedele i naturen.
Symptomer: Kan give luftvejsallergi.
Udsende: Danner sorte til oliven grønne kolonier.

6. Falske hvide svampe

Hvid skimmel kan forveksles med de hvide krystaller, der kan forekomme på murværk og som er forårsaget af udsaltning (salpeterudtræk).Saltudtræk virker hæmmende på skimmel, men lige ved siden af kan der være masser af skimmel.
Symptomer: Ingen
Udsende: Ingen


Hold fugt og skimmelsvamp ude af boligen

1. Gode råd

  • Hold din bolig tør.
  • Luft ud og brug emhætten.
  • Tør ikke tøj i boligen.
  • Vær opmærksom på skjolder eller våde pletter i din bolig.

2. Flere gode råd

  • Få repareret vandskader hurtigt.
  • Hold boligen ren ved jævnlig rengøring. Støv indeholder ofte sporer og andre dele fra skimmelsvampe.
  • Anvend kun helt tørt brænde i brændeovn og pejs, og undgå at have brænde med skimmelsvamp liggende indendørs.

Arter af skimmelsvampe

Forskere har fundet mere end 50 forskellige arter af skimmelsvampe i fugtige og vandskadede bygninger. Kun omkring en femte del af disse er almindelige og optræder som oftest i fugtige og vandskadede bygninger i Danmark. Forneden ses et udpluk af de mest gense skimmelsvampe arter i Danmark. Hver af disse har forskellige fortrukne levevilkår, hvilket betyder, at de fortrækker at vokse på/i forskellige materialer ved forskellige temperatur og fugtighed. Denne viden gør det derfor muligt, at indgrænse en eventuel skjult vandskade ved at kigge nærmere på de arter som optræder i bygningens indeklima. Dette kan opnås ved hjælp af en skimmelsvamp analysemetode kaldt DNA. Læs mere om DNA-analysemetoden her.

 

Universal fungi

Universal fungi angiver den totale mængde af svampesporer i prøven. I de fleste huse vil hovedparten af svampesporer stamme fra udendørsluften, og derfor kan mængden også være meget høj, uden at det er tegn på fugt i den pågældende bygning. Mængden vil også variere meget i løbet af årstiderne med høje niveauer om sommeren og efteråret og meget lave niveauer om vinteren.
Det er derfor nødvendigt at sammenholde den samlede mængde svampesporer med de andre arter/grupper for at kunne vurdere, om der er skimmelvækst i bygningen.


A

Acremonium strictum
Acremonium strictum kan i naturen findes i jord og dødt plantemateriale og kan derfor også forekomme naturligt i mindre mængder indendørs. Et større antal sporer i støvet er dog tegn på indendørsvækst som kan forekomme på eksempelvis beton, puds vådt tapet eller træmaterialer.

Alternaria alternata

Denne svamp er globalt udbredt og lever primært af at nedbryde dødt organisk materiale. Sporer fra Alternaria alternata spredes i luften i sommerhalvåret og vil derfor også forekomme naturligt indendørs i begrænsede mængder. I DNA-analyse bruges sporerne til at vurdere støvets alder. I sjældne tilfælde kan svampen vokse i bygninger og afgive store mængder sporer, hvilket kan være meget problematisk for svampeallergikere.

Aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus trives som de fleste andre Aspergillus arter ved relativt høje temperaturer, hvilket gør fugtige og opvarmede boliger til oplagte vækstområder. Aspergillus fumigatus er en af de få skimmelsvampe, der er potentielt patogene for personer med svækket immunforsvar, f.eks. organtransplantat- og aids-patienter, da den kan invadere lungevævet (aspergillosis). Svampen kan også producere flere forskellige mycotoxiner, der kan give gener, og kan desuden fremkalde allergiske reaktioner. Det skal dog bemærkes, at Aspergillus fumigatus også findes naturligt i udendørsluften, og at den kun sjældent giver anledning til alvorlige problemer.

Aspergillus glaucus grp.

Dette er en samling af forskellige Aspergillus arter, der primært forekommer naturligt i de varmere egne. I boliger kan de bl.a. findes på madvarer, i gulvtæpper og på gipsvægge. Aspergillus glaucus-arterne kræver lavere fugtighed end visse andre skimmelsvampe, og derfor kan tilstedeværelsen af mange Aspergillus glaucus-sporer, men manglen på de mere fugtkrævende svampe, være tegn på en fugtskade uden høje fugtniveauer.

Aspergillus niger
Aspergillus niger er en hyppigt forekommende svamp, både i naturen og boligen. Den danner sorte kolonier som ofte kan ses på grøntsager og frugter, men kan også vokse i jord fra potteplanter og på bygningsmaterialer. Den trives ved høj temperatur og ved lavere fugtniveauer end visse andre skimmelsvampe, og kan derfor vokse ved selv mindre fugtskader. Aspergillus niger kan være patogen for personer med et svækket immunforsvar.

Aspergillus versicolor
Aspergillus versicolor er en af de mindst krævende svampe hvad angår vækstbetingelser og er derfor udbredt over hele jorden fra de arktiske egne til det døde hav og er ligeledes blandt de hyppigste svampe I fugtige bygninger, hvor der kun er brug for et let forhøjet fugtniveau for at den kan vokse. Sporer fra Aspergillus versicolor findes naturligt i mindre mængder i tørre bygninger, mens der i fugtskadede bygninger kan forekomme meget høje niveauer.


C

Chaetomium globosum
Denne hurtigt voksende svamp kræver høj fugtighed og ses ofte på beton og cellulose indeholdende materialer som f.eks. tapet og træ. Den er kun til stede i lave niveauer i udendørsluften, og derfor er selv et mindre antal sporer i en støvprøve en stærk indikation på, at bygningen har eller har haft en fugtskade. Chaetomium globosum kan producere mycotoxiner, der er mistænkt for at kunne give gener for personer, der opholder sig i fugtskadede bygninger.

Cladosporium cladosporioides

Sporer fra Cladosporium cladosporides forekommer i massive mængder i udendørsluften, især hen over sensommeren og i det tidlige efterår, og der vil derfor naturligt være sporer fra disse svampe i husstøv, som kan bruges til at vurdere støvets alder. Cladosporium cladosporides kan dog også vokse indendørs, hvor den trives ved lavere temperaturer og varierende fugtighed, f.eks. i et tagrum med utætheder i taget, hvor skiftevis vådt og tørt vejr giver ideelle vækstbetingelser.

Cladosporium herbarum
Sporer fra Cladosporium herbarum er de mest talrige af alle svampesporer i udendørsluften og kan give allergikere gener om sommeren og efteråret, hvor niveauet er højest. I fugtige boliger kan man finde Cladosporium herbarum på bl.a. tapet og træværk. Se i øvrigt Cladosporium cladosporides.

Cladosporium sphaerospermum
Cladosporium sphaerospermum forekommer naturligt i udendørsluften, men kan også vokse i boliger på f.eks. tapet, gipsvægge, malede overflader og træ, hvor den kræver mindre fugt end de fleste skimmelsvampe. Se i øvrigt Cladosporium cladosporides.


M

Mucor/rhizopus grp.
Mucor/rhizopus grp. er en stor gruppe af skimmelsvampe, der indeholder flere tusinde arter. Det til trods indeholder støv fra huse uden fugt problemer kun få sporer fra disse skimmelsvampe. De kræver generelt et højt fugtniveau for at kunne vokse indendørs, hvor de bl.a. kan findes på beton, træ og i gulvtæpper.


P

Pen/Asp/Pae grp. 
Denne store gruppe indeholder alle svampe fra slægterne PenicilliumAspergillus og Paecilomyces. Sporer fra disse svampe findes naturligt i udendørsluften og aflejres derfor også i støv i bygninger uden fugtproblemer. Ved fugtskader er de dog blandt de første skimmelsvampe til at vokse frem og kan hurtigt afgive et stort antal sporer til indeklimaet. Flere af arterne kan vokse ved relativt lav fugtighed.

Penicillium chrysogenum
Penicillium chrysogenum er bedst kendt for at producere antibiotikummet penicillin, et giftigt stof for bakterier, men ikke for mennesker, hvilket gør det velegnet til behandling af visse bakterielle infektioner. Penicillium chrysogenum kan dog også producere mycotoxiner og forårsage allergiske reaktioner, så denne skimmelsvamp kan være meget problematisk i boliger. Denne skimmelsvamp findes kun i mindre mængder i udendørsluften, og større mængder i boligstøv er derfor en stærk indikation på, at indeklimaet er påvirket af en fugtskade med skimmelvækst. Penicillium chrysogenum kan vokse under lavere temperaturer og fugtighed end de fleste skimmelsvampe.

Penicillium expansum
Penicillium expansum vokser ofte på frugt, hvor den kan producere mykotoksiner og ødelægge fødevaren. I bygninger vokser den hyppigt på træværk, og er, pga. dens evne til at producere mykotoksiner, mistænkt for at give gener for personer, der opholder sig i bygninger, hvor den vokser. Penicillium expansum kræver relativt høje fugtniveauer for at trives.


R

Rhizopus stolonifer
Rhizopus stolonifer er en hurtigt voksende skimmelsvamp, der oftest trives på brød og frugt og ved høj fugtighed og høje temperaturer. Store mængder sporer i støvet kan derfor indikere en skade på indersiden af isoleringen eller ved et sprængt varmtvandsrør.


 S

Stachybotrys chartarum
Stachybotrys chartarum kan producere mycotoxiner og er formentlig ansvarlig for en del af de gener, der kan associeres med at opholde sig i en fugtig bygning. Arten vokser især på gipsplader eller tapet og kræver et højt og vedvarende fugtniveau over længere tid – typisk i forbindelse med ældre og større fugtskader. Stachybotrys chartarums sporer er tunge, og modsat de fleste andre svampesporer spredes de ikke særlig effektivt i luften. Hvis de registreres i en støvprøve, er prøven formentlig taget tæt på skadesstedet. Sporerne findes kun i et meget lavt niveau i udendørsluften, og derfor vil selv et meget lavt antal sporer give en stærk indikation på, at indeklimaet er påvirket af en fugtskade.

Streptomyces spp.
Streptomyces spp. er ikke en skimmelsvamp, men en gruppe af bakterier, der primært findes i jord, hvor de udskiller stoffer, der giver den karakteristiske jordslåede lugt. Streptomyces spp. ses hyppigt i forbindelse med fugt i gulvkonstruktioner og klaplag, men kan også finde vej til støvet via udendørs kontaminering, f.eks. fra hunde eller katte, der bringer jord ind i boligen. Streptomyces spp. er i stand til at producere en lang række organiske forbindelser, hvoraf nogle kan forværre indeklimaet og give gener.


T

Trichoderma viride
I naturen lever denne skimmelsvamp på dødt træ og i jorden, hvor den kan angribe andre svampe. I bygninger kan den vokse på træholdige skader med høj fugtighed og gerne høj temperatur. Ved vandskader kan den vokse meget hurtigt, og selv få sporer i støvet indikerer en fugtskade.


U

Ulocladium chartarum
Ulocladium chartarum ses relativt sjældent vokse i bygninger, selv i forbindelse med fugtskader. Ved høje fugtniveauer over lang tid kan den dog ses vokse på f.eks. træ, tapet og gipsplader. Udendørsniveauet er meget lavt, så selv få sporer i støvet indikerer et fugtproblem.


 W

Wallemia sebi
Wallemia sebi er meget vanskelig at identificere med traditionelle metoder. Selv i tørre bygninger vil man som regel finde et mindre antal sporer fra Wallemia sebi, der stammer fra udendørsluften, men ved indendørsvækst kan antallet af sporer stige meget kraftigt og give gener for allergikere. Sporerne er desuden meget små og formodes at kunne trænge langt ned i luftvejene. Wallemia sebi kan vokse ved relativt lave fugtniveauer.

Kilder

Associations between Fungal Species and Water-Damaged Building Materials

Relevante artikler

VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt