Spring til indhold

skimmel-viden-analyse

Skimmelsvamp analyse metoder


VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt


Overflade-test (Mycometer®-surface metoden)

Mycometer surface test

1. Synlig skimmelsvamp

For at bestemme koncentrationen af skimmelsvamp, er det nødvendigt med en Mycometer test overfladetest. En overfladetest måler mængden af skimmelsvamp på en overflade, og kan derfor tages på steder, hvor skimmelsvampen er synlig, eller steder, hvor man har mistanke om skimmelsvamp.

2. Indikering af skimmel

Man kan f.eks. godt have fugtige plamager på væggene, uden af der er tale om svamp. Sandsynligheden for skimmelsvamp er dog betydeligt større på fugtige overflader. En overfladetest kan bruges til at indikere, hvor stort problemet med skimmelsvamp er, men den kan kun måle niveauet af skimmelsvamp på det område, hvor testen er taget. En overfladetest bør derfor anvendes sammen med både en lufttest eller en DNA-test.

3. Dokumenteret test

Som den eneste metode for måling af skimmelsvampe i bygninger, er Mycometer®-testen videnskabeligt dokumenteret, og metoden giver i klare og forståelige resultater.

4. Gør-det-selv test

Mycometer overflade test kan tilsendes med posten som en gør det selv test. Når vi får testen retur vil vi analyserer det i  vores laboratoriet, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende. Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Pris: 900 kr. inkl. moms

5. Tekniker tager prøven

Når vores tekniker er hos kunden, tager vi en dialog om hvilke tests der ville være mest relevant for den enkelte kunde. Derfor kan vi tage Mycometer overfladetest hos kunden, der efterfølgende bliver analyseret i vores laboratorie, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende.

Pris: 800 kr. inkl. moms

6. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så kontakt os på 29821361 eller Info@cbgroup.dk og få personlig rådgivning.


Luft test (Mycometer®-air metoden)

Luftmåling af skimmelsvamp

1. Indåndingsluften testes for giftig sporer

Denne test siger noget om den luft man indånder. Lufttesten er også god til at spore skimmelsvampe som ikke kan ses, men som stadig sender sundhedsskadelige sporer ud i luften. Ens bolig kan derfor godt være ramt af skimmelsvamp, selvom det ikke kan ses med det blotte øje. Det kan f.eks. være, hvis skimmelsvampen sidder inde i væggen, bag tapetet eller i et skab.

2. Sporing af inficerede område

En lufttest kan hjælpe med at finde frem til det inficerede område, så man kan komme skimmelsvampen til livs. Få derfor foretaget en Skimmelsvamp mycometer test. Lufttesten udføres ved en kontrolleret luftmåling (af tekniker), som efterfølgende analyseres, for at afgøre om der er sporer af skimmelsvamp i de luftpartikler man indånder. Mycometer®-air testen er en standardiseret metode.

3. Tekniker tager prøven

Når vores tekniker er hos kunden, tager vi en dialog om hvilke tests der ville være mest relevant for den enkelte kunde. Det kræver udstyr som på billedet,  da der skal pustes en kontrolleret mængde luft igennem et filter. Efterfølgende bliver prøven analyseret i vores laboratorie, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende.

Pris: 800 kr. inkl. moms

4. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så kontakt os på 29821361 eller Info@cbgroup.dk og få personlig rådgivning.


DNA-test (HouseTest DNA-analyse metoden)

DNA house test

1. Skjult skimmel

DNA prøven er en analyse, der ud fra en støvprøve kan afgøre om der er vækst af skimmelsvamp i den pågældende bygning, hvor støvprøven er taget. DNA-analysen kan også bidrage til opsporing af skjult skimmelsvamp, da forskellige arter skimmelsvamp har forskellige foretrukne voksesteder. Herved begrænses de destruktive indgreb i boligen.

2. DNA identificering

Analysen foregår ved at en støvprøve opsamles i bygningen ved hjælp af en speciel vatpind, og indsendes til et laboratorium. Her analyseres prøven for indhold af DNA fra skimmelsvamp. DNA-molekylet er en bestanddel af alle levende organismer og kan anvendes til at identificere og skelne mellem forskellige arter, da alle arter har en unik DNA-sekvens.

3. Boligens sundhedstilstand

Med DNA-analyseen er det muligt både at påvise hvilke typer og mængden af skimmelsvampe, der findes i støv fra boligen. Afhængigt af hvilke arter og mængder, der findes, vurderes boligens sundhedstilstand, herunder om der ses tegn på skimmelsvamp forårsaget af fugtproblemer.

 

4. Gør-det-selv test

DNA house test kan tilsendes med posten som en gør det selv test. Når vi får testen retur vil vi analyserer det i  vores laboratoriet, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende. Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Pris: 2400 kr. inkl. moms

5. Tekniker tager prøven

Når vores tekniker er hos kunden, tager vi en dialog om hvilke tests der ville være mest relevant for den enkelte kunde. Derfor kan vi tage DNA testen hos kunden, der efterfølgende bliver analyseret i vores laboratorie, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende.

Pris: 2400 kr. inkl. moms

6. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så kontakt os på 29821361 eller Info@cbgroup.dk og få personlig rådgivning.


Aftryksplade (AGAR-plade)

Skimmel Test

1. Påvise skimmelsvamp

Ved hjælp af agar aftryksprøver kan eventuelle levedygtige skimmelsvampesporer påvises. De anvendte dyrkningsplader indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). Væksten på pladerne vurderes ud fra antallet af kolonier (cfu) på den enkelte plade.

2. Aktiv skimmelsvamp

På baggrund af analyseresultater opgøres henholdsvis antal kolonier, antallet af de typiske bygningsrelaterede ”vandskadesvampe” og antallet af de “særligt biologisk aktive skimmelsvampe”.  Aftrykspladerne dyrkes i ca. 5 dage.

3. Tekniker tager prøven

Når vores tekniker er hos kunden, tager vi en dialog om hvilke tests der ville være mest relevant for den enkelte kunde. Testen tages hos kunden og efterfølgende bliver prøven dyrket i et laboratorie, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende.

Pris: 975 kr. inkl. moms

4. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så kontakt os på 29821361 eller Info@cbgroup.dk og få personlig rådgivning.


Bakterie test (Mycometer®-BactiQuant Surface)

Skimmelsvamp test

1. Kvantificere bakterier

BactiQuant Surface (BQS) en patentret metode udviklet med henblik på at påvise og kvantificere bakterier på overflader (testen reagere på bl.a. colibakterier & leptospira).

2. Kvalitetskontrol efter afrensning

BQS bruges til at dokumentere, samt afgrænse bakteriel forurening i bygninger, og som kvalitetskontrol efter afrensning.For at udføre metoden skal man have gennemgået en uddannelse i korrekt brug af metoden.

3. Tekniker tager prøven

Når vores tekniker er hos kunden, tager vi en dialog om hvilke tests der ville være mest relevant for den enkelte kunde. Testen tages hos kunden og efterfølgende bliver prøven dyrket i et laboratorie, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende.

Pris: 800 kr. inkl. moms

4. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så kontakt os på 29821361 eller Info@cbgroup.dk og få personlig rådgivning.


Relevante links

VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt

Skimmelsvamp – Analyse Metode

Mycometer Surface test (Analyse Metode)

Mycometer Surface er en gennemtestet teknologi som gennem de sidste godt 20 år har været anvendt i over 100.000 skimmelrenoveringssager. Mycometer Surface er baseret på en veldokumenteret teknologi som er beskrevet i anerkendte internationale videnskabelige tidsskrifter af både uafhængige.

For at bestemme koncentrationen af skimmelsvamp, er det nødvendigt med en Mycometer Surface test overfladetest. måler mængden af skimmelsvamp på en overflade. Mycometer Surface testen vil også vise om der er død skimmelsvampe spore – som sundhedsmæssig regnes for at have samme betydning som levnede skimmelsvampe.

Mycometer Surface testen er videnskabeligt dokumenteret, og Analyse Metoden er dansk. Mycometer Surface Analyse Metoden giver i klare og forståelige resultater.

Ved et besøg af CB Groups skimmelsvamp teknikker

Når CB Groups skimmelsvamp teknikker er hos kunden, tager vi en dialog om skimmelsvamp problematikken og sammen tilrettelægges en plan for skimmelsvamp undersøgelsen.

En af test Analyse ofte være en eller flere Mycometer Surface teste alt efter behovet for dokumentation.

Mycometer Surface kan også benyttes til at måle skimmelsvamp i porøse materialer så som isolering mørtelpuds.

Mycometer Surface – Skimmelsvamp i isolering

Isoleringsmaterialer (Analyse Metode)

Skimmelsvampe kan vokse i uorganiske isoleringsmaterialer. Producenterne af isoleringsmaterialer tilsætter bindemidler for at få fibrene til at hænge sammen. Desuden vil der efterhånden ophobes støv og snavs i isoleringen, og skimmelsvampe kan anvende både støv og bindemidler som næring.

Når der er fugt til stede, kan der derfor etableres vækst af skimmelsvamp i både rent og snavset isoleringsmateriale.

For at bestemme koncentrationen af skimmelsvamp i isoleringslag er det nødvendigt at tage en materialeprøve til analyse.

Mycometer Surface – Cementagtige materialer (Analyse Metode)

Mycometer Surface test giver mulighed for at måle skimmelsvamp i puds og beton.

Formålet med materialeprøver af puds er, at afgøre om pudset skal afrenses for skimmelsvamp på overfladen, eller om overfladen bør fjernes.

Hvis pudset skal fjernes, er det ligeledes relevant at kunne afgrænse skimmelsvamp skaden.

Skimmelsvamp kan vokse inde i puds og beton. Der er fundet vækst af skimmelsvamp i puds, der var hårdt, og hvor det ikke så ud til at fejle noget. Porestørrelsen i puds/beton er altså tilstrækkelig stor til, at hyfer kan trænge igennem og inficere pudset.

Materialer som puds og beton der indeholder cement, har ofte en naturlig beskyttelse mod vækst af skimmelsvamp p.g.a. høj alkalinitet (pH 11.5-12.5). Men over tid sker der en forsuring p.g.a. carbonatisering, hvor cementens Ca(OH)2 reagerer med luftens CO2 og danner CaCO3, hvorved pH over tid ender på pH 7-8. Denne proces accelereres af tilstedeværelse fugt.  Når pH er under ca. 9 begynder der at kunne vokse skimmelsvamp inde i materialerne. Der kan undertiden være store mængder skimmelsvamp inde i disse materialer.

Disse teste kan kun udføres af en skimmelsvamp teknikker.

Mycometer Surface gør det selv test – Analyse Metode

Mycometer overflade test kan tilsendes med posten som en gør det selv test. Når vi får testen retur vil vi analyserer det i CB Groups laboratoriet, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende. Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Mycometer Surface test kan benyttes til kvalitetskontrol efter endt skimmelsvamp sanering.

Mycometer Surface prøvetagning på overflader

  • Mycometer Surface – Sæt det selvklæbende arealmål på overfladen hvor prøven ønskes taget.
  • Mycometer Surface – Bryd seglet på beholderen med vatpinden ved at dreje den grønne prop.
  • Mycometer Surface – Vatpinden fugtes derefter med den sterile væske i røret med det grønne låg.
  • Mycometer Surface – Hold ca. halvvejs nede på vatpinden (undgå at røre ved vattet).
  • Mycometer Surface – Brug nu vatpinden til grundigt at afrense områder givet ved arealmålet.
  • Mycometer Surface – Vatpinden holdes i en lav vinkel mod overfladen og roteres for at udnytte vattet mest muligt.
  • Mycometer Surface – Sæt vatpinden tilbage i beholderen og notér hvor prøven er taget. Prøver kan gemmes i op til en uge inden analyse. Det anbefales dog, at analysen foretages så hurtigt som muligt efter prøvetagningen.
  • Mycometer Surface – Ved gør det selv sendes prøvematerialet hurtigst muligt til CB Group

Mycometer AIR test (Analyse Metode)

Mycometer Air testen siger noget om den luft man indånder. Mycometer Air er også god til at spore skimmelsvampe som ikke kan ses, men som stadig sender sundhedsskadelige sporer ud i luften. Ens bolig kan derfor godt være ramt af skimmelsvamp, selvom det ikke kan ses med det blotte øje. Det kan f.eks. være, hvis skimmelsvampen sidder inde i væggen, bag tapetet eller i et skab.

En Mycometer Air kan hjælpe med at finde frem til det inficerede område, så man kan komme skimmelsvampen til livs. Få derfor foretaget en Mycometer Air test.

Mycometer Air testen er en dansk udviklet hurtig-Analyse Metode til kvantificering af skimmelsvamp i luft. Den patenterede teknologi, der anvendes i Mycometer Air, er hurtig og meget sensitiv, og gør det muligt at udføre prøvetagning og analyse på stedet indenfor ca. én time. Mycometer Air er som den eneste Analyse Metode til at måle skimmelsvamp i luften valgt til brug i den danske indeklima standard DS-3033. Link til https://www.ds.dk/da/standardisering/fagomraader/indeklima

For at udfører en Mycometer Air skal skimmelsvamp teknikeren være certificererede, og kan derfor ikke tilbydes som gør det selv test.

Mycometer Air Passiv test – give et øjebliksbillede af, hvad der er af skimmelsvamp spore i luften.

Mycometer Air aggressive test – Mycometer udviklet en standardiseret såkaldt ”aggressiv eller aktiv prøvetagning”, der udføres ved, at man blæser en luftstrøm hen over alle overflader i rummet. Herved vil svampepartikler blæses op i luften målingerne bliver uafhængige af hvilket aktivitetsniveau der har været i rummet inden prøvetagning.

Med Mycometer Air testen måler man både på levende og døde partikler fra skimmelsvampe. Dette er vigtigt da døde skimmelsvamp partikler indeholder de samme helbredsskadelige stoffer som levende.

Ved prøvetagning bør Mycometer Air testen sammenholdes med f.eks. en Mycometer Surface, eller aftryk test.

DNA skimmeltest Analyse Metode: se her https://cbgroup.dk/skimmel-viden-dna/

AGAR skimmelsvamp test (Analyse Metode):

Ved hjælp af en agar test (aftryksprøve) kan eventuelle levedygtige skimmelsvampesporer påvises. Agar

testen anvendte dyrkningsplader indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). Væksten på Agar pladerne vurderes ud fra antallet af kolonier (cfu) på den enkelte plade.

Agar prøver udføres ved at trykke en Agar plade mod den overflade, der skal undersøges. På den måde opsamles skimmelsvampesporer fra test stedet. Aftrykspladerne dyrkes ved 250 C i ca. Over en uge, og dermed kan mængden af levedygtige skimmelsvampesporer på prøvestedet bestemmes. Med en agar test kan man bestemme skimmelsvampens art.

Arter – Skimmelsvamp 

Beskrivelse af skimmelsvampe arter der findes i bygninger

CB Group skimmeltester for følgende skimmelsvampe arter

Alternaria alternata:

Analyse Metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode .

Almindelig på dødt plantemateriale. Forekommer på korn og hø og er kendt blandt mennesker som ”bagerlunge” og ”landmandslunge”. Der udsendes varsler om Alternaria når sporekoncentrationen er høj. Kan give astmatiske reaktioner hos mennesker og dyr.

Aspergillus versicolor:

Analyse Metode – – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Forekommer på celluloseholdige materialer der er våde. Den afgiver en skimlet lugt og VOC’er som irriterer slimhinder i hals, næse og øjne. Svampen udvikler en række giftige stoffer. Et af dem er streigmatocystin, der undertrykker immunforsvaret. Samme giftstof er på WHO’s liste klassificeret som særdeles kræftfremkaldende. Den forekommer på celluloseholdige materialer. Aspergillus versicolor afgiver en karakteristisk lugt. Dens VOC stoffer, giver irritationer af slimhinder i øjne, næse og hals. Høre til gruppen af vandskadesvampe og særligt giftige svampe.

Aureobasidium pullulans:

Analyse Metode  skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Den er almindelig som parasit på planter. Man kan udvinde forskellige enzymer til bekæmpelse af plantesygdomme af skimmelsvampen. Ses gro på maling både inde og ude. Den nedbryder malingen, så vand kan trænge igennem. Den ses også på fugemasser. Desuden findes Aureobasidium pullulans i befugtnings- og klimaanlæg hvor den kan medføre overfølsomhed, vejrtrækningsproblemer, hoste og feber. Aureobasidium pullulans giver allergiske problemer.

Chaetomium globosum:

Analyse Metode skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Findes i jord, luft, planteaffald, gødning, halm, papir, fuglefjer, og frø. Chaetomium globosum findes på tapet, madrester, tæpper, træ og pap og vægpaneler. Hyppig årsag til angreb af Chaetomium globosum er Lækage af tag, opstigende grundfugt og defekte VVS-installationer. Derfor ses den ofte i badeværelser og køkkener. Chaetomium globosum lugter ubehageligt og giver indeklimasyge. Høre til gruppen af vandskadesvampe og særligt giftige svampe.

Cladosporium herbarum:

Analyse Metode skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Almindelig på dødt plantemateriale for eksempel græs der ligger til tørring på markerne. Ses indendørs på våde byggematerialer. Cladosporium herbarum gror helt ned til 0 grader og ses derfor i køleskabe. Skimmelsvampen giver høfeber, allergi.

Fusarium spp.:

Analyse Metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Findes i naturen i jorden, men også forskellige planter så som korn. Under 2. verdeskrig spiste Russere af nød, overvintrene korn som havde stået under sneen. Kornet var angrebet med Fusarium hvilket afstedkom alvorlige forgiftninger hos de mennesker som spiste det.I bygninger findes Fusarium i gulvtæpper og madraser, fugtige vægge, tapet, polyuretanskum, i luftbefugtningsanlæg og områder med stillestående vand. Nogle arter forårsager hornhindebetændelse og kan inficere øjne og negle. Fusarium er også farligt ved indånding. Høre til gruppen af særligt giftige svampe.

Memnoniella echinata:

Analyse Metode – skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Memnoniella echinata eller som den også kaldes Stachybotrys echinata er en udbredt skimmelsvamp på celluloseholdige planter i naturen Indendørs er den fundet på bomuld, lærred, på meget våd gipsplade, træfiberplader og uldne stof. Memnoniella echinata er meget lig Stachybotrys chartarum, se denne, og hører derfor til gruppen af særligt giftige svampe.

Mucor plumbeus:

Analyse Metode skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Den findes i støv, jord herunder græsarealer. Ses også på rødder af lucerne, havre, byg, på planterester, bøgebark og tømmer. Kan også gro på fuglefjer, hø og gødning fra forskellige dyr. Er kendt inden for træindustrien hvor den gror på fugtigt træ. I bygninger findes Mucor plumbeus på beton, husstøv og fødevare som kød, nødder, frugt, ost og korn. Kaldes normalt for mug og kan give luftvejsallergi.

Mucor plumbeus:

Analyse Metode skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Den findes i støv, jord herunder græsarealer. Ses også på rødder af lucerne, havre, byg, på planterester, bøgebark og tømmer. Kan også gro på fuglefjer, hø og gødning fra forskellige dyr. Er kendt inden for træindustrien hvor den gror på fugtigt træ. I bygninger findes Mucor plumbeus på beton, husstøv og fødevare som kød, nødder, frugt, ost og korn. Kaldes normalt for mug og kan give luftvejsallergi.

Penicillium glabrum:

 Analyse Metode skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Er kendt i korkindustrien. Endvidere ses den på tørret frugtet, nødder og løg. Skimmelsvampen kan også optræde i fugtplagede bygninger. Svampen giver luftvejsproblemer. Høre til gruppen af vandskadesvampe.

Rhizopus stolonifer:

Analyse Metode skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Almindelig på plantedele og overvokser hurtigt frugt. Ved trætørring er den ofte årsagen til ”savværkslunge”. I bygninger forekommer den i støv ved manglende rengøring.

Scopulariopsis brevicaulis:

Analyse Metode skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Almindelig både ude og inde. Er kendt fra tobaksindustrien, hvor den giver ”tobaksarbejderlunge”. Vokser gerne på materialer der indeholder et højt niveau af protein så som kød og ost. Den nedbryder bomuld, tekstiler og papirvare og maling. Scopulariopsis brevicaulis kan angribe negle og hud på mennesker og dyr. Scopulariopsis brevicaulis afgiver arsengas der kan opleves som hvidløgsagtig lugt.

Stachybotrys chartarum:

Analyse Metode skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Er almindelig på dødt plantemateriale. En af de mest ubehagelige skimmelsvampe. Den vokser gerne på våde gipsplader, tekstiler og vådt tapet, hvor den danner sorte kolonier. Den virker irriterende på huden hvilket viser sig ved kløe og rødme, eventuelt ved væskende udslet. Den nedsætter immunforsvaret selv ved meget små doser. Skimmelsvampen udvikler et giftstof (satratoxin) der, hvis det indtages gennem føden, er dødeligt. Stachybotrys chartarum er en af de farlige vandskadesvampe.

Trichoderma viride:

Analyse Metode  skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Kan angribe citrusfrugter, nødder, løg og tomater. Er udbredt i landbruget som biologisk bekæmpelsesmiddel. Svampen vokser på træ og træbaserede materialer og på våde isoleringsmåtter. I bygninger er Trichoderma almindeligt forekommende på gipsplader og vandmættet træ, tapet, tæppe og madras støv, maling, og klimaanlægs filtre. Trichoderma Viride kræver relativt højere vandaktivitet end nogle andre indendørs

skimmelsvampe. Befugtningsanlæg kan ligeledes angribes af Trichoderma viride. Dens VOC’er og sporer giver hudirritation og åndedrætsbesvær. Symptomerne kan minde om dem der er beskrevet under Stachybotrys chartarum. Trichoderma viride er en af de farlige vandskadesvampe.

Ulocladium consortiale:

Analyse Metode skimmelsvamp DNA test og skimmelsvamp aftryks Analyse Metode.

Findes på døde plantedele i naturen. I bygninger under fugtige forhold, ses den på celluloseholdige byggematerialer. Den kan forårsage luftvejsallergi.

Ved en Agar tests analyseresultater opgøres henholdsvis antal kolonier, antallet af de typiske bygningsrelaterede ”vandskadesvampe” og antallet af de “særligt biologisk aktive skimmelsvampe”.  Agar pladerne dyrkes ved 250 C i ca. over en uge, og dermed kan mængden af levedygtige skimmelsvampesporer på prøvestedet bestemmes.