Menu

VidencenterTrykprøvningPriserKontakt

Materialevalg

Dampspærrer og plademateriale

1. Om dampspærer

Dampspærrer er produkter med en høj diffusionsmodstand, der hindrer vanddamp i at trænge ind i konstruktionerne.

Der benyttes især to typer dampspærrer (fane 2 og 3)

2. Plastfolie

Plastfolie af polyethylen (PE): Her skal man sikre sig en vis robusthed. Dampspærrer skal være CE-mærket efter DS/EN13984 Fleksible membraner til fugtisolering og DS/EN 13859-1 Fleksible membraner til fugtisolering. Efter standarderne skal producenten blandt andet angive produktets rivningsstyrke, og produktet bør have bestået en ældningstest. Yderligere vejledning om dampsspærrer i loft og ydervægge findes i BYG-ERFA bladene 97 07 03. Fugttransport og materialer 97 07 04 Udførelse og detaljer.

3. Alu-baserede

Det er en god idé at vælge armerede aluminiums-baserede dampspærrer. Produkter, der ikke er armerede, er nemlig sårbare og vanskelige at opsætte.

4. Dampbremser

Dampbremser virker ved at tillade en minimal fugttransport og gør det dermed muligt for konstruktioner at optage og afgive fugt. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en dampbremse virker. Det betyder også, at dampbremser ikke kan anvendes i alle konstruktions-typer.

5. Bygningspap

I Tyskland bruger man Baupappe (bygningspap). Materialets egenskaber er dokumenteret efter de tyske standarder, og i Tyskland er disse produkter klassificeret som miljørigtige. De anvendes også primært i byggerier, der har fokus på miljø og bæredygtighed.

6. Plademateriale

Plademateriale anvendes især i lavenergihuse. Der er mange fordele ved at anvende et plademateriale. Det er fx robust, hvilket kan beskytte mod utilsigtede gennembrydninger. Plademateriale giver en god styring og fiksering af installationer og tætning ved gennembrydninger. Det giver også veldefinerede hjørner og kanter, som kan fuges/tapes.


Klæbemidler og fugemasser

1. Tape

Det er ikke alle typer tape, som er lige velegnede til de dampspærrer/dampbremser, som findes på markedet. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at tape og dampspærre/dampbremse kan bruges sammen, og at tapen også har en god klæbeevne på langt sigt.

Det anbefales, at man kombinerer mekanisk klemning og tapening af overlæg over fast underlag, eller at man på anden måde sikrer en fast kontakt af tapen. Den anbefaling gælder også ved kombinationer af membran og flydende membran ved sokler.

2. Klæbemidler

Klæbemasser og butylbånd kan bl.a. anvendes til at klæbe dampspærre/dampbremse til andre konstruktionsdele. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, at produktet har de rette egenskaber, så det kan klæbe på forskellige materialer.

3. Manchetter

Til gennembrydning af dampspærrer/dampbremser findes der specielle klæbemanchetter til el-kabler og ventilationskanaler mm.

4. Fugemasser

Fugemasser bruges til at tætne fuger om blandt andet vinduer og døre samt i eventuelle elementsamlinger. Valg af fugemasse og udformning af fuger har stor betydning for bygningers tæthed.
Bemærk, at det kun er plastisk fugemasser, der kan anvendes på PE-folier.


Kilder

Eksempelsamling og Energi BR2015

VidencenterTrykprøvningPriserKontakt

Copyright © 2021 CB Group, CVR: 38978039. Website af Web-Sites ApS, hostet hos Internet 123