Menu

Skimmelsvamp gør det selv test


VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt


Overflade-test (Mycometer®-surface metoden)

Mycometer surface test

1. Synlig skimmelsvamp

For at bestemme koncentrationen af skimmelsvamp, er det nødvendigt med en Mycometer test overfladetest. En overfladetest måler mængden af skimmelsvamp på en overflade, og kan derfor tages på steder, hvor skimmelsvampen er synlig, eller steder, hvor man har mistanke om skimmelsvamp.

2. Indikering af skimmel

Man kan f.eks. godt have fugtige plamager på væggene, uden af der er tale om svamp. Sandsynligheden for skimmelsvamp er dog betydeligt større på fugtige overflader. En overfladetest kan bruges til at indikere, hvor stort problemet med skimmelsvamp er, men den kan kun måle niveauet af skimmelsvamp på det område, hvor testen er taget. En overfladetest bør derfor anvendes sammen med både en lufttest eller en DNA-test.

3. Dokumenteret test

Som den eneste metode for måling af skimmelsvampe i bygninger, er Mycometer®-testen videnskabeligt dokumenteret, og metoden giver i klare og forståelige resultater.

4. Gør-det-selv test

Mycometer overflade test kan tilsendes med posten som en gør det selv test. Når vi får testen retur vil vi analyserer det i  vores laboratoriet, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende. Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Pris: 900 kr. inkl. moms

5. Tekniker tager prøven

Når vores tekniker er hos kunden, tager vi en dialog om hvilke tests der ville være mest relevant for den enkelte kunde. Derfor kan vi tage Mycometer overfladetest hos kunden, der efterfølgende bliver analyseret i vores laboratorie, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende.

Pris: 800 kr. inkl. moms

6. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så kontakt os på 29821361 eller Info@cbgroup.dk og få personlig rådgivning.


DNA-test (HouseTest DNA-analyse metoden)

DNA house test

1. Skjult skimmel

DNA prøven er en analyse, der ud fra en støvprøve kan afgøre om der er vækst af skimmelsvamp i den pågældende bygning, hvor støvprøven er taget. DNA-analysen kan også bidrage til opsporing af skjult skimmelsvamp, da forskellige arter skimmelsvamp har forskellige foretrukne voksesteder. Herved begrænses de destruktive indgreb i boligen.

2. DNA identificering

Analysen foregår ved at en støvprøve opsamles i bygningen ved hjælp af en speciel vatpind, og indsendes til et laboratorium. Her analyseres prøven for indhold af DNA fra skimmelsvamp. DNA-molekylet er en bestanddel af alle levende organismer og kan anvendes til at identificere og skelne mellem forskellige arter, da alle arter har en unik DNA-sekvens.

3. Boligens sundhedstilstand

Med DNA-analyseen er det muligt både at påvise hvilke typer og mængden af skimmelsvampe, der findes i støv fra boligen. Afhængigt af hvilke arter og mængder, der findes, vurderes boligens sundhedstilstand, herunder om der ses tegn på skimmelsvamp forårsaget af fugtproblemer.

4. Gør-det-selv test

DNA house test kan tilsendes med posten som en gør det selv test. Når vi får testen retur vil vi analyserer det i  vores laboratoriet, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende. Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Pris: 2800 kr. inkl. moms

5. Tekniker tager prøven

Når vores tekniker er hos kunden, tager vi en dialog om hvilke tests der ville være mest relevant for den enkelte kunde. Derfor kan vi tage DNA testen hos kunden, der efterfølgende bliver analyseret i vores laboratorie, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende.

Pris: 2400 kr. inkl. moms

6. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så kontakt os på 29821361 eller Info@cbgroup.dk og få personlig rådgivning.

Gør-det-selv skimmelsvamp test

Har du mistanke om skimmelsvamp i din bolig, kan du selv foretage en gør-det-selv skimmelsvamp test. Der er flere forskellige testmetoder alt efter hvad dit behov er.

Gør-det-selv skimmelsvamp test – Hvilken skimmelsvamp test skal du vælge.

Det kan ved første øjekast være svært selv at vurdere om ens bolig er udsat for et skimmelangreb og i

hvilket omfang. Er der observeret synlige misfarvninger på badeværelset, i kælderen eller måske i et hjørne

på børneværelset er der mulighed for, at det er skimmelsvamp.

Men er det inaktivt skimmelsvamp eller er det i vækst og i så fald hvilken type skimmelsvamp er der tale om og hvor stor en mængde?

I mange tilfælde er skimmelsvamp angreb ikke synligt eller blot ikke visuelt tilgængeligt i tilfælde af at de

angrebne bygningsdele befinder sig i lukkede konstruktioner som skunke, gulve og lofter mm. Denne form

for angreb opdages hovedsageligt ved at boligens beboere påvirkes fysisk.

Skimmelsvamp frigiver løbende sporer og hyfer til indeluften som binder sig til støvpartikler i boligen,

hvilket kan give anledning til f.eks. irriterede øjne og luftveje, hovedpine, træthed og allergi. Det er

forskelligt fra menneske til menneske, hvor følsom man er overfor skimmelsvampspore og hvilke typer

skimmelsvamp man eventuelt er allergisk overfor

Der findes mange forskellige Gør-det-selv skimmelsvamp testmetoder – for at du får troværdigt resultat af din Gør-det-selv skimmelsvamp test, anbefaler CB Group du bruger et dokumenteret Gør-det-selv skimmelsvamp test produkt.

Ved synligt skimmelsvamp angreb

Gør-det-selv MycoMeter Surface

Ved et synligt skimmelsvamp angreb vil MycoMeter Surface være et godt valg. MycoMeter Surface er en gennemtestet teknologi som gennem de sidste godt 20 år har været anvendt i over 100.000 skimmelrenoveringssager.

Metoden giver et klart svar på mængden af skimmelsvampe – både levende og døde skimmelsvampe spore.

MycoMeter Surface metoden giver et tydeligt svar på mængden af skimmelsvampe spore, men ikke skimmelsvampe arterne. Har du behov for at kende arterne kan det anbefales at supplere Gør-det-selv MycoMeter Surface testen med en Agar aftrykstest.

Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Gør-det-selv MycoMeter Surface testen kan give svar på resultatet en time efter den er på vores laboratorium.

Gør-det-selv Agar aftrykstest.

Ved hjælp af Gør-det-selv Agar aftrykstest, kan levedygtige skimmelsvampesporer påvises. De anvendte dyrkningsplader indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). Væksten på pladerne vurderes ud fra antallet af kolonier (cfu) på den enkelte plade.

Gør-det-selv Agar aftrykstesten viser henholdsvis antal af skimmelsvamp kolonier, antallet af de typiske bygningsrelaterede ”vand skadeskimmel svampe” og antallet af de “særligt biologisk aktive skimmelsvampe”.

Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Gør-det-selv aftrykspladerne skal dyrkes i ca. 5 dage før vi har svaret på testen.

Ved skjult skimmelsvamp angreb

DNA Gør-det-selv skimmelsvamp test

Gør-det-selv DNA skimmelsvamp test, er en analysemetode, der ud fra en støvprøve kan afgøre om der er vækst af skimmelsvamp i bygning, gør-det-selv DNA skimmelsvamp test er taget. Med en gør-det-selv DNA skimmelsvamp test analyse er det muligt både at påvise hvilke typer og mængden af skimmelsvampe, der findes i boligens indeklima.

Gør-det-selv DNA skimmelsvamp testen viser hvilke arter og mængder af skimmelsvampe der findes, i boligens indeklima. Arterne af skimmelsvampe kan indikere om skimmelsvamp angrebet kan være forårsaget af fugtproblemer. Gør-det-selv DNA skimmelsvamp analysen foregår ved at en støvprøve opsamles i boligen ved hjælp af en steril vatpind, og indsendes til vores laboratorium.

DNA Gør-det-selv skimmelsvamp test kan tilsendes med posten til CB Group. Når vi får testen retur vil vi analyserer det i vores eksterne laboratorie, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en efterfølgende rapport. Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Gør-det-selv DNA testen kan give svar på resultatet dagen efter den er på vores laboratorium.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så kontakt os på 29821361 eller Info@cbgroup.dk og få personlig rådgivning

Gør-det-selv Pro-Clean skimmelsvamp test
Kan ikke købes ved CB Group

På nettet sælges der et prisbilligt Pro-Clean test produkt.

Pro Clean tester ikke specifik for skimmelsvamp og vil derfor kunne give udslag på bakterievækst, algevækst og andet proteinholdigt materiale. Gør-det-selv Pro-Clean skimmelsvamp test skal derfor bruges med omtanke, da den vil kunne give falsk positive resultater.

Gør-det-selv Pro-Clean skimmelsvamp testen er bedst egnet som en vejledende test.

Hvis du vælger en Pro-Clean test skal du være opmærksom på at denne test ikke kan benyttes som gyldig som dokumentation for skimmelsvamp ved en evt. Forsikringssag.

 Gør-det-selv husstøvmider test

Husstøvmider er mikroskopiske dyr som er i familie med edderkopperne. Miderne måler fra ca. 0,1 til 0,6 mm og findes i langt de fleste danske hjem. Forekomsten af husstøvmider i boligen er uden betydning, med mindre en eller flere af husets beboere reagerer allergisk overfor disse smådyr.

Husstøvmider trives under de samme forehold som skimmelsvamp, nemlig varme og fugtige miljøer. Miderne er til stede året rundt, og fremkalder allergiske symptomer fra øjne, næse og luftveje/lunger. Typiske symptomer er tilstoppet, kløende næse i morgentimerne, som aftager op ad dagen. Øjensymptomerne er mindre fremtrædende, da udsættelsen for allergenet primært foregår under søvn. Astma symptomer kan ligeledes forekomme, typisk først på dagen eller om natten.

Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Se gør-det-selv metoden her:

Copyright © 2021 CB Group, CVR: 38978039. Website af Web-Sites ApS, hostet hos Internet 123