Spring til indhold

skimmel-viden-gør-selv

Gør-det-selv skimmelsvamp test


Gør-det-selv skimmelsvamp test – Hvilken skimmelsvamp test skal du vælge

Det kan ved første øjekast være svært selv at
vurdere om ens bolig er udsat for et skimmelangreb og i hvilket omfang. Er der observeret synlige misfarvninger på
badeværelset, i kælderen eller måske i et hjørne på børneværelset er der mulighed for, at det er skimmelsvamp.

Men er det inaktivt skimmelsvamp eller er det i
vækst og i så fald hvilken type skimmelsvamp er der tale om og hvor stor en
mængde?

I mange tilfælde er skimmelsvamp angreb ikke
synligt eller blot ikke visuelt tilgængeligt i tilfælde af at de angrebne bygningsdele befinder sig i lukkede konstruktioner
som skunke, gulve og lofter mm. Denne form for
angreb opdages hovedsageligt ved at boligens beboere påvirkes fysisk.

Skimmelsvamp frigiver løbende sporer og hyfer til
indeluften som binder sig til støvpartikler i boligen, hvilket kan give anledning til f.eks. irriterede øjne og luftveje, hovedpine, træthed og allergi. Det er forskelligt
fra menneske til menneske, hvor følsom man er overfor skimmelsvampspore og
hvilke typer skimmelsvamp man eventuelt er allergisk overfor.

Der findes mange forskellige Gør-det-selv
skimmelsvamp testmetoder – for at du får troværdigt resultat af din
Gør-det-selv skimmelsvamp test, anbefaler CB Group du bruger et dokumenteret
Gør-det-selv skimmelsvamp test produkt. Vi tilbyder derfor kun godkendte test produkter.

I forsikringsteknisk sammenhæng opdeles skader fra trænedbrydende svampe i to kategorier – rådskader og svampeskader. Både rådskader og svampeskader skyldes svamp.

Skimmelsvamp på legetøj
Synlig skimmelsvamp

Skimmelsvamp symptomer
Skimmelsvamp symptomer

Skjult Skimmelsvamp

Støvprøve (DNA Skimmelsvampe Test)

DNA Skimmeltest
DNA Skimmeltest
Udtagning af DNA støvtest

DNA-molekylet er en bestanddel af alle levende organismer og kan anvendes til at identificere og skelne mellem forskellige arter, da alle arter har en unik DNA-sekvens.

Gør-det-selv DNA skimmelsvamp test, er en analysemetode, der ud fra en støvprøve kan afgøre om der er en atypisk forekomst af skimmelsvamp i bygning. Med en gør-det-selv DNA skimmelsvamp test analyse er det muligt både at påvise hvilke typer og mængden af skimmelsvampe, der findes i boligens indeklima.

Gør-det-selv DNA skimmelsvamp testen viser hvilke arter og mængder af skimmelsvampe der findes, i boligens indeklima. Arterne af skimmelsvampe kan indikere om skimmelsvamp angrebet kan være forårsaget af fugtproblemer. Gør-det-selv DNA skimmelsvamp analysen foregår ved at en støvprøve opsamles i boligen ved hjælp af en steril vatpind, og indsendes til vores laboratorium.

DNA Gør-det-selv skimmelsvamp test kan tilsendes med posten til CB Group. Når vi får testen retur vil vi analyserer det i vores eksterne laboratorie, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en efterfølgende rapport. Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Efter aftale kan Gør-det-selv DNA testen give svar på resultatet dagen efter den er på vores laboratorium.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så kontakt os på 29821361 eller Info@cbgroup.dk og få personlig rådgivning

Pris: 2800 kr. inkl. moms

Synlig Skimmelsvamp

Overflade-test (Mycometer®-surface metoden)

Skimmelsvamp-test-kælder
Mycometer surface overfladetest

Ved et synlige misfarvninger på en overflade vil MycoMeter Surface være et godt valg. MycoMeter Surface er en gennemtestet teknologi som gennem de sidste godt 20 år har været anvendt i over 100.000 skimmelrenoveringssager. Metoden benyttes desuden ofte som kvalitetskontrol ved afrensning efter et skimmelsvampeangreb.

Metoden giver et klart svar på mængden af skimmelsvampe – både levende og døde skimmelsvampe spore. Den differencer dog ikke imellem død eller levende.

MycoMeter Surface metoden giver et tydeligt svar på mængden af skimmelsvampe spore, men ikke skimmelsvampe arterne. Har du behov for at kende arterne kan det anbefales at supplere med en DNA-overfladetest eller Agar aftrykstest.

Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Mycometer overflade test kan tilsendes med posten som en gør det selv test. Når vi får testen retur vil vi analyserer det i  vores laboratoriet, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende.

Pris: 900 kr. inkl. moms

Efter aftale kan denne Gør-det-selv MycoMeter Surface analyseres indenfor en time efter indlevering på vores laboratorium.

Overflade-test (Agar aftrykstest)

Skimmelsvamp bag tapet (4)
Agar aftrykstest skimmelsvamp

Ved hjælp af Gør-det-selv Agar aftrykstest, kan levedygtige skimmelsvampesporer påvises. De anvendte dyrkningsplader indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). Væksten på pladerne vurderes ud fra antallet af kolonier (cfu) på den enkelte plade.

Gør-det-selv Agar aftrykstesten viser henholdsvis antal af skimmelsvamp kolonier, antallet af de typiske bygningsrelaterede ”vand skadeskimmel svampe” og antallet af de “særligt biologisk aktive skimmelsvampe”.

Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Agar Aftrykstest test kan tilsendes med posten som en gør det selv test. Når vi får testen retur vil vi analyserer det i  vores laboratoriet, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende.

Pris: 1025 kr. inkl. moms

Gør-det-selv aftrykspladerne skal dyrkes i ca. 5 dage før vi har svaret på testen.

Overflade-test (DNA)

DNA overflade test

En DNA-test udtaget på en given overflade kan identificere alle de tilstedeværende skimmelsvampe arter indenfor området.

DNA-molekylet er en bestanddel af alle levende organismer og kan anvendes til at identificere og skelne mellem forskellige arter, da alle arter har en unik DNA-sekvens.

Denne test metode er speciel egnet til at påvise en spredning af skimmelsvamp fra et givent inficeret område til indeluften. Der kan f.eks. være tale om en vandskade, der har givet anledning til skimmelsvamp på en eller flere vægge. Er man i tvivl om, hvorvidt skimmelsvampen har påvirket indeklimaet kan der udtaget en DNA-test på en overflade kombineret med en DNA-støvtest eller DNA-Luftprøve.

DNA-test, udtaget som overfladetest eller støvtest kan tilsendes med posten som en gør det selv test. Når vi får testen retur vil vi analyserer det i  vores laboratoriet, hvor resultatet vil blive dokumenteret i en rapport efterfølgende. Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Pris: 2800 kr. inkl. moms

Materiale prøver

Svampe & Råd

Forsikringsmæssigt opdeles trænedbrydende svampe i to kategorier, rådskader og svampeskader. Både rådskader og svampeskader skyldes svamp men forskellen på de to er bl.a. nedbrydningshastigheden i forholdet til konstruktionens forventede funktionstid, konstruktionens placering og svampetype.

Rådskader er karakteriseret ved langsomt forløbende ødelæggelse og ses ofte i konstruktioner ved mangelfuld vedligeholdelse, såsom vinduer af træ eller andre træbaserede konstruktioner, som er udsat for langvarig fugtpåvirkninger.

Svampeskader er karakteriseret ved hurtig forløbende ødelæggelse.

Undersøgelse og analyse forgår ved at foretage materialeprøver af træværket. Indledende undersøgelse kan som udgangspunkt godt forgå som “gør det selv”, hvor I selv udtager et stykke materiale og indsender dette til analyse. Er der mistanke om et større angreb eller et angreb af f.eks. ægte hussvamp, bør bedømmelse og udtagning af prøver foretages af sagkyndige personer.

Pris: 1-3 prøver 1800kr. inkl. moms (Ring gerne for tilbud)

Svamp og råd prøve

Andre materiale prøver

Generelt kan alt analyseres for skimmelsvamp. Prisen afhænger af materialet og anvendt test materiale. Der kan f.eks. analyseres på indholdet af skimmelsvamp i puds, skimmelsvamp på bagsiden af tapet eller skimmelsvamp I isolering. Udtag materialet med formodet skimmelsvamp og placere dette i en forseglet pose. Materialet udtages uden direkte berøringen, eventuelt ved brug af plastikhandsker eller pincet.

Skimmelsvamp-tapet
Skimmelsvamp-tapet

Andre Gør-det-selv Produkter

Gør-det-selv Pro-Clean skimmelsvamp test

Kan ikke købes ved CB Group

På nettet sælges der et prisbilligt Pro-Clean test produkt.

Pro Clean tester ikke specifik for skimmelsvamp og vil derfor kunne give udslag på bakterievækst, algevækst og andet proteinholdigt materiale. Gør-det-selv Pro-Clean skimmelsvamp test skal derfor bruges med omtanke, da den vil kunne give falsk positive resultater.

Gør-det-selv Pro-Clean skimmelsvamp testen er bedst egnet som en vejledende test.

Hvis du vælger en Pro-Clean test skal du være opmærksom på at denne test ikke kan benyttes som gyldig som dokumentation for skimmelsvamp ved en evt. Forsikringssag.

Gør-det-selv husstøvmider test

Husstøvmider er mikroskopiske dyr som er i familie med edderkopperne. Miderne måler fra ca. 0,1 til 0,6 mm og findes i langt de fleste danske hjem. Forekomsten af husstøvmider i boligen er uden betydning, med mindre en eller flere af husets beboere reagerer allergisk overfor disse smådyr.

Husstøvmider trives under de samme forehold som skimmelsvamp, nemlig varme og fugtige miljøer. Miderne er til stede året rundt, og fremkalder allergiske symptomer fra øjne, næse og luftveje/lunger. Typiske symptomer er tilstoppet, kløende næse i morgentimerne, som aftager op ad dagen. Øjensymptomerne er mindre fremtrædende, da udsættelsen for allergenet primært foregår under søvn. Astma symptomer kan ligeledes forekomme, typisk først på dagen eller om natten.

Ved forsendelse tilsendes en instruktion til, hvordan man bedst muligt tager prøven.

Se gør-det-selv metoden her: