Spring til indhold

Videncenter For Energi og Energimærkning


Energimærkning bolig

Et energimærke beskriver en ejendoms forventede energiforbrug baseret på beregninger foretaget af en energikonsulent på baggrund af bygningens konstruktioner og isoleringsforhold. Bygningens energiforhold og besparelsespotentiale synliggøres i en energirapport, som på godt dansk kaldes et energimærke.

ENERGIBESPARENDE FORBEDRINGER PÅ DIN BOLIG gavneR både trivsel og økonomi

Emner på denne side

 • Energimærkning af Nybyggeri
 • Energimærkning af “brugt” hus
 • Energirammeberegning
 • Energirådgivning
 • Solceller

1. Hvad er energimærkning?

Energimærkning er et dokument, der fortæller om en boligs energiforbrug og synliggør dens energieffektivitet. Dokumentet gør det muligt for køberen at få et godt indblik i, hvor energiøkonomisk huset er, og hvad det vil koste i varme-, el- og vandforbrug at bo i huset.

2. Opfylde krav

Ny opførte bygninger skal være bygget så de opfylder de krav, som var givet i byggetilladelsen. Og byggetilladelsen vil normalt stille krav om, at byggeriet skal opfylde det gældende bygningsreglement, herunder kravene om energieffektivitet.

3. Bygningsklasse

Derfor vil et nybyggeri typisk have et energimærke A2010, A2015 eller A2020, alt efter hvilken bygningsklasse der er opfyldt ved byggeriet. I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

4. To dele

En energimærkningsrapport består af to dele, der tilsammen belyser en bygnings energimæssige tilstand og dens besparelsespotentiale: En vurdering af bygningens energimæssige tilstand indplaceret på energimærkeskalaen nedenfor – dvs. et energimærke.

5. Grænseværdi

Når energimærkningskonsulenten skal energimærke dit hus, starter han med at vurdere husets isolering, vinduer, varmeinstallationer mv. Ud fra dette beregner han husets energiforbrug til energimærkning. Dette beregnede forbrug bruger han til at placere huset på energimærkningsskalaen. Se nedenfor, hvilke bogstaver grænseværdierne for det beregnede forbrug svarer til. Grænseværdien er angivet i kWh/m2, og A er det opvarmede etageareal i m2.

6. Energieffektivitet

Energimærket er et udtryk for bygningens energieffektivitet. Energieffektiviteten beskrives på en skala med mærkerne A2020, A2015, A2010, B, C, D, E, F og G. De fleste bygninger i dag ligger på trin C-G – medmindre de er blevet energirenoveret eller er nyopførte.

7. Sælgers ansvar

Det er dit ansvar som sælger, at der er en gyldig energimærkning, inden du sælger. Hvis du annoncerer for salget, skal energimærket fremgå af salgsannoncen. Det gælder også, selv om du ikke sælger gennem en ejendomsmægler, men selv står for salget. I fane nummer 7 kan du se mere om reglerne for de forskellige slags boligtyper.

8. Boligtyper

Det gælder også for række-, kæde- og dobbelt huse. For denne type huse betragtes hver boligenhed nemlig som en bygning for sig. Derfor skal hver enkelt bolig også energimærkes, og køber skal have fremlagt energimærkningen, inden der indgås aftale om. Foregår salget via ejendomsmægler, skal Energimærkningen være ejendomsmægleren i hænde, inden bygningen annonceres til salg, så energimærket kan fremgå af salgs materialet.

9. Gyldighed

En energimærkning af helårsboliger gælder som udgangspunkt i 10 år. Energimærkninger udarbejdet mellem 1. september 2006 og 31. januar 2011 er gyldige i 7 år. Du må som udgangspunkt gerne genbruge energimærket, når du sælger, hvis det sker inden for de 7 eller 10 år. Har du bygget om eller foretaget ændringer, der har påvirket boligens energiforbrug, skal du have ny energimærkning.

10. A2010, A2015, A2020

Hvorfor A2020, A2015 og A2010?
Med den nuværende energimærkeskala er der en tydelig sammenhæng mellem bygningsreglementets krav for nyopførte bygninger og energimærkeskalaen. Er bygningen bygningsklasse 2020, vil energimærket være A2020, mens A2015 og A2010 modsvarer hhv. 2015- og 2010-niveau. Bygninger, der lever op til A2020, er såkaldte lavenergibygninger.

Energi artikler

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er energimærkning?
En vurdering af bygningens energimæssige tilstand indplaceret på energimærkeskalaen.

Hvad betyder energimærket?
Energimærket er et udtryk for bygningens energieffektivitet.

Hvor længe gælder energimærkningen?
En energimærkning af helårsboliger gælder som udgangspunkt i 10 år.

Hvorfor A2020, A2015 og A2010?
Er bygningen bygningsklasse 2020, vil energimærket være A2020, mens A2015 og A2010 modsvarer hhv. 2015- og 2010-niveau. Bygninger, der lever op til A2020, er såkaldte lavenergibygninger.

5 gode råd

 1. Forøget salgsværdi ved godt energimærke
 2. Indeholder gode forbedringsforslag
 3. Giver energimæssigt overblik
 4. Overblik over tiltagenes rentabilitet
 5. Efterisoler de nemme steder

Vigtigt at vide

Salgsprisen påvirkes af et godt energimærke

Et godt energimærke fortæller en køber, at de månedlige energiudgifter i bygningen er passende – og at bygningen i øvrigt har et tidssvarende og klimavenligt energiforbrug. På diagrammet nedenfor kan du se, hvad de forskellige spring på energimærkeskalaen betyder for salgsprisen på et gennemsnitligt og typisk hus på 140 m2.

Som en tommelfingerregel stiger et hus typisk ca. 100.000 kr. i værdi for hvert trin, det forbedres på energimærkeskalaen. Det kan derfor ofte betale sig at investere i energirenovering, før du sælger. Hvis du alligevel skal ombygge eller renovere før salg, så tænk energiforbedringerne med. En investering på 100.000-200.000 kr. vil i mange tilfælde kunne tjene sig hjem.

Relevante artikler

Ing: Halvdelen af lejeboliger mangler lovpligtigt energimærke

Bolius: Energiklasser for nye enfamiliehuse

Relevante links

Energistyrelsen om Energimærkning
Brochure om energimærkning
Termo-Service om Energimærkning

Tilbage til videncenterPriserKontakt

Energimærkning

Bygningens Energimærke
Bygningens Energimærke

Hvad er energimærkning

Energimærkning er et energimærke – dokument, der fortæller om en boligs energiforbrug og synliggør boligens energieffektivitet (Energimærke A – G) . Energimærket gør det muligt for køberen at få et godt indblik i, hvor energiøkonomisk huset er, og energimærket fortæller også hvad det vil koste i varme-, el- og vandforbrug at bo i huset.

Opfylde krav for energimærkning

Ny opførte bygninger skal være bygget så de opfylder de krav, som var givet i byggetilladelsen til energimærkning. Og byggetilladelsen vil normalt stille krav om, at byggeriet skal opfylde det gældende bygningsreglement, herunder kravene om energieffektivitet, som giver udtryk for hvilket energimærke boligen vil kunne blive udregnet til.

Et nybyggeri har typisk et energimærke A2020, A2015, eller A2010, alt efter hvilken bygningsklasse der er opfyldt ved byggeriet. I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Energimærkning gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.  CB Group har certificeret medarbejdere der kan energimærke enfamilieshuse samt energimærkning af flere familiers boliger, så som etageboliger, rækkehuse osv.. CB Group energimærker også Erhvervsbyggerier.

Energimærket består af to dele.

Energimærkning rapport består af to dele, hvor energimærket tilsammen belyser en bygnings energimæssige tilstand og ligeledes beskriver energimærket også besparelsespotentiale. En vurdering af bygningens energimæssige tilstand indplaceret på energimærke skalaen nedenfor – dvs. et energimærke.

Grænseværdi

Når energimærkningskonsulenten skal energimærke dit hus, starter han med at vurdere husets isolering, vinduer, varmeinstallationer mv. Ud fra dette beregner han husets energiforbrug til energimærkning. Dette beregnede energi forbrug, bruger han til at placere huset på energimærkningsskalaen. Se nedenfor, hvilke bogstaver grænseværdierne for det beregnede forbrug svarer til. Grænseværdien er angivet i kWh/m2, og A er det opvarmede etageareal i m2.

Energieffektivitet

Energimærket er et udtryk for bygningens energieffektivitet. Energieffektiviteten beskrives på en skala med mærkerne A2020, A2015, A2010, B, C, D, E, F og G. De fleste bygninger i dag ligger på trin C-G – medmindre de er blevet energirenoveret eller er nyopførte.

Sælgers ansvar

Det er dit ansvar som sælger, at der er en gyldig energimærkning, inden du sælger. Hvis du annoncerer for salget, skal energimærket fremgå af salgsannoncen. Kravet til energimærkningen gælder også, selv om du ikke sælger gennem en ejendomsmægler, men selv står for salget, så energimærket skal altid være til stede ved et salg.

Energimærke

Energimærkningen gælder også for række-, kæde- og dobbelte huse. For denne type huse betragtes hver boligenhed nemlig som en bygning for sig, så derfor skal der udføres en energimærkning på hver bolig.

Køber skal have fremlagt energimærkningen, inden der indgås aftale om køb. Foregår salget via ejendomsmægler, skal energimærkningen være ejendomsmægleren i hænde, inden bygningen annonceres til salg, så energimærket kan fremgå af salgsmaterialet.

Energimærke og gyldighed

En energimærkning af helårsboliger gælder som udgangspunkt i 10 år. Et energimærke udarbejdet mellem 1. september 2006 og 31. januar 2011 er gyldige i 7 år. Du må som udgangspunkt gerne genbruge energimærket, når du sælger, hvis det sker inden for de 7 eller 10 år. Har du bygget om eller foretaget ændringer, der har påvirket boligens energiforbrug, skal du have et nyt energimærke.

Hvorfor energimærke A2020, A2015 og A2010?

Med den nuværende energimærke skala, er der en tydelig sammenhæng mellem bygningsreglementets krav for nyopførte bygninger og energimærke skalaen. Er bygningen bygningsklasse 2020, vil energimærket være A2020, mens A2015 og A2010 modsvarer hhv. 2015- og 2010-niveau. Bygninger, der lever op til A2020, er såkaldte lavenergibygninger.

Energimærkning af nybyggeri

Energimærkning af Erhvervsbygninger


Energimærkning af Erhvervsbygninger

Energimærke

Siden januar 2006 skal en lang række nye bygninger have foretaget en energimærkning, inden de tages i brug. Energimærkningsrapporten udarbejdes på basis af en bygningsgennemgang og en energirammeberegning. Reglerne gælder for enfamiliehuse, sommerhuse, flerfamiliehuse, bygninger til handel, service, administration og offentlige bygninger.

Regler for energimærkning

Reglerne gælder ikke for industri m.v. og for bygninger med et areal, der er mindre end 60 m2. Formålet med energimærkning er, at energiforbruget i nyopførte bygninger skal reduceres. Samtidig er energimærkningen en kontrol af, at byggeriet lever op til bygningsreglementets krav.

Proces ved energimærkning

Ejer af bygningen får – sammen med energimærket – en rapport, der beskriver bygningens energimæssige tilstand. På energimærke rapportens forside er energimærket trykt. Energimærkningen Bygherre/ejer skal sørge for, at et certificeret energimærkningsfirma udarbejder en energimærkning, når byggeriet er færdigt. Ejer skal derefter fremsende energimærkningsrapporten sammen med sin færdigmelding til kommunens tekniske forvaltning.

Energimærket til kommunen

Til kommunen indsendes en erklæring om, at byggeriet er opført i henhold til byggelovens og bygningsreglementets bestemmelser, og at den fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold er vedlagt erklæringen.

Registrering af energimærket

Energimærkningsrapporten indberettes elektronisk til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger, og opbevares her i minimum 7 år.

Boligejer.dk

Her samles og registreres energimærke rapporterne, så informationerne kan hentes frem igen. Rapporterne vil efterhånden blive gjort tilgængelige på www.boligejer.dk. Energimærkningsfirmaet skal opbevare rapporten i mærkets gyldighedsperiode, dog minimum 7 år.

BBR

Energimærkningsrapporten bør betragtes som et stykke værdipapir, der skal gemmes sammen med BBR-meddelelsen. Det er nemlig en god idé at gemme Energimærkningsrapporten. Den indeholder en grundig beskrivelse af bygningens tilstand, samt en beskrivelse af hvilket niveau af energiforbrug og forbedrings forslag til energioptimering.

Investering

Energimærket kan være et godt salgsargument, hvis du skal sælge eller udleje bygningen, for i rapporten kan køber eller lejer læse om de energiudgifter, der kan forventes at være i bygningen.  Samtidig giver energimærkningsrapporten nogle gode råd om, hvordan energiforbruget yderligere kan nedsættes – og ikke mindst, om hvor stor din egen investering vil være.

Ændring i gyldighed

Er energimærket udarbejdet efter 1. sept. 2006, men inden den 1. februar 2011, gælder det i 7 år. Hvis energimærket er udarbejdet efter de nye regler, der trådte i kraft pr. 1. februar 2011, gælder energimærket i 10 år.

Tilbagebetalingstid

Såfremt der ved energimærkningen identificeres besparelser med en tilbagebetalingstid under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 % af energiforbruget, nedsættes gyldigheden til 7 år.

Sælges bygningen eller lejes ud indenfor denne periode, skal der altså ikke foretages en ny energimærkning. Energimærket mister sin gyldighed, når der ændres væsentligt på bygningens energimæssige forhold.

Omfattende ombygning

Det kan enten være i forbindelse med:

 • En ombygning, der er så omfattende, at den kan sammenlignes med nybyggeri.
 • Ændringer, som i væsentlig grad forringer bygningens energimæssige ydeevne.

Energimærkets forskellige værdier

Energimærket har forskellige værdier, afhængigt af hvor stort den pågældende bygnings energiforbrug er blevet beregnet til at være. Energimærket findes i kategorierne A, B – til G, hvor G står for meget højt energiforbrug.

De nye energi klasser

Pr. 1. februar 2011 gælder følgende: A1 gives til en bygning, der overholder kravene til Lavenergiklasse 2015, A2 gives til en bygning, der opfylder gældende krav til nybyggeri, B til G repræsenterer en graduering med højere energiforbrug end det gældende bygningsreglement. Hovedparten af de bygninger, der er bygget før april 2006 forventes at ligge i kategorierne C til G.

Energimærkning af bolig

Energimærkning af Nybygning
Energimærkning af Nybygning

Energimærkning er et dokument, der fortæller om en boligs energiforbrug og synliggør dens energieffektivitet. Dokumentet gør det muligt for køberen at få et godt indblik i, hvor energiøkonomisk huset er, og hvad det vil koste i varme-, el- og vandforbrug at bo i huset.

Et godt energimærke indikerer, at huset er billigt at opvarme og holder på varmen. Stigende energipriser betyder, at der nemlig er en kæmpe forskel på, om du opvarmer en stor villa med et gammelt oliefyr, eller om det er med fjernvarme.

Energimærket bruges bl.a. til at se, hvor velisoleret og energiøkonomisk huset er, hvad det koster at varme op, og hvor stort husets el- og vandforbrug er.

Energimærkning minder om de energimærker, vi kender fra vaskemaskiner, køleskabe og andre hårde hvidevarer. Energimærkningsrapporten indeholder også en energiplan med forslag til, hvad du som ny ejer kan gøre for at spare på energien.

Energibesparende forbedringsforslag

Energimærke rapporten beskriver, hvad du kan spare i energi ved at efterisolere taget, udskifte det gamle oliefyr med et nyt og mere effektivt, erstatte de gamle termoruder med lavenergiruder eller investere i et nyt køleskab i den mest energiøkonomiske klasse.

Alle forslagene skal være rentabel. Det vil sige, at det, du kan spare på energiregningen i løbet af en relativt kort årrække, typisk 5-10 år, skal kunne dække det beløb, du har brugt på forbedringerne.

Ældre ejendomme overholder oftest ikke de nye energibestemmelser, og det skal de heller ikke. Dog skal energimærkningen sætte køber i stand til at vurdere ejendommens energimæssige tilstand, ligesom sælger, der har et godt isoleret hus, får bedre betingelser for at sælge boligen.

Som sælger skal man energimærke sit hus, inden kommunen kan give den nye ejer lov til at flytte ind. Kommunen skal udstede en såkaldt ibrugtagnings tilladelse, og den kan man kun få, hvis huset er energimærket. Det er energimærket, der dokumenterer, at bygningen opfylder energikravene i bygningsreglementet fra 2010.

Boliger med en god energimærkning sælges derfor til højere priser end boliger uden.

Energimærkning af ejerlejligheder

Tryk og energimærkning


Tryk og energimærkning

Lovpligtig energimærke

Når en ejerlejlighed skal sælges, er det lovpligtigt at fremlægge en energimærkning for lejligheden. Energimærkningen udarbejdes dog for hele ejendomme hvis der er tale om et byggeri med flere etager.

Ejerforening

Det er således ejerforeningen der har ansvar for at få udarbejdet et energimærke og som ejer af en ejerlejlighed kan du kræve dette overfor ejerforeningen, uden beregning (denne regel kan dog fraviges hvis der er lavet anden skriftlig aftale med ejerforeningen).

Gyldighed

Det er således ejerforeningen der har ansvar for at få udarbejdet et energimærke og som ejer af en ejerlejlighed kan du kræve dette overfor ejerforeningen, uden beregning (denne regel kan dog fraviges hvis der er lavet anden skriftlig aftale med ejerforeningen).

Energimærkning af Andelsbolig

Energimærkning til andelsboligforeninger

Idéen med en energimærkning, er at finde ud af om det er muligt at spare på energien i bygninger og derved spare penge. En energimærkning er en vejledning til, hvor der kan spares på energien til gavn for miljø og økonomien. Fra 1. juli 2009 bliver det lovpligtigt for blandt andet alle andelsboligforeninger, at kunne fremvise et gyldigt energimærke, når der sælges andelsboliger i foreningen.

Reducere brugen af energi

Energimærkningen skal tydeliggøre hvad andelsboligforeningen kan gøre for at reducere brugen af energi, så man kan se energimærkningen som en opgørelse over tilstanden i andelsboligforeningens bygninger, når det gælder energi- og vandforbrug.

En energimærkning består af forslag til, hvor der kan spares på energien. Det kan eksempelvis være følgende forslag i næste fane.

Eksempler på besparelser af energi:

 • Udskiftning af elpærer til elsparepærer.
 • Udskift toiletter til at bruge 2 skyl, så der kan spares på vandet.
 • Efterisolering af gavle.
 • Udskiftning af vinduer til vinduer med energiglas.
 • Efterisolering af rør og ventiler.

Alle ovennævnte kan indgå i en energimærkning, og besparelserne ved at gennemføre ovennævnte ændringer vil også fremgå af energirapporten.

Hvem kan foretager en energimærkning?

En energimærkning foretages af en såkaldt energikonsulent, der er godkendt af Energistyrelsen.

Der er 2 typer af energikonsulenter; en energikonsulent der energimærker enfamiliehuse, og en energikonsulent der energimærker større ejendomme. CB Group er certificeret til begge grupper af energimærkning.

Disse energikonsulenter gennemgår ejendommene efter klare og fastlagte regler, og vurderer ejendommens tilstand, når det gælder energiforbrug.

Det vigtigt at der er styr på de dokumenter, som energikonsulenten skal bruge. Alle dokumenter, der vedrører forbrug af el, vand og varme, tegninger, offentlige dokumenter med flere.

De følgende dokumenter bruges ved en energimærkning:

 • BBR ejermeddelelse.
 • Tegninger af ejendommen(e).
 • Opgørelser over el-, vand-, og varmeforbrug.
 • Varmesynsrapporter.
 • Driftsjournaler.

Energimærkning af sommerhuse?

Som andre nye bygninger skal nyopførte sommerhuse have et energimærke, hvis de er over 60 kvadratmeter. Ved salg og udlejning af sommerhuse er der derimod ikke krav om energimærkning.

Energimærket til sommerhuse indeholder ikke en energiplan med forslag til, hvordan du kan gøre din bolig mere energirigtig.

Regler for energimærkning af sommerhus

Fra den 1. januar 2006 til den 26. oktober 2010 har alle sommerhuse skullet energimærkes ved opførelse eller salg.

Fra den 27. oktober 2010 til den 31. januar 2011 har sommerhuse slet ikke skullet energimærkes – heller ikke nybyggede sommerhuse.

Fra 1. februar 2011 har alle nyopførte sommerhuse med et areal på over 60 kvadratmeter skullet energimærkes. Dette sker automatisk i forlængelse af, at sommerhuset også skal overholde de gældende krav til bygningsreglementet, før det kan tages i brug.