Spring til indhold

energimærkning-af-andelsboliger

Energimærkning bolig

VidencenterEnergiPriserKontakt


Energimærkning til andelsboligforeninger

1. Spar energi og spar penge

Idéen med en energimærkning, er at finde ud af om det er muligt at spare på energien i bygninger og derved spare penge. En energimærkning er en vejledning til, hvor der kan spares på energien til gavn for miljø og økonomien. Fra 1. juli 2009 bliver det lovpligtigt for blandt andet alle andelsboligforeninger, at kunne fremvise et gyldigt energimærke, når der sælges andelsboliger i foreningen.

2. Andelsboligforening

Desuden skal man som andelsboligforening, hvor bygningsarealet overstiger 1.000 kvm. på en eller flere bygninger godt regne med, at der skal foretages en regelmæssig energimærkning af bygningerne hvert 5. år.


Hvad består en energimærkning af?

1. Reducere brugen af energi

Energimærkningen skal tydeligegøre hvad andelsboligforeningen kan gøre for at reducere brugen af energi, så man kan se energimærkningen som en opgørelse over tilstanden i andelsboligforeningens bygninger, når det gælder energi- og vandforbrug. En energimærkning består af forslag til, hvor der kan spares på energien. Det kan eksempelvis være følgende forslag i næste fane.

2. Eksempler til besparelse af energi

  • Udskiftning af elpærer til elsparepærer.
  • Udskift toiletter til at bruge 2 skyl, så der kan spares på vandet.
  • Efterisolering af gavle.
  • Udskiftning af vinduer til vinduer med energiglas.
  • Efterisolering af rør og ventiler.

Alle ovennævnte kan indgå i en energimærkning, og besparelserne ved at gennemføre ovennævnte ændringer vil også fremgå af energirapporten.


Hvem foretager en energimærkning?

1. To typer energikonsulenter

En energimærkning foretages af en såkaldt energikonsulent, der er godkendt af Energistyrelsen. Der er 2 typer af energikonsulenter; en energikonsulent der energimærker enfamiliehuse, og en energikonsulent der energimærker større ejendomme. Disse energikonsulenter gennemgår ejendommene efter klare og fastlagte regler, og vurderer ejendommens tilstand, når det gælder energiforbrug. Det er muligt at finde en energikonsulent her.


Bestyrelsen skal have styr på de vigtige dokumenter

1. Styr på dokumenterne

For at få en hurtig og billig gennemgang af bygningerne i andelsboligforeningen, er det vigtigt at der er styr på de dokumenter, som energikonsulenten skal bruge. Alle dokumenter, der vedrører forbrug af el, vand og varme, tegninger, offentlige dokumenter med flere. De følgende dokumenter på næste fane kan man med fordel have klar til energikonsulenten:

2. Dokument checkliste

  • BBR ejermeddelelse.
  • Tegninger af ejendommen(e).
  • Opgørelser over el-, vand-, og varmeforbrug.
  • Varmesynsrapporter.
  • Driftsjournaler.

Bestyrelsen skal have styr på de vigtige dokumenter

1. Vigtigt at have styr på dokumenterne

Som andelshaver der skal sælge sin andelsbolig, er det dennes pligt at sørge for at køber får udleveret en energimærkning. Hvis ikke denne bliver udleveret til køber, kan køber af andelsboligen forlange, at der bliver udarbejdet en energimærkning på andelsboligforeningens regning eller andelshavers egen regning, hvis energimærkningen er lavet på den enkelte andelsbolig, men det er ikke lovligt at udgiften til energimærkning bliver en sag mellem køber og sælger af andelsboligen.


Kilde

Relevante artikler

VidencenterEnergiPriserKontakt

Energimærkning af Rækkehuse, Enfamiliehuse

Energimærkning – Ved salg – Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et fritliggende enfamiliehus på 60 m2 eller derover skal sælges.
Energimærke for række-, kæde- og dobbelthuse betragtes hver boligenhed som én bygning.

Energimærket skal udarbejdes inden boligen udbydes til salg, udlejning eller overdragelse.

Energimærkning – Sælger ansvar

Det er sælgeren af boligen der har ansvar for energimærkningen ved salg.

Energimærke ved privat salg – Ved privat salg af boligen, skal sælger udlevere energimærke til køber.

Energimærke ved mægler salg– Når salget sker gennem ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden boligen udbydes til salg.

Energimærke ved foreningsslag –  Er det den enkelte ejer/andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.

Energimærket skal være synligt ved annoncering – Energimærket skal altid være synligt ved annoncering både ved salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed. Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet.

Besparelsespotentiale – når der udarbejdes et energimærke, bliver der foreslået relevante til forbedrings af boligens energiforbrug, og en anslået pris for de forslået forbedringer.

Energimærke ved privat salg – Ved privat salg af boligen, skal sælger udlevere energimærke til køber.

Energimærke ved mægler salg– Når salget sker gennem ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden boligen udbydes til salg.

Energimærke ved foreningsslag –  Er det den enkelte ejer/andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.  Ejer man en lejlighed, kan man derfor kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning til rådighed uden beregning, når lejligheden skal sælges.

En ejerforening, der undlader at lade energimærkningen udarbejde, eller som ikke overholder de angivne frister, kan få et påbud fra Energistyrelsen.

Ejerforeningen har derefter 60 dage til at stille et energimærke til rådighed.

 

Energimærkning – Overdrager har ansvar for at få udarbejdet et energimærke

Ved overdragelse af andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab er der krav om energimærkning. Ved overdragelse af andele/anparter i en etageejendom, skal hele ejendommen have et energimærke.

Energimærke ved privat salg – Er det overdrages pligt at sørge for, at køber får udleveret et energimærke.

Energimærke ved mægler salg– sker salget gennem ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden boligen udbydes til salg.

Foreningen skal stille energimærkning til rådighed

Andels/anpartsforeningen har pligt til at stille et gyldigt energimærke til rådighed uden beregning, når en bolig skal overdrages. Det gælder dog kun, hvis andelen/anparten er en lejlighed i en etageejendom. For parcelhuse samt række-, kæde- og dobbelthuse er det den enkelte andels/anpartshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.

 Energimærkning – Udlejer/lejer skal udlevere energimærke

Udlejer/ejer skal sørge for, at lejer får udleveret energimærkningen, inden lejeaftalen indgås. Det er udlejer/ejer, der skal betale for energimærkningen.

Energimærke ved tidsbegrænset udlejning

Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr. udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen.

Alle nyopførte sommerhuse skal energimærkes.

Sommerhuse opført i perioden 26. oktober 2010 til og med 31. januar 2011 været fritaget for energimærkning.

Sommerhuse skal ikke energimærkes ved salg eller udlejning.

Energimærkning – Hvem skal betale for at få lavet et energimærke

Det er ejeren af bygningen, der altid skal betale for få udført en energimærkningen.

Hvis ejeren har udlejet bygningen har han ret til at videre sende regningen til lejer via varmeregningen.

Energimærkning – Hvem må udarbejde et energimærke

For at kunne udarbejde et energimærke skal energikonsulenterne gennemgå et uddannelsesforløb og bestå den tilhørende eksamen, og der findes to slags energikonsulenter:

Energikonsulenter, der kan energimærke en- og flerfamiliehuse under 500 kvadratmeter

Energikonsulenter, der kan energimærke flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter samt andre typer bygninger såsom bygninger for handel, service, administration og offentlige bygninger.

CB Group er certificeret og registreres hos Energistyrelsen

For at kunne udarbejde et energimærke skal virksomheden være certificeret og registreres hos Energistyrelsen.

Skal du bruge en dygtig energikonsulent kan du trygt henvende dig til CB Group. CB Group er et uvildigt firma der udfører konsulentopgaver i hele. 

En energikonsulent fra CB Group er uddannet til at udfører følgende opgaver:

Energimærkning af Nye Bygninger

Energimærkning af Landbrugs- og industribygninger

Energimærkning af Bygninger Over 1000 m2

Energimærkning af Ejerligheder

Energimærkning af Etageboliger

Energimærkning af Rækkehuse

Energimærkning af Sommerhuse

Energimærkning af fler-familiehuse

Energimærkning af flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter

Energimærkning af bygninger for handel, service, administration samt offentlige bygninger

Hvorfor vælge CB Group?

CB Group er først og fremmest 100% uvildige – Vi har ikke interesse i at yde andet en god og korrekt rådgivning til dig.

Virksomhed bruger mange økonomiske ressourcer for at uddanne vores folk til at udføre produkterne som reglerne foreskriver, og deltager aktivt i branchedage.

Der er stor fokus på kvaliteten af energimærkerne for tiden. Der er afsløret mange fejl i energimærkerne, som kan have alvorlige konsekvenser for det endelige resultat af mærket, og dermed direkte påvirke boligens værdi.

Vi gør vores yderste for at sikre at energimærket er gennemarbejdet og kontrolleret, så vi sikre at resultatet er korrekt og fyldestgørende.

Vi er ikke altid de billigste, men vi går til gengæld heller aldrig på kompromis med kvaliteten i vores arbejde.